The Mosta Archives Banner

IL-MOSTA FIZ-ZMIEN IL-HAKMA TAL-KAVALLIERI TA' SAN GWANN

Michael A. Sant

Pubblikazzjoni tal-Kunsill Lokali Mosta, 1996.


Dan il-ktieb interessantissimu jinxtara mill-Kunsill jew mill-hwienet ewlenin. Din il-verzjoni digitali taf fiha xi differenzi mill-original minhabba problemi waqt l-iskanjar li minhabba r-rizorsi limitati ma kellix cans nivverifika ghal kollox u hi raguni ohra ghala wiehed ghandu jmur dirett ghall-ktieb meta jigi biex jiehu riferenzi minnu.


APPENDICI


Tabella I

(p.52)

IL-POPOLAZZJONI TA' MALTA U GHAWDEX MILL-1590 SA L-1807
Sena Malta Ghawdex B'Kollox
1590 27,000 - -
1614 34,081 2,655 36,736
1632 47,249 1,617 48,866
1645 38,874 2,941 41,815
1658 45,645 3,923 49,568
1670 44,129 6300 50,629
1680 43,129 5,700 48,829
1687 45,288 - -
1702 51,133 5,657 56,790
1716 58,890 6,356 65,446
1726 57,453 6,900 64,353
1736 62,527 - -
1745 69,079 - -
1760 72,347 - -
1784 74,860 12,809 87,669
1797 81,425 12,331 93,656
1807 83,329 12,829 96,058

Tabella II: Graph tal-popolazzjoni ta’ Malta

(p.53)


Tabella III: Popolazzjoni u djar fl-irhula fi zmien iz-zjara ta’ Dusina

(p.54)

POPULATION AND HOUSEHOLDS FIGURES DURING DUSINA’S VISIT1
Village Population Number of Houses
Attard (including Balzan) 665 165
Balzan 300 60
Lija 400 80
Zebbug (including Hal Dwil and Hal Muxi) 1,200 260
Hal Bordi 60 17
Hal Man 50 12
Bormla 1,200 -
Rabat and Mdina 800 -
Mosta - 116
Tarxien - 100
Zabbar - 60
Zurrieq - 203
Hal Millieri - 15
Luqa - 130
Qrendi - 54
Gharghur - 80
Gudja - 80

1. See J. Cassar-Pullicino, op. cit., p. 24.
(Carmel Calleja Aspects of the Social History 1630-1650, p. 10)


Tabella IV

(p.55)

Popolazzjoni dettaljata ta’ bliet u rhula Maltin
1590 1614 1632 1645 1658 1670 1680 1687 1702 1716 1726 1736 1745 1760 1784 1797 1807
Notabile 2030 507 2274 441 2091 2000 326 305 294 293 423 407 2873 3549 369 3731
Rabat 1829 1389 1263 1633 1728 1782 2199 3501
Dingli 338 370 356 375 360 410 362 390 384 398 390 364
Naxxar 2333 1193 2085 1412 1455 1532 1564 1463 1529 1542 1558 1643 1741 1947 2201 2306 3020
Gargur 694 1200 800 719 733 800 706 723 713 700 723 740 795 851 973 949
Mosta 900 1579 1214 1078 1181 1300 1243 1443 1287 1382 1422 1700 2126 2458 2593 3003
Birkirkara 3281 1981 2500 2484 2239 1996 2700 2251 2454 2629 2814 3068 3400 3253 3252 4010 3810
Balzan 584 534 525 550 552 411 564 569 620 625 491 540 514 444
Attard 915 1218 968 922 1009 759 845 804 761 815 870 898 870 790 849 731
Lija 858 1184 1003 1115 957 911 975 1077 986 992 1034 1010 978 972 1005 872
Birmifluh-Gudja 1973 1280 357 572 541 595 500 485 492 388 498 513 491 587 762 880 890
Luqa 1082 913 1005 1060 1002 1019 1077 1046 1181 1229 1136 1195 1014 1086 836
Safi 223 238 197 235 217 243 186 187 155 135 130 145 162 324 186 178
Kirkop 334 373 374 305 291 263 240 268 227 221 226 265 270 273 270 300
Mqabba 365 354 428 522 508 500 490 542 608 645 660 661 708 788 827 703
Tarxien 577 850 774 739 812 700 760 787 845 900 851 885 900 903 930 910
Qormi 1757 2070 3327 2540 2990 2853 2700 2669 3033 3156 3307 5403 6134 3726 3019 3395 3186
Siggiewi 118413171784153114691723 140013941460146314341571 16451788224728652715
Zebbug 1876 2395 2074 2964 3473 3670 3579 3484 3454 3446 3494 3661 3755 4000 4448 4821 4026
Zurrieq 1683 1817 1973 1253 1807 2120 2042 1813 1746 1898 1873 2273 2314 2490 3463 3459 3016
Qrendi 1024 378 734 800 700 673 775 689 613 635 616 682 825 882 924
Zejtun 2027 1634 1222 1087 1268 1480 1700 1607 2006 2224 2542 2899 2985 3529 3883 4665 4024
Ghaxaq 352 438 516 600 669 558 772 855 982 997 1009 1054 1085 1003
Zabbar 786 824 1108 1214 1201 1127 1239 1393 1482 1832 2038 2287 2401 2576 2542
Valletta, Por. Sal 3397 6460 8601 4857 6034 4026 5350 6181 8410 12601 9446 10392 10342 18880 9339 10586 24546
Valletta, S Pawl 2280 3162 3200 2678 3608 3802 4906 5482 6244 7504 8326 9522
Senglea 1603 2709 4049 3243 3730 3750 3128 3371 4195 4526 4893 4765 4708 5539 4728 4395 4152
Cospicua 1288 1396 2778 1810 2662 2877 2400 2933 3687 4305 5061 5845 6063 7112 6975 8130 9224
Vittoriosa 2568 2618 3063 2700 3192 3000 1900 2250 2577 3325 3728 3525 3285 3766 4077 4355 3300
TOTAL 27000 34081 47249 38874 45645 44129 43129 45288 51133 58890 57453 62527 69079 72347 74860 81425 83399
Gozo 2655 1617 2941 3923 6500 5700 5657 (6556) 6900 12809 12231 12829

(S. Fiorini, 1983, Table II)


Tabella V

(p.56)

Popolazzjoni tal-Mosta mill-1687 ‘il quddiem
1687 1,243 1733 1,507
1698 1,377 1734 1,472
1699 1,400 1735 1,495
1707 1,452 1736 1,422
1710 1,378 1737 1,567
1712 1,351 1738 1,508
1713 1,324 1740 1,662
1714 1,316 1741 1,682
1713 1,288 1744 1,700
1717 1,263 1756 1,846
1718 1,289 1758 1,960
1719 1,309 1776 2,419
1720 1,319 1784 3,458
1721 1,340 1785 3,462
1722 1,357 1796 2,638
1723 1,359 1797 2,593
1724 1,387 1803 3,158
1728 1,398 1805 3,003
1731 1,436

(Mahruga minn Stanley Fiorini “Status Animarum I: A Unique Source for 17th and 18th Century Maltese Demography". Melita Historica, Vol. VIII. No. 4 (1983), Table I)


Tabella VI

(p.57)

IL-POPLU MALTI MINN STATISTIKA TAS-SENA 1632
Descrizione dello stato dell’Isola di Malta, in che si trovo nell’anno 1632.
N.L.M., 162, f. l27r.
Fuochi (Households) Maschi di 5 anni in giu Maschi di 5 anni in su Femine di 5 anni in giu Femine di 5 anni in su Anime
Citta Valletta 1,891 415 3,526 459 4,201 8,601
Citta Vittoriosa 782 215 1,146 194 1.508 3,063
Isola Senglea 994 301 1,544 318 1,886 4,049
Bormola 642 239 1,091 220 1,228 2,778
Citta Notabile 621 185 1,050 180 1,197 2,612
Nasciaro 1,011 333 2,023 397 2.172 4,885
Zurrico 681 208 1,137 180 1.379 2,904
Santa Catarina 907 258 1.667 287 1.711 3,923
Siggevi 355 107 737 129 818 1,791
Zebbug 449 196 904 116 981 2,097
Birmeftuh 577 187 1,074 132 1,096 2,489
Curmi 683 245 1,277 278 1,427 3,327
Bircarcara 1,184 356 2,484 411 2,479 5,730
Persone Ecelesiastiche e di S. Officio 495 246 675 274 689 1,884
Isola del Gozzo 8 1,274 18 377 1,617
Totale 10,772 1.199 21.749 3,553 23,089 51,750

(Alex. Ronnici, Maltin u l-Inkwizzjoni f’Nofs is-Seklu Sbatax (1977). p. 212. App. IX)


Tabella VII

(pp.58-59)

IL-POPOLAZZJONI MALTIJA LI KIENET TAGHMEL MILL-ISQOF MIKIEL BALAGUER FIS-SENA 1645 (silta)
Casal Zabar
Homini maggiori d'anni 60 : n° 27
Homini d'anni 15 sino a 60 : n° 216
Figlioli maschi d'anni 15 in giu : n° 164
Femine maggiori e minori : n° 417
In tutto : n° 824
Casal Lia
Homini maggiori d'anni 60 : n° 37
Homini d'anni 15 sino a 60 : n° 256
Figlioli maschi d'anni 15 in giu : n° 207
Femine maggiori e minori : n° 503
In tutto : n° 1,003
Casal Birchircara
Homini maggiori d'anni 60 : n° 63
Homini d'anni 15 sino a 60 : n° 633
Figlioli maschi d'anni 15 in giu : n° 467
Femine maggiori e minori : n° 1321
In tutto : n° 2.484
Casal Naxaro
Homini maggiori d'anni 60 : n° 52
Homini d'anni 15 sino a 60 : n° 373
Figlioli maschi d'anni 15 in giu : n° 257
Femine maggiori e minori : n° 730
In tutto : n° 1,412
Casal Gargur
Homini maggiori d'anni 60 : n° 25
Homini d'anni 15 sino a 60 : n° 214
Figlioli maschi d'anni 15 in giu : n° 128
Femine maggiori e minori : n° 433
In tutto : n° 800
Casal Musta
Homini maggiori d'anni 60 : n° 22
Homini d'anni 15 sino a 60 : n° 340
Figlioli maschi d'anni 15 in giu : n° 244
Femine maggiori e minori : n° 608
In tutto : n° 1,214
Casal Attard
Homini maggiori d'anni 60 : n° 29
Homini d'anni 15 sino a 60 : n° 258
Figlioli maschi d'anni 15 in giu : n° 203
Femine maggiori e minori : n° 478
In tutto : n° 968

