The Mosta Archives Banner

Visitationes Pastorales Vol 23 1685-1687, f433-454, Davide Coccopalmieri (05/15/1684 - 10/19/1711)


Visitatio ecclesiae Parochialis sub titulo Assumptionis B.M.V. Casalis Mustae et aliarum filialium

Die Dominico Vigesimo quarto mensis Novembris 1686


Illustrissimus et Reverendissimus Frater David Cocco Palmerij episcopus Melitensis cum per iam transactam hebdomadam misisset --- Pres fratrem Franciscum Attard et fratrem Joseph Gafa ordinis Praedicatorum ad per agendas sanctas missiones populo Casalis Mustae neque dum Dominatio sua Illustrissima Casalium Naxari, et Gargur, ecclesia Sancta Maria della Mellecha visitationem expleret; hac die summo mane ab eodem casale Naxari discedens associatus a Perillustri et Reverindissimo domino V.J.D. Don Antonio Manso vicario Generali ac Perillustribus et Adm Reverendis Dominis V.J.D --- don Joanne Francisco Xeberras Thesaurario Cathedralis ecclesiae et D.Mariano Haxac eius  ---- convisitatoribus, alijsque de sui familia se contulit ad praefatum Casale Musta, in cuius confinibus a Rev.do Clero et pluribus de polulo cum laetitia susceptus pervenit ad aedes Reverendi Don Consalvi Dimech V.J.D. Parochi eiusdem, ibique Cappa Magna indutus, processionaliter sub baldacchino, toto clero et confraternitatibus praecedentibus ac populo in magno concursu concomitantum accessit ad ecclesiam Parochialem sub titulo Asumptionis B.M.V. ubi solito caeremonijs ad praescriptum Pontificalis Romani exceptus ac subinde obedientiam ab eodem Reverendo Parocho, totoque Clero habitam, Populum solemniter benedixit, et successive assumptis sacris vestibus, missam celebravit inter cuius solemnia supradictus pater frater Franciscus Attard Populis(?) concionem habuit super fructibus Sanctae visitationis et idem Illustrissimus //2 et Reverendissimus dominus quamplures fideles utriusque sexus propria manum communicavit. Missa expleta, absolutioneis defunctorum peractum(?)


Sanctissimi Sacramentum

Visitavit Sanctissimum Eucharistia sacramentum, quod conservatur intus magnum tabernaculum ligneum, exterius partim deauratum et partim colore caeruleo depictum super altare maius repositum: ostiolo --- sud clave argentea aperto per Reverendum Parochum, fuerunt ab eo extracta dua sacra Pyxides pariter angentea, sed cum pedicinis aeneis deauratis, quarum grandior habet conopeum sericeum violacei coloris auro frigiatum; parvior vero, qua deservit pro deferendo viatico ad infirmos conopeum pariter sericeum violacei coloris. Tabernaculum ipsum in parte interiori serico rubri coloris fulcitum fuit repertum mali detentum cum corporali immundo, et lacero ac continula sericea rubri coloris non tamen appensa in ostiolo, sed intus proiecta et in Pyxidibus inter particulas consecratus adinuenta fuere quamplurima magna fragmenta, ita ut dx oculari inspectime apparet Parochi negligentia in illis praeparandis, quod Amp.do sua illustrissima etiam adverterat(?) in distributione sacra communionis paulo ante facta Populo: quibus sic repertis.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus, Reverendi Parochum ut accuratius in sui maneris exercitio se gerat, serio monuit et in continenti e tabernaculo corporale ibi adinuentum propria manu eduxit, aliudque sanum et nitidum, quod sibi afferri iussit, loco ipsius reposuit. Mandans eidem ut aliquando infra annum ipsum mutet, in ostiolo tabernaculi cortinulam sericeam albi coloris e parte interiori sui--- cordula et annulis ferreis appendat, et in particulis praeparandis, instructionem inferius ipsi dandam omnino servet.


Visitavit fontem baptismalem positum in latero dextero ingressus ecclesia //3 e --- marmoreus, et bipartitus cum stemmae bon: mem: episcopi Cubelles et numeris desuper denotantibus annum 1557, nec non suo coopertulo ligneo ad formam Piramidis ex parte exteriori varijs coloribus depicto, in interiori vero tela caerulei coloris ornato. Fuerunt in eo inventa cochlear argenteum, vasculum quoque argenteum ad modum capsula sed ovatum, bipartitum cum sacris oleis cathecumenorum et chrismatis, litteris ea distinguentibus, ac omnia alia necessaria pro administrando sacramento baptismatis. Regio fontis est balaustris lapideis circumdata, et intus ipsam adest sacratium cum tegimento ligneo, non tamen apto, et absque sera. Quae omnia cum fuerint adinuenta non satis beni detenta, quapropter


Illustrissimus et Reverendissimu Dominus mandavit, fontem exterius cooperiri decenti conopeo, et interius supra cooperculum apponi novum lorium: nec non capsulam argenteam sacrorum oleorum expeliri et sacrarium de novo tegmento ligneo cum sua sera et clave ferrea provideri.


