The Mosta Archives Banner

Video b'silta mill-ahbarijiet ta' TVM fuq il-bomba tal-MostaXhieda ta' meta l-bomba nifdet il-knisja: Xhieda ta' Frankie Calleja (u dawn il-links: 1 u 2), Lorenza Falzon, Dun Ang Camilleri, Dun Salv Magro, Dun Karm Mifsud u certu Maria.