(Silta minn A. Bonnici, (1977), App. X, p. 216)


Tabella VIII: Graph tal-popolazzjoni tal-Mosta u xi rhula ohrajn (dahhalt tal-matrici n-Naxxar biex aktar taghmel sens)

(p.60)


Tabella IX: Graph tal-popolazzjoni tan-Naxxar u xi rhula ohrajn

(p.61)


Tabella X

(p.62)

Il-popolazzjoni ta’ bliet u rhula Maltin fl-1645 u l-1741

Locality

1645

1741

X Y X:Y X Y X:Y
Attard 258 968 3.75 179 886 4.95
Balzan 137 660 4.82
Birkirkara 633 2,484 3.92 603 3,200 5.31
Cospicua 620 1,810 2.92 901 5,735 6.37
Dingli 374
Gargur 214 800 3.74 193 740 3.83
Gudja 166 572 3.45 172 453 2.63
Ghaxaq 122 438 339 161 1,025 6.37
Kirkop 97 374 3.86 59 232 3.93
Lija 156 1,003 3.92 242 1,044 4.31
Luqa 243 913 3.76 304 1,169 3.85
Mosta 340 1,214 3.57 349 1,682 4.82
Mqabba 137 428 3.12 164 650 3.96
Naxxar 373 1,412 3.79 242 1,727 7.14
Notabile 142 441 3.11 626
Rabat 359 1389 3.87
Qormi 734 2340 3.46 1,000 6,043 6.04
Qrendi 95 378 3.98 645
Safi 54 197 3.65 44 133 3.02
Senglea 907 3343 3.58 950 4,728 4.98
Siggiewi 372 1331 4.12 361
Tarxien 232 774 3.36 216
Valletta, P.S 1,103 4,857 4.40 3,287
Valletta, S.P 586 2380 3.89 6,788
Vittoriosa 705 2,700 3.83 713 3,356 4.71
Zabbar 216 824 3.81 345 1,938 5.62
Zebbug 840 2,964 3.53 802 3,740 4.66
Zejtun 286 1,087 3.80 536 3259 6.08
Zurrieq 430 1353 2.91 723 2,270 3.14

X: Homini d’anni 15 sino a 60; Y: Tutti
(S. Fiorini [1983], Tabella XVIII)


Tabella XI: Figuri ohrajn ta’ popolazzjoni fi bliet u rhula Maltin

(p.63)

Table III Population Mean: 1687-1797 Maximum Deviation
Attard 834 -73
Balzan 543 -132
Dingli 381 29
Kirkop 251 -30
Lija 1,003 74
Luqa 1,109 120
Notabile 349 74
Safi 164 160

Source: S. Fiorini, “Status Animarum I”, Tables IV-VI


Table IV 1687 1797 Regression Line Gradient
Birkirkara 2,251 4,010 7.946134
Gudja 485 880 2.267202
Naxxar 1,463 2,306 4.531617
Qormi 2,669 3,395 1.986694
Rabat 1,633 3,501 9.819341
Siggiewi 1,394 2,865 7.650852
Zebbug 3,484 4,821 7.464297
Zejtun 1,607 4,665 14.62280
Zurrieq 1,607 3,459 9.427543

Source: S. Fiorini, “Status Animarum I” Tables IV, VII-IX.


(p.64)

Table V 1687 1797 Regression Line Gradient
Gharghur 706 973 1.401125
Ghaxaq 669 1,085 2.197769
Mosta 1,243 2,593 8.412501
Mqabba 490 827 1.540098
Qrendi 673 882 1.051366
Zabbar 1,127 2,576 7.348879

Source: S. Fiorini, “Status Animarum I” Tables V-VII, IX.


Tabella VI 1687 1797 Regression Line Gradient
Cospicua 2,933 8,130 23.96083
Senglea 3,371 4,395 2.354497
Birgu 2,250 4,355 8.762431
Valletta 9,789 20,108 39.18415

Source: S. Fiorini, “Status Animarum I” Tables X.
(S. Fiorini, “Demographic Growth and the urbanization of the Maltese Countryside to 1798”, f’V. Mallia-Milanes, Hospitaller Malta 1530-1798, pp. 297-310, Tab. III, IV, V, VII)


Tabella XII

(p.65)

L-introjti tal-Kappillani
Parrocca Sena Dhul Cert Dhul Incert Total
sk t gr sk t gr sk t gr
MALTA
Attard 1759 21 6 - 124 - - 145 6 -
1801 7 6 - 45 - - 115 6 -
Birgu 1741 - - - - - - 190 - -
B’Kara 1787 236 - - 189 - - 425 - -
Bormla 1717 - - - - - - 252 3 -
1759 80 7 - 291 9 - 372 3 -
Dingli 1712 - - - - - - 70 - -
Ghaxaq 1682 - - - - - - (25 onze)
Gudja 1742 66 - - 50 - - 116 - -
Lija 1685 13 - - 51 - - 64 - -
Luqa 1678 - - - - - - 100 - -
Mdina/Rabat 1743 157 - - 95 - - 252 - -
Mosta 1742 - - - - - - 190 - -
Mqabba 1720 - - - - - - 75 - -
1787 22 - - 90 10 - 112 10 -
Naxxar 1651 - - - - - - 368 - -
1746 112 - - 120 - - 232 - -
Qormi 1774 90 - - 300 - - 390 - -
Qrendi 1776 - - - - - - 156 7 -
Tarxien 1752 35 - - 80 - - 115 - -
Valletta (San Pawl) 1752 - _ - - - - 391 6 5
Zabbar 1695 - - - - - - 100 - -
Zebbug 1741 65 - - 335 - - 400 - -
1801 200 - - 375 - - 575 - -
Zejtun 1787 130 - - 470 - - 600 - -
Zurrieq 1802 115 - - 384 8 - 499 8 -
GHAWDEX
Gharb 1758 23 - - 70 - - 93 - -
Nadur 1743 - - - - - - 240 - -
Sannat 1744 - - - - - - 150 - -
Xewkija 1756 93 11 4 76 2 8 170 1 22
Zebbug 1808 131 - - 130 5 10 261 5 10

Referenzi:

 • Birgu, A.A.M., Benefici ed altri Documenti della Chiesa Parrocchiale di Vittoriosa (1648- 1796), f. 209r.
 • Mdina/Rabat, A.A.M., Collezione Canonicati Capitolo Cattedrale (1728-1766).
 • Valletta (San Pawl). A.A.M., Canonicati di San Paolo Naufrago della Valletta (1751-1772). f. 233r.
 • A.A M., Kappillani, Volumi I-XXI.
 • (Frans Ciappara, Mill-Qighan ta’ l-lstorja: Il-Kappillanifis-Seklu Tmintax, 1987, Appendici II, p. 70).

Tabella XIII: Lista ta’ qassisin fil-Mosta

(p.66)

Table XVI: List of Priests at Mosta (1630-1650)
Rev. Salvator Muscat (Parish-priest) (B.L. II (1630-1697), f. 1r)
Rev. Carolus Schembri (Parish-priest) (Ibid., f. 57r)
Rev. Joannes Galia (Vice-Parish-priest) (Ibid., f. 9v)
Rev. Bernardus Galia (Ibid., f. 41v)
Rev. Jo: Maria Galia (Ibid., f. 57r)
Rev. Simon Bartolo (Ibid., f. 70r)
Rev. Jacobus Chetcuti (Ibid., f. 61r)
Rev. Dominicus Xerri (Ibid., f. 50r)
Rev. Salvatore Fenech (Ibid., f. 44r)
Rev. Joannes Haius* (Ibid., f. 48r)

*Died on 28-02-1654. See A.P.M. D.L. II (1641-1734), p. 21.
Note: The priests and clerics mentioned in Tables XVI and XVII do not necessarily mean that they were the only ecclesiastics to serve at the parish church of Mosta in the period 1630-1650.
(Carmel Calleja, op. cit., Table XVI, p. 87)


Tabella XIV: Lista ta’ Kjerici fil-Mosta (1630-50)

(p.67)

Table XVI: List of Clerics at Mosta(1630-1650)
Celibate Clerics
Cler. Joannes Sciriha (B.L. II (1630-1697), f. 37r)
Cler. Josephi Busutil (i) (Ibid., f. 45v)
Cler. Dominicus Xerri (ii) (Ibid., f. 41v)
Cler. Jo: Maria Scerri (M.L. I (1611-1701), p. 57)
Cler. Salvatore Fenec (ii) (Ibid., p. 34)
Cler. Jo: Dominico Borg (iii) (Ibid., p. 25)
Cler. Vincentio Sciricha (iii) (Ibid., p. 49)
Married Clerics
Cler. coniugatus Jo: Paulus Fenec (B.L. II (1630-1697), f. 24r)
Cler. coniugatus Carolus Portelli (D.L. I (1612-1640), p. 61)
Cler. coniugatus Dominicus Mallia (B.L. II (1630-1697), f. 17r)
 1. Died as sub-deacon on 3.6.1647 (See A.P.M., D.L. II (1641-1734), p. 5).
 2. These clerics were later ordained priests.
 3. It is difficult to ascertain whether they served at Mosta’s parish-church.

(Carmel Calleja, op. cit., Table XVII, p. 88).


