The Mosta Archives Banner

Video mis-sensiela Muxrafija li jsemmi l-kappella ta' San Pawl EremitaDan il-video mis-sensiela Muxrafija li kien ixxandar fuq TVM jitkellem dwar l-eremita li possibilment ghex fl-ghar ta' Wied il-Ghasel, San Kerrew (San Korradu) u l-konnessjoni mar-rahal tal-Qala, Ghawdex, u Noto fi Sqallija fejn ghandhom bhala patrun lil dan San Korradu. Ara wkoll "L-Ghar ta’ Wied il-Ghasel u San Korradu" mill-ktieb ta' E.B. Vella u ohrajn fuq il-Mosta.