Oleo Infirmorum

Visitavit oleum infirmorum asservatum in parvam fenestrella in muro chori constructa e latere dextero Altaris maioris, cuius ostiolum clauditur clave et sera ferreis absque tamen cortinula ante ipsum et in parte interiori sericolo violacei coloris fulcita. Fuerunt in eo inventa vasculum argenteum ad formam Pyxidis cum suo conopeo serviceo violacei coloris pro deferendo sacro oleo ad infirmos nec non tria alia vascula pariter argentea intus capsulam ligneam cum sacris oleis litteris ea distinguentibus.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit omnino ante ostiolum apponi cortinulam violacei coloris iuxta decretum antecedentis sanctae visitationis.


Et cum iam esset transacta hora meridiei, idem Illustrissimus et Reverendissimu Dominus redijt ad aedes paratas pro cui residentia. //4


Eodem die XXIV mensis Novembris 1686 post prandium


Confirmatio


Praelibatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus associatus a predictis Dominis convisitatoribus iterum accessit ad ecclesiam Parochialem, ibique post decantatas vesperas cum eius assistentia, quamplures infantes utriusque sexus sac(sacrae?): chrismate delibuit, et deinde.


Altare maius

Visitavit altare maius positum sub magno fornice, qui sustinet capolam cum presbyterio balaustrio lapideis septo. Est lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae et decenter ornatum, residetque super eo tabernaculum supra descriptum, et ante ipsum pendet lampas cum magno sublampadario argenteo, quae continuo ardet pro veneratione sanctissimi sacramenti.


Festum celebratur die XV Augusti festivo Assumptionis B.M.V. cum primis vesperis, missa cantata et contione per procuratores Venerenda Lampadis, qui regunt Altare et ad presens sunt Simon Pace et Dominius Muscat, qui Illustrissimus et reverendissimus Dominus mandavit ut afferant computa eorum administrationis.


In hoc altare est erecta confraternitatas virorum sub titulo Sanctissimi Sacramento qui celebrant festum corporis Christi cum primis vesperis, missa cantata et solitis processionibus, ac associant sanctissimum eucharistiae sacramentum in alijs processionibus, qua fiunt singulis tertijs dominicis per annum. Praeterea bis in anno, scilicet de mensibus Maij et Septembris celebrant duo anniversaria pro confratribus defunctis.


Procuratores(?) eiusdem confraternitatis sunt Ioannes Maria Fenech et Joannis Maria Dingli quibus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut afferunt computa eorum administrationis.


Adest onus celebrandi unam missam in Aurora singulis diebus Dominicis et festivis depraecepto ex pia dispositione quondam Damiani Bonnici et Agatha olim iugalium, qui pro eius satisfactione reliquerunt Veneranda //5 Lampadi clausuram appellatam Iccens ta Giegin in contrata huius Casalis, ut in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech de die 7 mensis Maij 1644, et adimpletur per Procuratores ecclesiae prout asseruit Reverendus parochus.


Item desponsandi in una ex festivitatibus Purificatonis, Assumptionis vel Sanctissimi Rosarij B.M.V. unam puellam virginem ea pauperioribus huius Casalis cum praelatione tamen consanguinetium quondam Sebastiani Busuttil fundatoris, eligendam per Procuratores Veneranda Lampadis coniunctim ex pia disponsitione eiusdem quondam Sebastiani, qui pro huiusmodi satisfactione legavit medieratem fructum scutorum octingentorum quinquaginta quinque capitalium bullarum, et unius loci domorum positi in civitate Vallettae in portica ante forum Conservatoriae cum hac tamen lege ut retentis prius(?) ex ipsis scutis sex quolibet anno pro servitio Veneranda Lapadis, reliqui erogentur pro elecmosyna huius maritagij, et ex actis quondam Notarij Michaelis Ralli sub die 21 Matij et 9 Aprilis 1656 quod adimpletur per procuratores ecclesiae.