Tabella XV: Il-Qadgha tal-Knisja ta’ Malta (1782)

(p.68)

STATO DELLA CHIESA Dl MALTA (1782)
Sacerdoti Chierici Celibi Chierici Coniugati Secolari
Citta Notabile e suo Borgo 106 15 7 3,234
Citta Valletta e suo Borgo 202 22 8 16,933
Citta Vittoriosa 43 4 2 4,145
Citta Senglea 39 10 5 4,148
Citta Cospicua 67 14 6 6,662
Citta Pinto 36 8 2 2,964
Citta Rohan 54 18 4 4,390
Casal Dingli 1 - - 362
Terra Birchircara 45 9 1 3,982
Terra Nasriaro 41 15 4 2,111
Casal Gargur 9 1 2 863
Terra Musta 17 1 3 3,450
Casal Lia 15 5 2 934
Casal Balzan 12 2 1 525
Casal Attardo 17 2 2 808
Casal Siggeui 28 12 4 2,158
Terra Zurrico 38 3 8 3,191
Casal Safi 4 1 - 166
Casal Chercop 5 - 1 272
Casal Micabiba 13 3 - 773
Terra Zeitun 27 5 1 3,631
Casal Zabbar 16 - 1 2,383
Casal Tarxien 14 - 3 545
Casal Gudia 12 2 1 839
Casal Axac 18 4 1 1,014
Casal Luca 17 4 2 900
Casal Crendi 12 1 4 804
Greci della Valletta, e Vittoriosa 1 - - 58
Matrice del Gozo, e suo Borgo 116 17 8 5,056
Casal Nadur 12 - - 1,915
Casal Caccia 12 1 - 1,329
Casal Zebbug 6 - - 755
Casal Xeuchia 11 1 - 1,457
Casal Garbo 16 3 4 1,434
Casal Sannat 9 - - 744
1,091 183 87 84,935

Riferenza: A.A.M., Corr. XX, f. 28r.
(Ciappara, 1987, Appendici I, p. 69)


Tabella XVI

(p.69)

ANALIZI TA’ L-ISMIJIET FIL-MOSTA (SUBIEN) (MAGHMUDIJIET BISS)
1630-1650
Dominicus (Dominico) 75 Jo: Petrus 3
Jo: Maria (Gio: Maria) 68 Leonardus 3
Joannes 20 Pasqualis 3
Gratius 19 Theramus 3
Clemens (Clemencius) 17 Bernardus 2
Matteus (Matteolus, Matteolo) 16 Franciscus 2
Petrus 14 Geronimus 2
Jo: Paulus 13 Joachim 2
Gregorius 12 Jo: Lucas 2
Josephus (Joseph) 12 Julianus 2
Paulus 11 Matthias 2
Andreas 10 Sebastian us 2
Thomas 10 Aloncius 1
Marius (Marianus, Mario) 9 Ambrogius 1
Salvator 9 Augustinus 1
Jacobus 7 Baldasar 1
Michael 7 Benedictus 1
Jo: Dominicus 6 Cirillus 1
Bartolomeus 5 Constantinus 1
Ignatius 5 David 1
Laurencius (Laurentius) 5 Jo: Andreas 1
Vincencius (Vincentius) 5 Jo: Vincencius 1
Antonius 4 Lazarus 1
Blasius 4 Lucius 1
Lucas 4 Marcellus 1
Simon 4 Marinus 1
Angelus 3 Martius 1
Carolus 3 Petrus Paulus 1
Damianus 3 Publius 1
Filippus (Philippus) 3 Valerius 1
Jo: Baptista 3 Victorius 1

(Adattata minn Carmel Calleja, Aspects of the Social History of Mosta 1630-1650, pp. 99-101).


Tabella XVII

(p.70)

ANALIZI TA’ L-ISMIJIET FIL-MOSTA (BNIET) (MAGHMUDIJIET BISS)
1630-1650
Maria (Mariette / Mariettina) 84 Agata 1
Gratia 59 Aloysia 1
Chaterina 48 Andre ana 1
Dominica 41 Anna Maria 1
Paulina (Paula) 20 Antonia 1
Margarita 18 Barbara 1
Clemencia Clementia) 16 Camilla 1
Joannella 12 C’lena 1
Angelica 8 Cleria 1
Sperancia (Speratia / Speranza) 6 Evangelista 1
Theresa (Teresa) 6 Flaminia 1
Agnes 3 Galicia 1
Geronima 3 Innocencia 1
Marteola 3 Laurencia 1
Nuncia 3 Linora 1
Raymonda (Munda) 3 Madalena 1
Argenta 2 Monica 1
Augustina 2 Natalia 1
Francisca 2 Rosa 1
Imperia 2 Sapencia 1
Pasqua (Pascha) 2 Valencia 1
Petronilla 2 Venera 1
Romana 2 Vittoria 1
Scholastica 2

 (Addattata minn Carmel Calleja, Aspects of the Social History of Mosta 1630- 1650, pp. 99-100.


Tabella XVIII: Analizi tal-Kunjomijiet fil-Mosta (1630-50)

(pp.71-73)

ANALYSIS OF SURNAMES (1630-1650)
EXTRACTED FROM THE BAPTISM AND DEATH REGISTERS
(This list is arranged alphabetically according to the spelling one may reasonably expect the reader to be most familiar with)
Normal Spelling Variants in Registers Total
Agius 9 Haius 29 39
Hagius 1
Aquilina 7 7
Axisa 1 1
Azzopardi 0 Azzopard 2 7
Aciopardi 1
Aciopardo 3
Acipardi 1
Bartolo 2 Bartlo 22 33
Barthlo 6
Bartholo 1
Bartoli 1
Bartolus 1
Bezzina 0 Bezina 6 6
Bonello 3 Bunello 1 4
Bonnici 0 Bonici 2 2
Borg 50 50
Buhagiar 0 Bucagiar 9 15
Buchagiar 6
Busuttil 5 Busutil 30 35
Buttigieg 0 Butgeg 3 3
Cachia 1 1
Calleja 2 Calleya 6 11
Calleia 2
Callejja 1
Camenzuli 1 Camezuli 2 3
Camilleri 4 Camelleri 15 22
Cammilleri 2
Cameleri 1
Capello 7 Cappello 1 8
Cardona 4 4
Caruana 2 2
Catania 3 3
Cauchi 16 Chauchi 3 19
Ceci 1 1
Chetcuti 10 Cetcuti 6 24
Ceticuti 4
Cheticuti 2
Cetchuti 1
Chetchuti 1
Ciappara 0 Chiopara 2 2
Corceppo 2 Cerceppo 1 4
Carceppo 1
Cumbo 2 2
Cuschieri 0 Cuscheri 3 7
Cusceri 3
Chuscheri 1
Darmenia 0 De Armenia 1 2
de rmenia 1
Debono 5 Dibono 2 8
de bono 1
Deguara 0 Digouara 8 9
Di Gouara 1
Dimech 1 Zimech 4 5
Dingli 2 2
Dolfa 1 1
Ebejer 1 Hybeier 4 14
Hibeyer 3
Hibeier 3
Habeyer 2
Habeier 1
Farrugia 0 Farugia 4 4
Fenech 20 Fenec 86 106
Frendo 22 22
Gaietani 1 1
Galea 0 Galia 144 144
Gatt 0 Gat 3 3
Gauci 2 2
Giarasco 2 2
Gilestri 4 Gilestro 1
Gelestri 1 6
Grech 4 Grec 10 14
Grima 14 14
Haber 0 Chaber 2 4
Habor 1
Caber 1
Liftech 3 3
Malechi 1 1
Mallia 6 6
Mangion 8 Mangon 1 9
Mellehi 1 I
Micallef 0 Micalef 1 2
Michalef 1
Mifsud 15 15
Muscat 7 7
Portelli 39 Purtelli 1 40
Psaila l Pisayla 1 2
Pulis 3 3
Regitano 1 Rigitano 1 2
Sammut 3 Samut 77 80
Sapiano 0 Sapian 2 3
Sapiani 1
Schembri 0 Scembri 11 14
Schébri 3
Sciberras 0 Xebyras 29 41
Xheberras 7
Xebiras 3
Scheberras 1
Sebyras 1
Scicluna 1 Sicluna 4 7
Schicluna 1
Xicluna 1
Sciriha 0 Sciricha 3 7
Siricha 2
Xirica 1
Schiricha 1
Seychell 0 Seichel 3 3
Spiteri 1 1
Tanti 5 5
Tonna 10 10
Vassallo 33 Vassalli 2 36
Vassal 1
Vella 26 26
Xerri 26 26
Zammit 1 Zamit 11 12
Zarb 9 Zarba 1 10

(Minn Carmel Calleja, Aspects of the Social History of Mosta 1630-1650, Table XVIII, pp. 92-98)


Tabella XIX

(pp.74-75)

KUNJOMIJIET FIL-MOSTA FL-1687
Abela Habela, Habella etc. 23
Agius Hagius, Hagijus etc. 41
Anna 2
Aquilina Aiquilina, Acquilina 7
Attard Attardo, Attardi, Attardus 5
Azzopardi Various variations 2
Bartolo Bartholo, Bartholus, Bartulo 53
Bezzina Bezina, Bezini, Besina, Bezzinu 21
Bonello Bonel, Bonelli 1
Borg 55
Buhagiar Buchagiar, Bucagiar, Buagiar 26
Busuttil Busutil, Busitil, Busittil ecc. 41
Buttigieg Butigeg, Butigieg, Buttigeg ecc 10
Caci Di Caci, Degaci 3
Calleja Calleia, Calleija, Calleya 13
Camilleri Cammilleri, Cammelleri 60
Cappello Capello 16
Catania Catanea 3
Cauchi Cauchius, Chauchi 7
Chetcuti Cheticuti, Chetchuti, Chaticuti 41
Cuschieri Cuscheri, Cuschera, Cuscieri ecc. 8
Dalli 5
Debono Dibono 15
Dingli 6
Ebeyer Hibeier, Hibier, Habeyer ecc. 13
Farrugia Farruggia, Farugia, Farruggia 1
Fenech Fenec, Feneche, Fenekc, Feneh 100
Frendo 42
Galea Galia 149
Gauci 3
German Germano 3
Grech Greg, Grec, Gregh, Greci ecc 19
Grima 16
(De)Guara Deguara, Diguara 20
Magro Magri, Magrius, Magrin 7
Mallia 6
Mamo 5
Mangion Mangiun, Mangione, Manguni 23
Mifsud Mifsut, Mifsud, Misfud, Mifsut 15
Mizzi 1
Muscat 22
Pace Paci, Pac 23
Pisani Pisano, Pisan 10
Portelli Pertelli, Purtelli, Portello 30
Said Sayd, Saijd, Saijt, Sait ecc 8
Sammut Samut 90
Sant 5
Schembri Scembri, Sembri, Schembrius ecc 19
Sciriha Xiricha, Xiricha, Xireha ecc 11
Seychell Seichel, Seychel, Seijchel ecc 2
Taliana Tagliana 1
Tanti 8
Tonna Thonna 15
Vella 20
Xerri Scerri 6
Xiberras Xeberras, Sibras, Sciberras ecc 12
Zahra Zahara, Zhara, Zarha ecc 2
Zammit Zamit 30
Zarb Zarp, Zarba 15

(imtellgha minn Stanley Fiorini “Status Animarum II: A Census of 1687” (1984), Appendix pp. 74-100.)


Tabella XX: Ghadd ta’ zwigijiet 1612-1650

(p.76)

NUMBER OF MARRIAGES1
1612-1629 1630-1650
Year Total Year Total
1612 8 1630 8
1613 5 1631 4
1614 2 1632 6
1615 7 1633 10
1616 6 1634 12
1617 6 1635 7
1618 4 1636 14
1619 6 1637 4
1620 8 1638 3
1621 8 1639 17
1622 8 1640 13
1623 8 1641 15
1624 5 1642 11
1625 12 1643 10
1626 3 1644 7
1627 8 1645 13
1628 3 1646 13
1629 12 1647 14
1648 5
1649 10
1650 8
 1. See A.P.M., M.L. I (1611-1701).

(Carmel Calleja, op. cit., tab. IX)


Tabella XXI: Barranin li zzewgu fil-Mosta 1630-50

(p.77)

OUTSIDERS MARRYING AT MOSTA (1630-1650)1
Village/ Hamlet Number
Naxaro 24
Rabato 20
Lia 9
Attard 8
Birchircara 4
Gozo 4
Gregorio (Gargur) 3
Dingli 2
Balzano 2
Curmi 2
Zebbug 1
Crendi 1
Sigievi 1
Singlea 1
Bordi 1
Total 83 Males
Total Number of Marriages 204
 1. See A.P.M., M.L. I (1611-1701).

(Calleja, op. cit., Tab. X)


Tabella XXII: Pajjiz l-irgiel gharajjes 1750-1797

(p.78)

ORIGIN OF BRIDEGROOMS, 1750-1797 (MALTA)
Lija
Lija 122 Attard 15 Tarxien 3
Zebbug 32 Mdina/Rabat 10 Gozo 2
Naxxar 31 Qormi 8 Senglea 2
Birkirkara 22 Siggiewi 8 Zejtun 2
Balzan 21 Gharghur 5 Ghaxaq 1
Mosta 21 Luqa 4 Gudja 1
Valletta 19 Dingli 3 Vittoriosa 1
Sources
Lib. Matr. III (1679-1754)
Lib. Matr. IV (1755-1869)
Siggiewi
Siggiewi 465 Dingli 9 Kirkop 3
Zebbug 66 Naxxar 8 Senglea 3
Zurrieq 35 Attard 7 Vittoriosa 2
Mdina/Rabat 28 Balzan 6 Gozo 1
Mqabba 26 Cospicua 6 Gudja 1
Qrendi 25 Birkirkara 5 Lija 1
Qormi 17 Luqa 5 Safi 1
Valletta 13 Ghaxaq 4 Tarxien 1
Mosta 11 Gharghur 3 Zabbar 1
Sources
Lib. Matr. III (1723-1784)
Lib. Matr. IV (1784-1835)

(F. Ciappara, Marriage in Malta in the Late Eighteenth Century, 1988, p. 49)


Tabella XXIII: Dispensi taz-zwieg f’Malta 1750-1800

(p.79)

MARRIAGE DISPENSATIONS IN MALTA, 1750-1800 (NUMBERS IN BRACKETS DENOTE COMMON RELATIONSHIP)
Consanguinity Affinity Spiritual
Cognizance
Public
Honesty
Crime
Attard 1 1 - - -
Balzan 2 - - 1 -
Birkirkara 17 6 - - 1
Cospicua 16 3 - - -
Dingli 7 2 - - -
Gharghur 6 3 - - -
Ghaxaq 4 3 - - -
Gudja 6 4 (1) - -
Kirkop - - - -
Lija 4 1 - - -
Luqa 3 3 (1) - -
Mdina/Rabat 17 2 - - -
Mosta 16 5 - - -
Mqabba 3 3 - - -
Naxxar 13 3 - - -
Qormi 6 1 1 - -
Qrendi 3 1 - - -
Safi - - - - -
Senglea 12 2 2 - 1
Siggiewi 3 3 - 1 (1)
Tarxien 2 - - - -
Valletta 60 13 9 2 2
Vittoriosa 6 2 - - -
Zabbar 10 1 - - -
Zebbug 17 7 1 - -
Zejtun 18 4 - - -
Zurrieq 12 - - - -
Gozo
Gharb 57 10 (1) - -
Nadur 53 12 - - -
Rabat 85 13 2 1 -
Sannat 18 2 - - -
Xaghra (Caccia) 27 10 - 1 -
Xewkija 18 10 - - -
Zebbug 15 5 - - -
Unidentified 2 1 - - -
Total 539 136 15 6 4

(F. Ciappara, 1988, p. 52)


Tabella XXIV: L-ewwel zwigijiet u zwigijiet ohrajn

(p.80)

Table 4.5 First Marriages and Remarriages (1750-1798)
Total Marriages First Marriages Bachelor to Widow Spinster to Widower Widow to Widower
Balzan 202 164 13 10 15
C. Pinto 1,494 1,104 89 142 159
Kirkop 129 109 5 12 3
Lija 332 268 16 35 13
Mosta 954 766 37 109 42
Siggiewi 690 522 30 71 37
Sources
Balzan

 • Lib. Matr. II (1682-1779)
 • Lib. Matr. III (1780-1888)

C. Pinto

 • Lib. Matr. II (1702-1755)
 • Lib. Matr. III (1756-1803)

Kirkop

 • Lib.Matr. I (1675-1780)
 • Lib.Matr. II (1781-1897)

Lija

 • Lib. Matr. III (1679-1754)
 • Lib. Matr. IV (1755-1869)

Mosta

 • Lib. Matr. II (169l-1781)
 • Lib. Matr. III (178l-1833)

Siggiewi

 • Lib.Matr. III (1723-1784)
 • Lib.Matr. IV (1784-1835)

Table 4.6 Number of widow/er/s in various Parishes
Qrendi (1758) Balzan (1780) Attard (1784) Dingli (1786) Mqabba (1790)
Widows 33 29 8 8 32
Widowers 10 5 5 5 9
Sources
 • Qrendi - CEM. SA 16, no. 9
 • Balzan - CEM.SA 4, no. 1
 • Attard - CEM. SA 18, no. 1
 • Dingli - CEM. SA 7, no. 5
 • Mqabba - CEM.SA 11, no. 8

(F. Ciappara. 1988, p. 59)


Tabella XXV: Talbiet mill-Maltin imsefrin ghall-“iStato Libero

(p.81)

TABLE 7.1 APPLICATIONS BY MALTESE ABROAD FOR THEIR ‘STATO LIBERO’
Birkirkara
Cospicua
Floriana
Kirkop
Luqa
Mosta
Naxxar
Qormi
Rabat
Senglea
Valletta
Vittoriosa
Zebbug
Zejtun
Gozo
Total
Ancona - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
Bayonne - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
Barcelona - - 1 - - - - - - 1 - - - - - 2
Cadiz - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 2
Caltagirone - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Catania - - - - - - - - - - 3 - - - - 3
Civitaecchia - 1 - - - - - - - - 3 3 - - - 7
‘France’ 1 - - - - - - - - 1 3 1 - - - 6
Girgenti - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
Licata - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 2
Lisbon - - - - - - - - - 1 2 - - - - 3
Livorno - - - - - - - - - - 1 2 - - - 3
Madrid - - - - - - - 1 - - - - - - - 1
Malaga - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Marseilles - 5 - - - - - 1 1 1 7 4 - - - 19
Messina - 1 - - - - - - - - 2 - - - - 3
Montpellier - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Naples - 2 - - - - 1 - - - 8 - - - - 11
Nice - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Noto - - - - - - - - - - 1 1 - - - 2
Pachino - - - - - - - 1 1 - 1 - 2 - 7 12
Palermo - - - - - - - - - - 4 1 - - - 5
Paris - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 2
Rome - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - 4
Sardegna - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Scicli - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 2
‘Sicily’ - - - - - - - - 1 - - - - - 3 4
Siracusa - - - - - - - - - 1 3 - - - - 4
‘Spain’ - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - 3
Terranova - - - 1 - - - - 1 1 3 - - - 2 8
Tripoli - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Valencia - - - - - - - - - - - 1 - 3 - 4
Venezia - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
Villafranca - - - - 1 - - - - - - 1 - - - 2
Vittoria - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
Untraced - 1 - - - - - - - 3 5 - - - 1 10
Total 1 14 3 1 1 1 1 4 4 13 55 16 4 4 13 135

Source. CEM. AO 779-836
(F Ciappara, 1988, p. 94)


Tabella XXVI: Eta taz-zwigijiet ghan-nisa

(pp.82-83)