Item desponsandi in festivitate Assumptionis B.M.V. unam puellam virginem ex consanguineis quondam Dominici Vassallo fundatoris, et in earum defectum ex pauperibus huius casalis Mustae ex pia dispositionem eiusdem quondam Dominici, qui ad hanc effectum reliquit Veneranda Lampadi duas clausuram terrae, unam in contrata ta Hal Dimech appellatam ta Clampita et alteram in contrata ta Gued el Hasel appellata Iccinus, sub hac tamen conditione ut retenta prius quolibet anno ex earum fructibus uncia una pro servitio eiusdem venerada lampadis, restans erogetur pro adimplen.do huiusmodi maritagij, prout ex actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech sub diebus 14 Maij 1654, et 16 decembris 1655 quod adimpletur per procuratores ecclesiae.


Item celebrandi unam missam lectam in eadem festivitate Assumptionis B.M.V. ex pia dispostione quondam Constantij Fenech per acta //6 quondam Notarij Marij Attard sub die 2 Mensis Martij 1624 et adimpletur per procuratores confraternitati Sanctissimi Rosarij.


In antecedent visitatione asseritur per Reverendum V.J.D. Salvatori Fenech debent celebrari in altare maiori primas vesperas et missam lectam in festivitatem Assumptionis B.M.V. ratione possessionis clausuram terrae appellata ta’ Chali in contrata ta’ Calleia, et minime adimpleri: verum accersito ipso de Fenech in promptu docuit per exhibitionem pubblici instrumenti manu quondam notarij Simonis Galea rogati de die 14 Augusti 1605, hoc onus consistere in duabus missas lectis tantum et adimpleri in Altare Sanctae Annae ac SS. Cosmi et Damiani, quod prius erat sub titulo Assumptionis B.M.V. ut ibi dicetur.


Altari titulare

Visitavit altare titulare positum in prospectum chori quod est lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae et competenter ornatum. Habet iconam noviter confectam ex legato quondam Jacobi Chetcuti quae refert mysterium Assumptionis B.M.V. cum sua cornice et profilo ligneo deaurato inter sex columnas aliaque ornamentu lapidea incisa collocata: et in parte superiori adest alia icona referens Aeternum Patrem. Ante ipsum pendet lampas cum sublampadaris aeneo qua accenditur diebus festivis. Nullum adest onus.


Altari Sancti Pauli Apostoli

Visitavit Altare sub titulo Sancti Pauli Apostoli positum in latere dextero Altaris, quod est lapideum cum suam ara, aptum pro sacrificio missa et competenter detentum. Habet iconam referentem adventum eiusdem Sancti ad hanc insulam, cornice lapidea circumdatam inter duas columnas, aliaque ornamenta pariter lapidea incisa collacatam, et ante ipsum pendet lampas cum sublampadario stamneo, qua accenditur diebus sabbati et festivis de praecepto per procuratorem eiusdem altaris. //7


Festum celebratur die 25 Januarij festivo conversionis eiusdem Sancti Pauli cum primis vesperis et missam decantatis per eumdem procuratorem qui ad presens est Dominicus Muscat.


Altare possidet clausuram terra appellatam Iccens in contrata tal Facciol donatam pro eius servitio a Joanne Maria et Paschale Camilleri fratribus Casalis Mustae, per acta antecedentis visitationis die XXIX mensis octobris 1679.


Item uncias octo capitalis debitas iuxta formam bullarum per diversas personas.


Altare Sanctissimi Rosarij

Visitavit altare sub titulo sanctissimi rosarij positum in brachio dextero ecclesiae quod est lapideum cum sua magna ara, aptum pro sacrificio missae et decenter ornatum, residetque super eo scabellum ligneum duplici ordine compositum, partim deauratum, et partim colore ceruleo depictum. Icona refert imaginem B.M.V cum puero Jesu in parte superiori, in inferiori veri(?) SS.Dominici et Catharina Senensis, et circum circa mysteria SS.Rosarij, cornice lapideum incisa deaurata circumdata inter quattuor columnas, aliaque ornamenda lapideum partim depicta, et partim deaurata, et cum altera partem icona desuper referente aeternum patrem. Ante ipsum altare pendet lampas cum magno sublampadario argenteo, quae accenditur diebus sabbati et festivis de praecepto.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit altare provideri de decentiori cruce cum imagine Sanctissimi Crucifixi.


Confraternitas Sanctissimi Rosarij

In hoc altare est erecta confraternitas virorum sub titulo Sanctissimi Rosarij, cuius procuratores illud regunt et celebrant eius festum prima Dominica Octobris cum primis vesperis et missam decantatis ac contione, nec non in novena nativitatis Domini Nostri Jesu Christi celebrant //8 faciunt nonem missas cantatas et in diebus sequentibus festivitatis Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis, et Sanctissimi Rosarij B.M.V. quinque anniversaria pro confratribus defunctis.