MARRIAGE AGE FOR GIRLS1
Name Date of Birth MS Married to On MS2 Age
1 Mariam HAJUS 6. 9.1628 D.L. I (1612-40) Dominicum Camilleri 8.10.1645 p. 50 17yrs 1m
2. Dominica HAIUS 29. 3.1638 B.L. II (1630-97), f. 27v Jo: Mariam Fenec 10. 8.1659 p. 75 21yrs 5m
3. Margarita HAIUS l. 6.1641 Ibid., f. 36r Joannem Buhagiar 10. 9.1662 p. 83 21yrs 3m
4. Clemencia HAIUS 30. 1.1645 Ibid., f. 46r Franciscum Mifsud from Naxaro 31. 1.1666 p. 90 21yrs
5. Dominica ACIOPARDI 10. 3.1643 Ibid., f. 41r Julianum Diguevora 2. 7.1662 p. 82 19yrs 4m
6. Margarita BORG 6. 1.1635 Ibid., f. 18v Marinum Citu from Curmi 22.10.1663 p. 85 28yrs 9m
7. Joanella BORG 16.11.1646 Ibid., f. 51r Dominicum Galia 6.11.1667 pp. 93-94 21yrs
8. Paulina BORG 2. 7.1649 Ibid., f. 66r Joannem Camilleri from Attard -.2.1674 p. 116 24yrs 7m
9. Maria BUCAGIAR 23. 2.1631 Ibid., f. 4v Dominicus Xherri 9. 9.1657 p. 71 26yrs 6m
10. Maria BUSUTIL 25. 3.1625 D.L. I (1612-40) Andream Samut from Naxaro 16. 9.1646 p. 52 21yrs 6m
11. Gratia CAMILLERI 8. 8.1637 B.L. II ( 1630-97), f. 26r Jo: Mariam Vella from Lia 26. 8.1663 p. 84 26yrs
12. Domenica CAUCHI 24. 9.1618 D.L. I (1612-40) Bertum Zimech 6.10.1641 p. 42 23yrs
13. Domenica CHETCUTI 12. 3.1628 Ibid. Gratium Portelli from Attard 6.10.1647 p. 55 19yrs 7m
14. Angelica CHETCUTI 7. 7.1630 B.L. II (1630-97), f. 2v Stephanum Borg from Naxaro 6. 9.1654 p. 66 24yrs 2m
15. Gratia CHETCUTI 3.10.1633 Ibid., f. 13v Michaelem Frendo 5.10.1653 p. 64 20yrs
16. Joanella GAT 26. 6.1616 D.L. I (1612-40) Marium Cauchi from Naxaro 14.10.1634 pp. 29-30 18yrs 4m
17. Chaterina GAT 24. 8.1620 Ibid. Franciscum Borg from Nasciaro 19.10.1647 p. 55 27yrs 2m
18. Gratia GAT 22.12.1622 Ibid. Angelum Fenech 15. 8.1648 p. 55 25yrs 8m
19. Clemencia GAT 2. 5.1627 Ibid. Dominicum Buhagiar 15. 8.1652 p. 61 25yrs 3m
20. Matteola GAT 21. 9.1629 Ibid. Fernandicum Vella from Zebbug 15. 8.1658 p. 72 28yrs 11m
21. Barbara GAT 9. 3.1632 B.L. II (1630-97), f. 8r Pasqualem Tabuni from Insula Gaudisii 15. 8.1661 p. 79 29yrs 5m
22. Geronima GAT 13. 2.1638 Ibid., f. 27v Paulum Mamo from Zebbug 15. 8.1666 p. 91 28yrs 6m
23. Margarita GILESTRI 9. 8.1643 Ibid., f.42r Gregorium Tonna 15. 8.1662 p. 82 19yrs
24. Imperiam MIFSUD 1. 8.1633 Ibid., f. 12r Antoninum Bucagiar 28. 7.1647 p. 54 14yrs
25. Dominica PORTELLI 19. 4.1635 Ibid., f. 19v Andream Attard from Tarxien 15. 8.1659 p. 75 24yrs 4m
26. Maria PORTELLI 19.10.1634 Ibid., f. 18r Petrum Galia from Nasciaro 5. 9.1662 p. 83 28yrs
27. Paulina PULIS 21. 6.1648 Ibid., f. 60r Jo: Mariam Frendo 7.10.1668 p. 96 20yrs 4m
28. Clemencia SAPIAN 12. 2.1641 Ibid., f. 35r Petrum Portelli 20.10.1669 p. 100 28yrs 8m
29. Margarita VASSALLO 30. 4.1633 Ibid., f. 11v Thomam Didaci from Insula Gaudisii 15. 8.1660 p. 77 27yrs 4m
30. Maria VASSALLO 27.10.1635 Ibid., f. 20v Marium Fenech from Lia 15. 8.1664 p. 86 28yrs 10m
31. Maria XIBERRAS 26. 4.1636 Ibid., f. 22r Paulum Deguevara 14. 9.1669 pp. 98-99 33yrs 5m
32. Gratia XEBYRAS 1.10.1637 Ibid., f. 26v Josephum Agius 9. 9.1668 pp. 95-96 30yrs 11m
33. Catherinam XERRI 6. 1.1636 Ibid., f. 21r Leonardum Guevara 18. 9.1650 p. 59 14yrs 8m
34. Chaterina ZAMIT 9. 6.1631 Ibid., f. 5v Jo: Paulum Portelli from Rabat 12. 8.1657 p. 70 26yrs 2m
35. Maria ZARB 17. 6.1626 D.L. I (1612-40) Paulucium Curmi 23. 1.1650 p. 58 23yrs 7m
36. Chaterina Zarb 2(?)4.5.1629 Ibid. Bernardum Xiberras from Lia 6. 8.1651 p. 60 22yrs 2m
 1. See A.P.M., M.L. I (1611-1701), D.L. I (1612-1640), B.L. II (1630-1697). Indice di tutti Matrimoni celebrati nella Santa Parocchiale Chiesa della Musta.
 2. The MS used is M.L. I (1611-1701).

(C. Calleja, op. cit., Tab. XIV.)


Tabella XXVII: Eta taz-zwigijiet ghall-irgiel

(p.84)

MARRIAGE AGE FOR MEN1
Name Date of Birth MS2 Married to On MS3 Age
1. Dominicus CAMILLER1 27. 3.1635 f. 19r Gratiam Xherri 20.8.1661 p. 80 26yrs 5m
2. Laurencius CUSCHIERI 26.11 1634 f. 18v Gratiam Galia 4.10.1664 p. 87 29yrs 11m
3. Jo: Maria GILESTR1 22.6.1631 f. 5r Antoniam Bonello 16.10.1661 p. 81 30yrs 4m
4. Clemens MANGION 15.10.1647 f. 54v Agatam Fenech 6.11.1678 pp. 135-136 31yrs 1m
5. Salvatore MANGION 19.3.1645 f. 46v Mariam Deguara 26.10.1675 pp. 123-124 30yrs 7m
6. Jo: Paulus XERRI 8.4.1647 f. 52v Mariam Paci 21.7. 1674 p. 117 27yrs 3m
7. Dominicus ZAMIT 24.9.1641 f. 37r Catarinam Samut 14.10.1668 p. 96 27yrs 1m
 1. See A.P.M. M.L. I (1611-1701), B.L. II (1630-1697). Indice di tutti Matrimoni celebrati nella Santa Chiesa della Musta.
 2. The MS used is B.L. II (1630-1697)
 3. The MS used is M.L. I (1611-1701)

(C. Calleja, op. Tab. XV.)


Tabella XXVIII: Xhur popolari ghaz-zwieg

(p.85)

TABLE 4.1 MARRIAGE SEASONALITY (175l-1800)
(1: l-aktar popolari, 12: l-anqas)
1 2 3 10 11 12
Balzan Oct Nov Feb May Mar Dec
Lija Jan Nov Oct May Mar Dec
Mosta Oct Sept Nov May Mar Dec
Naxxar Nov Sept Jan May Mar Dec
Siggiewi Jan Oct Nov May Mar Dec

Sources
Balzan - Lib. Matr. II (1682-1779), Lib. Matr. III (1780-1888)
Lija - Lib. Matr. III (1679-1754), Lib. Matr. IV (1755-1869)
Mosta - Lib. Matr. II (169l-1781), Lib. Matr. III (178l-1833)
Naxxar - Lib. Matr. II (1687-1800), Lib. Matr. III (1800-1814)
Siggiewi - Lib. Matr. III (1723-1784), Lib. Matr. IV (1784-1835)
(F. Ciappara, 1988, p. 46)


Tabella XXIX: Ghadd ta’ Maghmudijiet

(p.86)

NUMBER OF BAPTISMS1
1612-1629 1630-1650
Year Total Year Male Female Total
1612 47 1630 25 24 49
1613 31 1631 23 11 34
1614 21 1632 22 14 36
1615 29 1633 14 21 35
1616 34 1634 25 19 44
1617 36 1635 20 20 40
1618 40 1636 28 18 46
1619 29 1637 27 17 44
1620 58 1638 18 13 31
1621 27 1639 19 18 37
1622 30 1640 18 13 31
1623 22 1641 15 18 33
1624 34 1642 24 17 41
1625 36 1643 23 16 39
1626 33 1644 14 22 36
1627 30 1645 16 17 33
1628 42 1646 20 20 40
1629 37 1647 24 22 46
1648 14 20 34
1649 22 10 32
1650 24 23 47

1. See A.P.M., D.L. I (1612-1640) and B.L. II (1630-1697).
(Carmel Calleja, op. cit., tab. III)


Tabella XXX: Koppji bla tfal jew li kienu telqu mill-Mosta

(p.87)