Eadem confraternitas tenetur ad celebrationem unius missa singulis diebus sabbati ex pia dispositione quondam Costantij Fenech in actis quondam Notarij Marij Attard die 2 Martij 1624, et ad impletur per eius Procuratores(?).


Item desponsadi in festivitate Sanctissimi Rosarij unam puellam eligendam ex consanguineis infrascriptum fundatoris, et in earum defectum ex pauperioribus huius Casalis Mustae, per Reverendum Parochum et Procuratores eiusdem confraternitatis cum elecmosyna unciarum decem si vires suppetunt, alias unciarum octo etiam ex pia dispositionem quondam Constantij Fenech in actis quondam Notarij Marij Attard die 2 martij 1624 ab incarnatione, quod adimpletur per eosdem Procuratores.


Item ad desponsandum in Altari maiori die festo Assumptionis B.M.V. unam puellam virginem per procuratores eiusdem confraternitatis eligendam cum elecmosyna fructum duarum clausurarum terrae simul coniunctarum appellatum tal Chiandi, et elfar in contrata tal Chizaita retentis tamen prius ex ipsis tarenis triginta pro servitio altaris ex pia dispositione quondam Damiani Bonnici, per acta quondam Joannis Pauli Fenech die 7 Maij 1644. Quae clausurae ad presens reperiuntur locata pro uncijs decem p.g. et maritagium adimpletur.


Moderni procuratores eiusdem confraternitatis sunt Joannes Petrus Habela et Joannes Paulus Xerri. Predecessores vero idemet Ioannes Paulus Xerri et Franciscus Chetcuti, quibus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferunt computa eorum administrationis.


Altare Sancta Anna

Visitavit altare sub titulo Sancta Annae ac SS.Cosma et Damiani positum in latere dextero Navis ecclesiae erectum per Reverendum V.J.D. Don Salvatorem Fenech, quod est lapideum cum sua ara, aptum //9 pro sacrificio missae, et competenter detentum. Supra eius scabellum lapideum incisum residet icona referens imaginem Sanctae Familia in parte superiori, in inferiori vero SS.Augustini, Nicolai Tolentini, Catharina Viginem et Martyris, et Sancta Monica, comice lapidea incisa et deaurata circumdata inter duas columnas aliaque ornamenta lapidea pariter, et incisa. Ante ipsum pendet lampas cum sublampadario aeneo, quae accenditur diebus sabbati et festivis de praecepto.


In prospectu altari adsunt duae fenestrella, cratibus ferreis munitas(?) et intus eas conservantur duae capsulae crystallis obserata cum diversis sanctorum reliquijs, quas etiam visitavit, invenitque bene detentas.


Supra ipsas fenestrellas adsunt duae Iconae in tela depictae referentes imagines SS.Cosma et Damiani, nec non duae aliae in lateribus referentes imagines SS.Laurentij Mart, et Philippi Nerij.


Festum celebratur cum primis vesperis et missam decantatis die 26 Julij festivo Sanctae Annae per V.J.D. don Salvatore Fenech fundatorem, qui etiam tenetur accendere lampadem et providere altare de omnibus necessarijs ex eius obligatione redacta in actis Sanctae visitationis de anno 1653; prout etiam ipsemet praesens acceptavit.


Adest onus celebrandi duas missas lectas in duabus festivitatibus Assumptionis B.M.V. et SS.Cosma et Damiani ex pia dispositione quondam Jacobi Vella, qui pro earum satisfactione obligavit clausuram terrae appellata tal Hali in contrata ta’ Calleia per acta quondam Notarij Simeonis Galea de die 14 Augusti 1605. Ad quod onus tenetur idem V.J.D. Don Salvator Fenech tamquam possessor clausurae obnoxiae et adimpletur una cum solutione tarenorum duorum in utraque festivitate sacerdoti celebranti et servienti loco sibi, et //10 potus eorundem iuxta decretum sanctae visitationis b.m. episcopi Balaguer de anno 1659 prout apparet ex libro Parochiali ecclesiae.


Item celebrandi unam missam singulis diebus sabbati ex pia dispositione quondam Don Joannis Galea per acta quondam Notarij Joannis Pauli Fenech sub die 27 Januarij 1652 et pro eius adimplem.do obligavit duas clausuras terrae in contrata ta Calleia via publica intermedia disiunctas appellatas unam tal Hali et alteram ta’ Landar possessas per dictum Don Salvatorem Fenech et adimpletur prout apparet ex eodem libro.


Altare Annunciationis B.M.V.