NAMES OF COUPLES WHO WERE EITHER CHILDLESS OR LEFT THE VILLAGE IN THE PERIOD 1630-16441
Date of Marriage Names
19.1.1630 Dominicum Borg from Attard = Mariettoni Mifsud
30.5.1632 Petrum Borg from Lia = Victoriam Galia
10.9.1633 Florium Borg = Magdalenam Cauchi
16.10.1633 Dominicum Bucagiar from Naxaro = Geronimam Busuttil
30.10.1633 Dominicum Portelli from Lia = Margaritam Borg
20.11.1633 Matteolum Hajus from Balzano = Paulinam Cachia
21.7.1634 Angelum Fenec = Mauritiam Portelli
28.8.1634 Martium Samut = Margaritam Galia
14.10.1634 Marium Cauchi from Naxaro = Joannellam Gat
16.9.1635 Alexandrum Fenec = Andreanam Frendo
23.9.1635 Dominicum Borg = Margeritam Galia
27.7.1636 Josephum Callus from Crendi = Bernardam Bartolo
15.8.1636 Thomam Mifsud = Mariam ...
5.10.1637 Benedictum Gauci = Margaritam Borg
26.12.1638 Dominicum Calleja from Birchircara = Margaritam Butigieg
30.1.1639 Marcum Psaila from Curmi = Lauricam Galia
6.3.1639 Dominicum Ciantar from Sigievi = Mariam Cauchi
24.7.1639 Bartolomeum Galia from Naxaro = Sperantiam Galia
31.7.1639 Josehum Samut from Naxaro = Filippam Bucagiar
11.9.1639 Jo: Paulum Fenec from Naxaro = Dominicam Mifsud
29.10.1639 Josephum Scembri from Naxaro = Catharinam Busottil
26.4.1640 Aloisium Vella from Singlea = Bartolomean Frendo
23.9.1640 Gregorium Mifsud from Rabato = Catharinam Galia
11.11.1640 Leonardum Cuschieri from Rabato = Catharinam Dimech
1.5.1641 Dominicum Borg from Balzano = Geronimam Borg
30.6.1641 Thomam Cortis = Catharinam Borg
25.7.1641 Joannem Zarb - Angelicam ...
1.9.1641 Dominicum Calleja from Lia = Margaritam Fenec
21.9.1641 Consales Taliana from Rabato = Joannellam Galia
30.11.1641 Salvum Samut from Lia = Mariam Borg
12.1.1642 Filippum Zirafa from Atardo = Matteolam Galia
15.8.1642 Laurenticum Mangion = Mariam Portelli
15.8.1642 Ferdinandum Carocia = Flaminiam Camenzuli
5.10.1642 Dominicum Galia = Gratiam Portelli
27.10.1642 Joannem Attard from Atardo = Agatam Fenec
18.10.1643 Natalem Galia = Mariam Galia
31.10.1643 Blascum Spiteri from Rabato = Mariam Busottil
21.9.1644 Paulum Mifsud from Rabato = Clementiam Busottil

1. It is assumed for the purpose of this analysis that couples with no children recorded after 1650 were childless or had left the village. The analysis in Tables VI, VII, VIII was extracted from A.P.M., M.L. I (1611-1701).
(C. Calleja, op. cit., Table VI, pp. 45-47)                      


Tabella XXXI: Koppji b’wild wiehed jew li kienu telqu mill-Mosta bejn l-1630 u l-1644

(p.88)

NAMES OF COUPLES WHO HAD ONLY ONE CHILD OR LEFT THE VILLAGE SOON AFTERWARDS IN THE PERIOD 1630-1644
Date of Marriage Names
26.7.1631 Antonium Fenec = Chatarinam Sciricha
3.10.1631 Lucium Galia = Scolasticam Camilleri
5.2.1634 Vincentium Galia = Catarinam Samut
9.9.1635 Joannem Darmanin = Bernardam Bartolo
19.9.1636 Augustinum Portelli = Andreanam Calleja
21.9.1636 Leonardum Xeberras from Gregorio = Gratiam Aquilina
3.10.1636 Michalem Vella from Rabato = Gratiam Fenec
1.8.1637 Lucam Mifsud from Rabato = Dominicam Fenec
30.1.1638 Josephum Mifsud from Naxaro = Mariam Fenec
26.6.1639 Marinum Vassallo = Matteolam de Armenia
27.7.1639 Josephum Portelli = Veneram Bonnici from Attard
15.8.1639 Thomam Bartolo = Angelicam Cauchi
15.8.1639 Joannem Cauchi = Mariam Bartolo
27.8.1639 Silvestrum Haius = Mariam Cardona
3(?).9.1639 Dominicum Calleja = Mariam Fenec
2.9.1640 Antonium Galia = Mariam Mifsud
7.10.1640 Vincentium Cauchi = Dominicam Camilleri
26.4.1641 Gregorium Scicluna from Rabato = Cleriam Portelli
6.10.1641 Petrum Micallef from Naxaro = Clementiam Cauchi

(C. Calleja, op. cit. Tab. VII, p. 48)


Tabella XXXII: Koppji li milli jidher baqghu jghixu l-Mosta bejn l-1630 u l-1644

(pp.89-90)

NAMES OF COUPLES WHO APPARENTLY STAYED AT MOSTA IN THE PERIOD 1630-1644
Date of Marriage Names
30.6.1630 Paulum Gilestri from Birchircara = Angelicam Busuttil
6.7.1630 Geronimum Camilleri = Joannellam Galia
1.8.1630 Leonardum Catania from Zebbug = Joannellam Bartolo
6.9.1630 Josephum Cioparo from Naxaro = Joannellam Fenec
6.10.1630 Therasmum Hibejer = Gratiam Xerri
19.1.1631 Gregorium Fenec = Baptistinam Galia
26.1.1631 Romanum Borg = Sperantiam Cauchi
20.6.1632 Filippum Vassallo = Joannellam Vella
31.7.1632 Josephum Aquilina = Dominicam Samut
16.8.1632 Michaelem Mifsud from Birchircara = Joannellam Callus
29.8.1632 Jo: Paulum Camilleri = Sperantiam Galia
26.6.1633 Benedictum Sapian from Dingli = Gratiam Hibeijer
24.7.1633 Dominicum Xiberras from Naxaro = Valentiam Galia
7.8.1633 Julium Borg from Naxaro = Gratiam Cauchi
9.10.1633 Jo: Paulum Mangion = Mariam Borg
26.10.1633 Valerium Galia = Isabellam Portelli
13.11.1633 Josephum Xebyras = Paulinam Samut
19.2.1634 Geronimum Bartolo from Attard = Catarinam Fenec
24.4.1634 Jacobum Hajus = Franciscam Galia
21.5.1634 Joannem Vella from Rabato = Joannellam Vella
9.7.1634 Dominicum Samut = Catharinam Ajus
12.9.1634 Dominicum Samut = Joannellam Galia
1.10.1634 Matteum Borg = Joannellam Xerri
27.1.1635 Bartolomeum Xeberras from Naxaro = Joannellam Aquilina
7.10.1635 Franciscum Vella from Rabato = Dominicam Ceculi
5.2.1636 Lucium Cardona from Gozo = Sperantiam Camenzuli
2.8.1636 Marcum Xicluna from Rabato = Dominicam Samut
5.9.1636 Dominicum Bezina = Joannellam Busuttil
7.9.1636 Gregorium Galia = Paulinam Galia
14.9.1636 Josephum Xiberras = Paulinam Cardona
3.10.1636 Jacobum Samut = Paulinam Hibeijer
5.10.1636 Petrum Galia = Mariam Samut
7.2.1637 Dominicum Galia = Dominicam Frendo
13.9.1637 Valerium Seichel = Aluntiam Busottil
5.3.1639 Vincentium Samut = Catharinam Galia
23.7.1639 Jo: Mariam Hajus = Gratiam Borg
7.8.1639 Joannem Galia = Catharinam Xerri
2.10.1639 Dominicum Xiberras = Catharinam Fenec
25.1.1640 Ambrosium Bonello from Rabato = Romanam Cauchi
28.4.1640 Simonem Hibeijer from Lia = Mariam Galia
15.8.1640 Paulucium Vassallo = Paulinam Camenzuli
2.9.1640 Matteolum Camilleri = Evangelistam Frendo
7.10.1640 Joannem Pulis from Naxaro = Catharinam Samut
21.10.1640 Dominicum Portelli = Veronicam Galia
12.2.1641 Jo: Paulum Camilleri = Agatam Galia
15.8.1641 Franciscum Psaila from Curmi = Joannellam Agius
9.11.1641 Geronimum Galia from Bordi = Geronimam ...
24.11.1641 Antonium Grima from Atardo = Gratiam Vella
26.11.1641 Casparem Fenec = Angelicam Samut
13.1.1642 Joannem Galia = Catharinam Samut
28.4.1642 Julium Galia = Margaritam Bezina
12.10.1642 Josephum Hajus from Lia = Catharinam Cachia
14.10.1642 Lucam Vassallo from Naxaro = Gratiam Caber
1.11.1642 Dominicum Tonna = Catharinam Fenec
19.7.1643 Jo: Paulum Vella from Lia = Mariam Zarb
4.10.1643 Andream Grima = Catharinam Fenec

 (C. Calleja, op. cit., Tab. VIII, pp. 49-51)


Tabella XXXIII: L-epidemiji tal-gidri r-rih ta’ l-1769 u l-1780

(p.91)

TABLE 8.3 THE SMALLPOX EPIDEMICS OF 1769 AND 1780
Year Total Deaths Under 1 yr % Under 5 years %
Lija 1769 44 20 45.5 26 59.1
1780 41 10 24.4 25 61

Luqa

1769 54 15 27.8 40 74
1780 59 23 39 37 62
Naxxar 1769 96 32 33.3 59 61.5
1780 125 38 39.4 74 59.2
Siggiewi 1769 82 21 25.6 53 64.6
1780 104 37 35.6 69 66.3

Sources

 • Lija - Lib. Def. IV (1749-1859)
 • Luqa - Lib. Def. III (1716-1855)
 • Naxxar - Lib. Def. III (1762-1810)
 • Siggiewi - Lib. Def. IV (1760-1800)

(F. Ciappara, 1988, p. 108)


Tabella XXXIV: Xi parrinijiet u filjozzi fil-Mosta

(pp.92-94)