Visitavit altare sub titulo annunciationis B.M.V. positum in latere dextero Navis ecclesiae erectum ex devotione Reverendus Don Simonis Bartolo, quod est lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae et competenter detentum cum simplici scabello ligneo. Adest theca, in qua collocari debet icona cornice lapidea incisa circumdata inter duas columnas, aliaque ornamentam pariter lapidea ac(?) incisa, et in ea pro modo detinetur appensa parva antiqua icona referens mysterium Annunciationis B.M.V. translata ab eius Ecclesia sub eodem titulo prophanata in contrata ta’ Hal Hofli.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit aram paulis per demitti(?), scabellum depingi et quanto citius confici novam iconam iuxta vacuum theca.


Festum celebratur cum primis vesperis et missam decantatis die XXV mensis Martij festivo Annunciationis B.M.V. per eumdem Don Simeonem Bartolo fundatorem, qui pro huiusmodi satisfactione accensione lampadis et servitio Altaris obligavit clausuram terrae inferiorem appellatam ta’ Xihaita in confinibus Casalis prout actis quondam Notarij Joannes Pauli Fenech die 2 Februarij 1677 et in decreto erectionis Reverendissimi Domini Vicarij Capitularis sub die IX Maij 1678 per ipsum de Bartolo exhibito, quod.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit in actis sua Magnae Curiae registrari //11


Altari Sanctae Mariae Gratiarum

Visitavit Altare sub titulo Sanctae Mariae Gratiarum positum in latere sinistro Altari maioris, quod est lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae et decenter detentum cum scabello ligneo partim deaurato, et partim colore caeruleo depicto. Habet magnam iconam cornice lignea deaurata circumdatam, quae sub fornice est collocata totum prospectum altaris replet, et imaginem B.M.V. cum puero jesu, sic Aeterni Patris in parte superiori, in inferiori vero SS.Petri Apostoli, et Mariae Magdalena representat. Ante ipsum Altare pendet lampas cum sublampadario aeneo, quae accenditur diebus consuetis per procuratorem eiusdem.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, aram paulis per demitti:


Festum celebrantur cum primis vesperis et missam decantatis die 8 Septembris festivo nativitatis B.M.V. per eumdem procuratorem, qui ad presens est Joannis Baptista Borg, cui


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferat computa eius administrationis.


Hoc altare possidet locum domorum cum viridariolo secum coniuncto positum intus Casale in contrata Hal meiel, nec non uncias sex capitalis bullalis, quae administrantur per Procuratorem predictum.


Adest onus celebrandi unam missam singulis diebus veneris ex pia dispositione quondam Georgij Muscat in actis quondam Notarij Dominici Conte die 2 Martij 1641, et adimpletur per procuratores venerandae lampadis, ratione possessionis clausurae terrae appellata ta’ Iannoz in contrata ta torba ex cuius fructibus soluta elecmosyna huius missae, totum restans dispensatur pauperibus Casalis.


Item duas missas quolibet mense in diebus Mercurij, vel sabbati arbitrio celebrantis ex pia dispositione quondam Bernarda Mangion per actum quondam notarij Joannis Pauli Fenech die XVIJ januarij 1657, et pro huiusmodi adimplem.ro, ac aliarum duarum missarum celebrandarum quolibet quoque mense in diebus Mercurij vel sabbati in ecclesia //12 filiali Sancti Leonardi obligavit clausuram terrae appellata Elghirien in contrata ta hal dimech titulo donationis possessam per Don Joannem Mangion nepotem fundatricis presentem, et acceptantem, et adimpletur prout asseruit Reveredus Parochus.


Item unam missam qualibet hemdomada in diebus Mercurij vel Sabbati arbitrio celebrantis ex pia dispostione quondam Gratiae olim uxoris quondam Joannis Mariae Hagius, per acta quondam Notarij Ioannis Pauli Fenech et pro huiusmodi satisfactione obligavit clausuram terrae appellatam ta’ berba in contrata ta’ Hal Dimech per eam donatam sacerdoti Don Joanni Mariae Xerri cum tali onere sua vita durante et sub hac lege, quod post eius mortem pervenire debeat ad altare et retentis tarenis decem et octo ex eius fructibus pro servitio eiusdem totum restans erogetur in celebratione tot(?) missarum.


Altari Sancti Josephi

Visitavit altare sub titulo Sancti josephi positium in  brachio sinistro ecclesiae quod est lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missa et decenter ornatum cum scabello ligneo duplici ordine composito partim deaurato, et partim colore caeruleo depicto. Icona cornice lapidea incisa et deaurata circumdata inter quatuor columnas aliaque ornamenta pariter incisa et deaurata collocata, refert imaginem eterni Patris, ac Spiritus Sancti in parte superiori, in inferiori vero B.M.V. cum puero Jesu, et Sancti Josephi. Ante altare pendet lampas cum sublampadario stamneo, qua accenditur diebus consuetis.