Parrinu Tarbija Data tat-twelid Genituri
Rev. D. Theramus Galea (Hal Man) Theramus 20.10.1640 Jacobum Agius = Francesca Galea
Rev. Jo Maria Galea Dominica 12.11.1646 - do -
Clericus coniugatus J. Paulus Fenech Jo: Paulus 14.2.1637 Rafaelis Haius = Gratia Xerri
Rev. D. Bernardus Galea Clementia 30.1.1645 - do -
Nutar Joannes Paulus Fenech Domenica 10.3.1643 Petri Aciopardi = Geronima Barlolo
Clericus coniugatus J. Paulus Fenech Jo: Domenicus 3.2.1636 Geronimus Bartolo = Catarinam Fenech
Rev. D. Joannes Galea Margarita 6.1.1635 Romanum Borg = Sperantiam Cauci
(Rev.?) D. Dominicus Xerri Jo: Maria 6.4.1644 - do -
Rev. D. Jo: Maria Galea Joanella 16.11.1646 - do -
Mags. Marius Portughes (Valletta) Natalia 20.8.1652 - do -
Clericus Dominicus Hibeyer Domenicus 30.1.1628 Dominici Bucagiar = Margaritam Borg
… Cuschieri (Hal Man) Clemencia 29.1.1634 Dominici Bucagiar = Margaritam Borg
Rev. D. Joannes Galia Jo: Maria 5.12.1640 - do -
Rev D. Dominicus Xerri Theresia 21.5.1646 - do -
Joannes Xara (Valletta) Gregorius 23.3.1622 Jacobi Busutil = Sperancie Gatt
Rev. D. Jo: Maria Samut (Naxxar) Agnes 14.1.1634 - do -
Antonius Samut (Naxxar) Gratius 15.11.1646 - do -
Rev. D. Salvator Muscat (Kapp.) Gratia 8.8.1637 Jo: Pauli Camilleri = Sperancie Galea
Clericus Dominicus Xerri Blasius 3.2.1643 - do -
Don Gio: Maria Galia Joannes 29.6.1647 - do -
Joannes Deboni(?) (Balzan) Martinus 10.11.1620 Mattei Cauchi = Gratie Samut
Rev. Salvator Muscat (Kapp.) Jo: Dominicus 12.3.1629 - do -
Rev. Salvator Muscat (Kapp.) Dominicus 14. 1.1624 Jacobi Chelcuti = Marg Digovara
Joannes Cusceri (Hal Man) Gratia 15.8.1632 - do -
P. Bernardus Galia Marius 2.3.1640 Georgii Cuschieri = Justine Calleja
Clericus(?) Bernardus Galia Joannella 26.6.1616 Mtvo (?) Leonardi Gat = Dominica Busutil
D. Joannes Galia Gregorius 17.11.1618 - do -
Marcus … (Birkirkara) Chaterina 24.8.1620 - do -
J O.D.(?) Jo(an)es Luca Ninisdonia(?) Publius 26.1.1625 - do -
Clericus Dominicus Mallia Clemencia 2.5.1627 - do -
D. Bernardus Galia Geronima 13.2.1638 - do -
Sig. Dott Joani Idoneo (medicus Lia) Jo: Maria 22.6.1631 Paulum Gilestri = Angelican Busutil
Rev. D. Joannes Galia Dominicus 14.10.1635 - do -
Not. Jo Paulus Fenec Margarita 7. 8.1643 - do -
Rev. D Joannes Maria Galia Josephus 9.11.1646 - do -
Maria Schébri (Valletta) Petrus Paulus 29.6.1648 - do -
D. Bernardus Galia Joannes 21.1.1638 Joe Paulum Mangion = Mariam Borg
Rev. D. Salvalor Fenec Salvatore 19.3.1645 Jo: Paulum Mangion = Mariam Borg
Clericus Dominicus Xerri Dominicus 7.9.1641 Alberti Portelli = Antonine Fenec
Aloysius Corcep (Senglea) Gratia 16.5.1644 - do -
Rev. D. Theramus Galia (Hal Man) Angelus 17.2.1629 Damiani Portelli = Angelie Fenech
Signora Maria (il-mara ta’ Dottor Bartolomeo Mifsud) Paulina 21.6.1648 Joannes Pulis = Catharinum Samut
Clericus Dominicus Xerri Domenica 11.8.1641 - do -
D. Bernardus Galia Clemencia 12.2.1641 Benedictum Sapian = Gratiam Hibeyer
Maria Schébri (Valletta) Dominicus 21.10.1647 - do -
Luca Muscat (Lia) Jo: Luca 6.4.1647 Jacobum Sciricha = Angelican Fenech
Rev D. Joannes Gaglia Dominicus 14.4.1641 Filippum Vassallo = Joanellam Vella
Rev. D Joannes Maria Galia Bartolomeus 25.8.1649 - do -
Clericus Jo. Paulus Fenec Linoru 1.3.1634 Jo: Pauli Vassallo = Agnetam Galea
Rev. D. Bernardus Galia Salvator 7.5.1638 - do -
Rev. D. Joannes Galia Salvator 14.6.1644 Jo: Pauli Vassallo = Agnetan Galea
Clericus Dominicus Xerri Clemencia 1.5.1638 Bartolomeum Xeberras = Joanellam Aquilina
Florius Magro (Naxxar) Gratius 12.5.1641 - do -
D. Jacobus Chetcuti Maria 25.7.1648 - do -
Maria de Bono (Valletta) Theresia 29.1.1651 - do -
Magnificus Marius Portues (Valletta) Catarina 24.6.1652 - do -
Joseph Tanti (Zebbug) Gratia 17.11.1638 Dominicum Xiberas = Valentiam Galia
Rev. D. Dominicus Xerri Vincencius 16.4.1646 - do -
Clericus Dominicus Xerri Jo: Maria 14.8.1643 Josephum Xebyras = Paulinam Samut
Paulus Mifsud (Rabat) Domenica 29.9.1644 - do -
Marius Portughes (Valletta) Petrus 23.12.1650 - do -
Rev. D. Simon Bartolus Michael 11.1.1652 - do -
Rev. D. Jo: Maria Bezzina (Naxxar) Jo: Maria 9.6.1630 Stefani Xerri = Agnetis Borg
Mcus Jo: Paulus Fenec Clemens 30.10.1632 - do -
… (Naxxar) Catharine 6.1.1636 Stefani Xerri = Agnetis Borg
Michael e Maria Cumbo (Notabile) Jo. Paulus 17.1.1639 - do -
Filippus Samut (Naxxar) Maria 11.3.1640 - do -
Clericus coniugatus Jo: Paulus Fenec Clementia 3.12.1633 Francisci Zamit = C’ncione Fenech
Rev. D. Salvator Muscat (Kapp.) Joannes 24.7.1620 Filippo Zarb = Domenica Samut
Rev. D. Bernardus Galia Maria 17.6.1626 - do -
Rev. D. Joannes Galia Thomas 7.3.1636 - do -
Clericus Dominicus Xerri(?) Gratia 30.1.1642 - do –

Nota: Hawn jissemmew biss dawk il-parrinijiet li kienu nutara, qassisin jew kjerici jew li gew jghammdu minn barra mir-rahal. Tabella mfassla fuq ix-xoghol ta’ Carmel Calleja, Aspects of the Social History of Mosta (1630-1650), pp. 18-44.


Tabella XXXV: Tixrid tal-Parrinijiet 1639-1650

(p.95)

DISTRIBUTION OF GODPARENTS (1639-1650)1
Village/Hamlet Number
Naxaro 24(5)
Valletta 11(2)
Notabile 11(1)
Zebbug 6
Hal Man 7(5)
Lia 5(1)
Rabato 4
Atardo 4(1)
Singlea 2
Balzano 2
Zuricho 1
Gozo 1
Gregori 1
Total 79(15)
Total Number of Godparents 813

Note: The numbers in brackets denote that a person or persons served as godparent/s on more than one occasion.

 1. See A.P.M., D.L. I (1612-1640) and B.L. II (1630-1697).

(C. Calleja, op. cit., Table XII, p. 61)


Tabella XXXVI: Mostin imghammda barra l-parrocca

(p.96)

MOSTIN BAPTISED OUTSIDE THEIR PARISH
Name of Child Date of Baptism Parish
Jo: Maria Gilestro 22.6.1631 Lija (B.L. 00II (1630-1697, f. 5r)
Gratia Mifsud Nov. 1633 probably at the Cathedral, Mdina (Ibid., f. 14)
... Seichel 2.2.1640 Porto Salvo, Valletta (Ibid., f. 33r)
Vincenzio Zamit 30.11.1646 San Paulo, Valletta (Ibid., f. 51 r)
Jo. Maria Busottil 25(8).10.1647 Porto Salvo, Valletta (Ibid., f. 55r)
Rosa Cauchi 27.10.1647 San Paulo, Valletta (Ibid., f. 56r)
Paulina Pulis 21.6.1648 Naxxar (Ibid., f. 60r)
Simon Borg 28.10.1648 ... (?) (Ibid., f. 63r)
Gio: Maria Fenech 29.5.1649 Naxxar (Ibid., f. 65r)

(C. Calleja, op. cit.,Tabella XII, p. 62)


Tabella XXXVII: Rata ta’ tfal illegittimi f’Malta – 1750-1800

(p.97)

RATE OF ILLEGITIMACY IN MALTA, 1750-1800
Locality No. of Baptisms No. of Illegitimacies %
Malta
Attard 1,687 28 1.7
Balzan 1,143 27 2.4
Birkirkara 7,750 57 0.7
Cospicua 12,838 332 2.6
Dingli 841 0 0
Gharghur 1,986 7 0.4
Ghaxaq 1,950 21 1.1
Gudja 1,615 16 1
Kirkop 554 3 0.5
Lija 1,825 14 0.8
Luqa 2,245 21 0.9
Mdina/Rabat 7,542 232 3.1
Mosta 4,983 11 0.2
Mqabba 1,447 23 1.6
Naxxar 4,665 33 0.7
Qormi 7,814 99 1.3
Qrendi 1,640 7 0.4
Safi 343 3 0.9
Senglea 6,005 197 3.3
Siggiewi 4,498 34 0.8
Tarxien 1,741 25 1.4
Valletta (Porto Salvo) 20,166 5,174 25.7
Valletta (St Paul’s) 13,822 445 3.2
Vittoriosa 6,664 400 6
Zabbar 4,738 31 0.7
Zebbug 8,666 47 0.5
Zejtun 7,828 42 0.5
Zurrieq 6,092 28 0.5
Gozo
Gharb 2,690 8 0.3
Nadur 4,011 50 1.2
Rabat 10,181 434 4.3
Sannat 1,475 5 0.3
Xaghra 3,002 16 0.5
Xewkija 2,859 13 0.5
Zebbug 1,309 6 0.5
Total 168,615 7,889 4.7

 (F. Ciappara, 1988, p. 84)


Tabella XXXVIII: Trabi misjuba u mghammdin fil-Parrocca ta’ Porto Salvo, Valletta – 1706-1769 ecc.

(p.98)

TABLE 6.4 ORIGIN OF FOUNDLINGS BAPTISED AT PORTO SALVO, VALLETTA. 1706-1769
Origin No. Origin No.
Attard 2 Qormi 9
Balzan 2 Qrendi 3
Birkirkara 11 Rabat (Malta) 8
Cospicua 60 Senglea 105
Dingli 2 Siggiewi 4
Ghaxaq 2 Tarxien 3
Lija 2 Valletta 411
Luqa 3 Vittoriosa 24
Mdina 7 Zabbar 1
Mosta 2 Zebbug 23
Mqabba 1 Zejtun 6
Naxxar 1 Zurrieq 8

Sources
Lib. Bapt. VIII (1751-1765)
Lib. Bapt. IX (1766-1769)


TABLE 6.5 INFANTS BORN AT SANTO SPIRITO HOSPITAL, 1750-1800
Origin No. Origin No.
Attard 46 Naxxar 27
Balzan 3 Qormi 33
Birkirkara 11 Qrendi 3
Cospicua 37 Senglea 18
Dingli 18 Siggiewi 70
Gharghur 10 Tarxien 2
Gudja 2 Valletta 305
Kirkop 7 Vittoriosa 12
Lija 22 Zabbar 2
Luqa 2 Zebbug 111
Mosta 106 Zejtun 10
Mqabba 9 Zurrieq 27

Sources
Lib. Bapt. IV (1716-1751)
Lib. Bapt. V (1752-1775)
Lib. Bapt. VI (1776-1803)
(F. Ciappara, op. cit. 1988), p. 85)


Tabella XXXIX: Ghadd ta’ mwiet fil-Mosta 1613-1650

(p.99)

NUMBER OF DEATHS1
1613-1629 1630-1650
Year Total Year Male Female Total
1613 10 1630 6 14 20
1614 6 1631 4 2 6
1615 3 1632 3 4 7
1616 12 1633 3 6 9
1617 4 1634 5 10 15
1618 1 1635 11 4 15
1619 7 1636 7 8 15
1620 10 1637 4 3 7
1621 1 1638 2 10 12
1622 8 1639 5 13 18
1623 8 1640 6 3 9
1624 11 1641 4 7 11
1625 15 1642 3 4 7
1626 16 1643 8 3 11
1627 13 1644 5 9 14
1628 8 1645 9 3 12
1629 8 1646 3 8 11
1647 4 7 11
1648 7 10 17
1649 4 5 9
1650 6 8 14
Total 141 Total 109 141 250

1. See A.P.M., D.L. I (1612-1640) and B.L. II (1630-1697)
(Carmel Calleja, op. cit., Tab. IX)


Tabella XL: Percentagg ta’ tfal midfuna bejn 0-5 snin

(p.100)

TABLE 8.1 PERCENTAGE OF BURIED CHILDREN AGED 0-5 YEARS
Naxxar Siggiewi
Period Total Burials Children under 5 % Total Burials Children under 5 %
1750-4 293 183 62.5 226 123 54.4
1755-9 286 196 68.5 282 147 52.1
1760-4 247 158 64.0 262 141 53.8
1765-9 293 178 60.8 322 156 48.4
1770-4 309 198 64.1 305 165 54.1
1775-9 371 210 56.6 232 1 18 50.9
1780-4 415 237 57.1 325 212 65.2
1785-9 347 200 57.6 290 165 56.9

Sources
Naxxar - Lib. Def. II (1687-1761), Lib. Def. III (1762-1810)
Siggiewi - Lib. Def. III (1726-1760), Lib. Def. IV (1760-1800)


TABLE 8.2 CHILDREN BURIED AT NAXXAR. 1750-1789
Males Females Total % of Burials 0-5 yrs
Privately baptised 42 20 62 4.0
1-15 days 284 176 460 29.5
16 days - 1 mth. 41 33 74 4.8
over 1 mth - 6 mths 137 93 230 14.8
over 6 mths - 1 yr 99 105 204 13.1
over 1 yr - 2 yrs 119 131 250 16.1
over 2 yrs - 3 yrs 74 78 152 9.8
over 3 yrs - 4 yrs 37 51 88 5.7
over 4 yrs - 5 yrs 22 15 37 2.4

Sources
Lib. Def. II (1687-1761), Lib. Def. III (1762-1810)
(F. Ciappara, 1988, p. 107)


Tabella XLI: Il-pesta ta’ l-1675: Stima tal-Popolazzjoni u l-ghadd tal-mejtin

(p.101)

ESTIMATED POPULATION AND NUMBER OF DEAD*
Locality Population up to June 23 June 24 onward Total dead
Valletta 12,064 4,000
Senglea 4,000 2,000
Vittoriosa 3,200 1,800
Bormla 2,950 1,500
Attard 1,050 91 13 104
Birkirkara 2,700 101 23 124
Balzan 550 12 4 16
Gharghur 800 7 2 9
Ghaxaq 600 28 8 36
Gudja 550 29 8 37
Kirkop 300 9 1 10
Lija 1,000 35 3 38
Luqa 1,050 66 8 74
Mqabba 500 52 4 56
Mosta 1,300 18 5 23
Naxxar 1,550 12 2 14
Qormi 2,850 309 26 335
Qrendi 850 97 5 102 incl. Lew
Rabat 2,000 84 4 88 incl. Mdina, Dingli
Safi 200 - - -
Siggiewi 1,450 31 3 34 incl. Xluq
Tarxien 850 136 26 162 incl. Paola
Zabbar 1,500 270 85 355
Zebbug 3,600 169 14 183
Zejtun 1,450 56 36 92 incl Bisbut
Zurrieq 2,100 40 11 51 incl. Bubaqra. Millieri
Mellieha region 7 4 7 4
St Angelo 100 31 7 31
Total 51,114 11.278

*Sources for population figures: Valletta AOM 6402, f. 291 all other localities (estimated to the nearest fifty): AAM VP., Buenos 1667-68 and Molina 1678-80. Sources for dead: Valletta and towns: Dal Pozzo op. cit., II, p 449: Abela Ciantar op. cit., III. p. 191; for all other localities: ACM PAN, 121, ff. 17v, 18; NLM. Libr., Ms 10, pp. 313, 314; local parochial archives. Number of dead (June 24 onwards) for Ghaxaq, Naxxar, Qormi and Rabat estimated.
(Joseph Micallef, The Plague of 1676, 11,300 Deaths, p. 118)


Tabella XLII: Dfin u oqbra fil-Mosta – 1644-1650

(pp.102-103)

USE OF PARTICULAR TOMBS FOR INTERMENT
(14TH DECEMBER 1644 - 31ST DECEMBER 1650)1
Tomb Number Used On Period of Page
92 29.1.1645 3 yrs 2 months 1
15.3.1648 7
77 5.2.1645 3 yrs 2 months 1
16.4.1648 7
63 18.10.1645 1 yr 3 months 2
29.1.1647 5
63 29.1.1647 3 yrs 10 months 5
26.11.1650 14
69 19.11.1645 4 yrs 11 months 2
5.10.1650 13
70 26.11.1645

4 yrs 11 months

2
26.10.1650 14
74(?)
74
6.12.1645 3 yrs 1 month 3
1.1.1649 10
88 8.12.1645 4 yrs 4 months 3
12.4.1650 12
37 31.12.1645 2 yrs 11 months 3
1.12.1648 10
100 10.1.1646 4 yrs 1 month 3
20.2.1650 12
94 16.1.1646 3 yrs 10 months 3
26.11.1649 11
62 29.9.1646 3 yrs 2 months 4
12.11.1649 11
65 25.10.1646 3 yrs 10 months 4
25.8.1650 13
66 10.12.1646 3 yrs 8months 4
23.8.1650 13
97 27.2.1647

2 yrs 5 months

5
6.7.1649 10
60 6.4.1647 1 yr 1 months 5
10.11.1648 9
83 1.2.1648

2 ½ months

7
21.4.1648 7
87 20.1.1648 3 months 7
30.4.1648 8
38 2.6.1648 1 day 8
3.6.1648 8
38 3.6.1648 2 yrs 2 months 8
31.8.1650 13
81 20.11.1648 1 yr 11 months 9
29.10.1650 14

Tombs used only once in the period 14.12.1644 - 31.12.1650: 28, 32, 86, 47, 72, 101, 109, 79, 78, 96, 95, 44, 1, 2, 85, 93, 98, 25, 90, 80, 82, 89, 15, 71, 16, 50, 99, 12, 8(?), 76.

 1. See A.P.M. D.L. II (1641-1734).

(See Calleja, op. cit., Table XIII, pp. 68-69)


Kapitli ohra mill-ktieb

Introduzzjoni, Studji demografici, Mosta issir parrocca, Hjiel ekonomiku, Hajja Socjo Religjuza, Ismijiet / Kunjomijiet, Zwigijiet, Twelidijiet, Imwiet, Gheluq, (Appendici).