Festum celebratur cum primi vesperis et missa decantatis die XIX mensis martij festivo Sancti Joseph


Altare possidet uncias quadraginta septem circiter capitalis applicati iuxta forma bullarum in diversis partitis, et cuius fructibus accenditur lampas et celebratur festum. //13


Procurator est Antonius Fenech cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut afferat computa eius administrationis.


Altari Sancti Rocci

Visitavit altare sub titulo Sancti Rocci positum in latere sinistro Navis ecclesiae, quod est lapideum cum sua aram, aptum pro sacrificio missae et decenter ornatum supra cuius scabellum lapideum incisum residet Icona referens imaginem eiusdem Sancti, ac SS.Sebastiani a dexteris, et Rosaliae a sinistris cum cornice lapidea incisa inter duas columnas, aliaque ornamenta pariter lapideam incisa ac parva iconam desuper representans conceptionem B.M.V. Ante ipsum pendet lampas cum sublampadario aeneo, qua accenditur diebus consuetis.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit aram paulisper demitti.


Festum celebratur cum primis vesperis et missam decantatis die 16 Augusti festivo eiusdem Sancti Rocci, nec non die 20 Januarij festivo Sancti Sebastiani celebratur una missa lectam utrumque per procuratores Alosius(?).


Adest onus unius missae lectae quolibet mense die beneviso sacerdoti celebranti ex pia dispositione quondam Damiani Bonnici et Agatha olim iugalium per acta quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXX Augusti 1644: Et pro huiusmodi satisfactione obligaverunt clausuram terrae appellata Iccens positam in contrata ta Xilaita ad presens possessam per Rev V.J.D. Don Joannem Gatt Parochum Casalis Zurrici de cuius commissione adimpletur.


Hoc altare possidet tarenos duodecim annuales debitos per confraternitatem Sanctissimi Rosarij ex legato quondam Benedicti Cauchi per acta quondam notarij Petri Borg die 6 Februarij 1623.


Item tarenos tres annuales debitos per Marianum Xerri prout liquer in instrumenti divisionis sequuta inter ipsum et alios per acta quondam Notarij Simonis Galea. //14


Item alios tarenos tres annuales debitos per heredes quondam Gregorij Xerri vigore instrumenti in actis quondam notarij Ferdinandi Zarb die 31 Augusti 1605.


Item uncias quatuor capitalis debitas iuxta formam bullarum per infrascriptos; videlicet uncia una per Mattheum Xerri in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die 20 Septembris 1668, alia uncia una per Catharinam Borg in actis dicti de Fenech die XXJ Martij 1667 et reliqua unciae dua per Dominicum Bartolo in actis quondam Notarij Joannis Baptista Cauchi die 28 Augusti 1685.


Procurator est Reverendus Dominus Joannes Maria Galea cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferat computa sua administrationis.


Altare Sancti Antoni

Visitavit altare sub titulo Sancti Antonij de Padua positum in eodem latere sinistro Navis ecclesiae, quod est lapideum cum suam aram aptum pro sacrificio missae et decenter ornatum, supra cuius scabellum lapideum incisum et deauratum residet icona referens imaginem eiusdem Sancti, cornice lapidea incisa et deauratas inter duas columnas, aliaque ornamentam lapidea pariter incisa tantum collocata. Ante ipsum pendet lamapas cum eius sublampadario stamneo quae accenditur diebus consuetis per procuratore eiusdem.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit aram omnino protrali per tres digitos ad partem anteriore.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa decantatis per eumdem Procuratorem, qui ad presens est Damianus Fenech, et in promptu exhibuit computa eius administrationis.


Adest onus celebrandi quatuor missas in die festivitatis eiusdem Sancti Antonij sive infra eius octavam ex pia dispositione quondam Georgij Galea, qui pro huiusmodi satisfactione donavit predicto altari scuta decem capitalis, quae sunt inclusa cum supradictis capitalibus Altaris.


Hoc altare possidet uncias viginti sex capitalis quarum viginti //15 quinque sunt applicata in censibus bullalibus, et una reperitur poenes Procuratorem.


Onera missarum in altaribus benevisis

 • Onus celebrandi unam missam lectam qualibet hebdomada ex pia dispositione quondam Joannis Sammut per acta quondam Notarij Bernardi Azzuppard die 8 decembris 1629 et pro huiusmodi satisfactione obligavit clausuram terrae appellatam ta’ Dimech in contrata ta Hal Dimech possessa per R D Joannem Mariam Galea Rectorem ecclesiae Diva Mariae della Millecha titulo emptionis acquisitam cum hoc onere a quondam D.Andrea Galea olim Archidiacono Ecclesiae Cathedralis, per acta quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXIIJ Januarij 1654, et adimpletur proun apparet in libro Parochialis ecclesiae, in quo adnotantur satisfationes missarum.
 • Item octo missas lectas quolibet anno diebus sabbati ex pia dispositione quondam mariae olim uxoris quondam Dominici Zarb per acta quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XX Julij 1652, et ad presens adimpletur per Gratiam uxorem Valerij Saprano.

Onera festivitatum translatarum ab ecclesijs prophanatis, quae celebrantur in Ecclesiae Parochiali.

 • Festivitas Sancti Pancratij die 9 mensis Julij cum primis vesperis et missa cantata ratione eiusdem iconae translata ab ecclesia prophanata sub eodem titulo in contrata ta Buseudem, et pro huiusmodi satisfactione est obligatus locus domorum positus in Casali Zebbug ad presens possessus per M.rum Dominicum Zammit de eodem Casali, et de tali onere fit mentio in intro matrimoniali inito //16 inter Laurentiu Gatt et Imperiam Mula, per acta quondam Notarij Joannelli Falson die 24 Augusti 1587, et  ad presens adimpletur prout asservit R. Parochus.
 • Praeterea ratione eiusdem Icona celebrari debet unam missam lectam quolibet mense die Dominico ex obligatione quondam Domini Fabritij Testaferrata de die XXX Aprilis 1660 redacta in actis 4.e visitationis b.m. episcopi Balaguer, et pro huiusmodi adimplemora hypotecavit viridarium appellatum ta Buseudien positum in contrata tal Guardia possessum per Dominum Paulum Testaferrata eius filium, quod onus multis ab hinc annis non fuit adimpletum, prout etiam apparet in antecedenti visitatione.
  Illustrissimus et Reverendissimus dominus mandavit cogi eumdem Dominum Paulum pro adimplem.ro huius oneris.
 • Item festivitas Sancta Margarita die XX Julij cum primis vesperis et missam lectam ratione eiud icona translatam ab ecclesia prophanata sub eodem titulo in contrata tal Ghadirata Karnuel pro cuius adimplem.do est obnoxia clausura in qua erat aedificata eadem ecclesia prophanata ad presens possessam per Mariam viduam quondam Luca Mifsud, quod onus adimpletur ut retulit R.Parochus.
  Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit pariter cogi remedijs opportunis eamdem Mara pro adimplem.do huiud oneris.
 • Item festivitas Sancti laurentij die X Augusti cum primis vesperis et missam cantatam ratione iconae translatae ab eius antiqua ecclesia prophanata sub eodem titulo in territorio ta Venezia possessam per Dominum Petrum Paulum Falzon, et adimpletur prout retulit Reverendus Parochus. //17

Eodem die XXJV mensis Novembris 1686


Consuertus(?) contra Reverendus Parochus


Expleta visitatione altarium ecclesiae Parochialis ac praelibato Illustrissimo et Reverendissimo Domino in adedes suae residentiae pulsata salutatione Angelica regresso, comparuerunt coram Dominatione sua Illustrissimus Ignatius Grech, Damianus Camilleri, Joannes Maria Galea, Alonsia uxor Joannis Mariae Tonna alijs vel(?) de populo de huius casalis Mustae et presentes j consuerti sunt contra R.Parochum D. Canorlum Dimech, quod cum ipsum requisunt pro adminsitartione sacramentorum etiam occ.me infirmitatum tum propriarum, tum aliorum de familia, nil reruit, nil differt illos quasi semper in erepando ea obtrectando, quodque propter huiusmodi defectus ex chietate(ebrietate?) qua supra per sepius idem Parochus laborat, provenientes aliquando contigit non ullos sine sacramentis decedere. Quibus auditis Illsutrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit approtunas capi informtationes ad finem providendi.


Die XXV eiusdem mensis Novembris 1686 de mane


Sacristia

Item Illustrissimus et Revernedissimus Dominus episcopus una cum praefatoris(?) Dominis convisitatoribus iterum se contulit ad ecclesiam Parochialem, ibique audita missam, ingressus fuit sacristiam ad finem visitatndi sacras supellectiles, et iocalia ecclesia sed quia ea non invenit exposita ad eius inspectionem ocularem, nec reperiebatur clavis capsa in qua ut assertum fuit conservantur, imi quae deserviunt pio quotidim tum(?) comperijt valde confusa, er proiceta super quodam banis lignoe, ideo repre lendens R Parochu de sua negligentia eidem mandavit ut omnia ordinatim exponi curaret pro crastina die et a sagristia egressus. //18


Chorus

Vistavit chorum in quo adsun cantum duo scamna lignea olbonga et amovibilia pro sacerdotibus in functionibus sacris interessentibus.


Sedes confessionales

Visitavit quatuor sedes confessionales, quas omnes invenit sine pijs imaginibus, et tres earum sine chartis casuum rescruatorsim Sancta Sedi Apostolica et Dominat.mi suae Illustrissima propter. Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit de dictis pijs imaginibus, et chartis casuum resrvatorum respective provideri.


Corpus ecclesia

Vistavit corpus ecclesia quod est ad modernam formam cineris(?) constructum in eius latere dextero ad est pulpitum ad quod ascenditur per nonullos gradus lapideos intus parietem appositos.


Habet ecclesia duo parva campanilia supra tectum ianua maioris hinc inde erecta, in quibus detinentur tres campanse aenea(?), due scilicen in uno, et tertia in altero.


Deinde se contulit ad visitandum ecclesias filiales


Ecclesia Sancti Antoni Abbatis

Visitavit ecclesiam filialem sub titulo Sancti Antonij Abbatis posita intus Casalem, qua est ad modum lamite cooperta, et bene detenta cum duabus ianuis, quarum maior respicit occidentem cum magno foro ante ipsam et capana aenea desuper sub fornice appensa minor vero septentrionem. Unum est in ea Altare lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae cum scabello lapideuo depicto, quatuor parvis candelabris ligneis, et cruce cum imagnie SS Crucifixi. Icona est muro innixa cornice lapidea nigri coloris circumdata. Ante ipsum altare pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus consuetis per sacerdotem Don. //19 Dominicum Xerri uti possessorem cuiusdam loci domorum prope ipsum ecclesiam ex pia dispositone quondam Benedicti Cauchi, prout ipsemet Don Dominicus presens asseruit.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, altare provideri de nova charta gloriae cum tabellis Psalmi lavabo et evangelis Sancti Joannis, et de quatuor decentioribus candelabris cum suam crucem, et imaginem SS Crucifixi.


Festum celebratur cum primis vesperis decantatis et missam lectam ex pia dispositione quondam Florij Borg redacta in actis Sanctae Visitationis de anno 1662 pro cuius satisfactione est obnoxius locus domorum positus in frontispitio eiiusdem ecclesia ad presens possesus per Joannem Baptistam Borg nepotem fundatoris, et adimpletur, prout asseruit Punctator.


Ad est onus celebrandi unam missam singulis diebus festivis de praecepto exceptis Dominicis ex pia dispositone prefati quondam Florij Borg cum ea de hypoteca loci domorum quod pariter adimpletur prout asservit Punctator.


Ecclesia possidet clausumculam terra ipsi coniunctam ex predicta meridiei et assolev locari pro tarennis quatuor quolbet anno. Habet etiam planetam lineam albi coloris lama rubra intextam, albam cum amictu et cingulo palleum viridis coloris, duo pulvinaria et mappas qua conservantur in armario constructo in --- epistolae sed caret calice et missale.


Visitatio ecclesiae filialis sub titulo Sancti Leonardi

Visitavit ecclesiam sub titulo Sancti Leonardi positam intus casali qua est ad modum lamiae cooperta cum ianua versus occidentem et atris ante ipsum muris septo. Unum habet altare lapideum cum sua ara, scabello, quatuor candelabris et cruce ligneis cum imagine SS.Crucifixi et charta gloriae aptum pro //20 sacrficio missae. Icona sine cornice collocatam sub magno fornice totum eius vacuum replet, et repraeventat imaginem B.M.V. cum puero Jesu in parte superiori, in inferiori vero eiusdem S.Leonardi ac SS.Joannis Baptista a dexteris et Bernardi a sinistris, nec non S.Angeli Custodis, et Animarum SS.Purgatorij. Ante ipsum altare pendet lampas cum sublampadario stamneo, quo accenditur diebus sabbati.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit altare provideri de tabellis Psalmi lavabo, et evangelij Sancti Joannis et de quatuor decentioribus candelabris cum sua cruce et imagine Sanctissimi Crucifixi ligneis saltem deargentatis.


Festum celebratur die sexto Novembris festivo eiusdem Sancti Leonardi cum primis svesperis, et misssa cantata, et pro ipsius satisfactione ac accensione lampadis est obligatus locus domorum cum viridario secum coniuncto positus prope ecclesiam ad presens possessus per Salvatorem Mangion sibi vendituo a sacerdote D.Joanne Mangion eius fratre cum eodem onere celebrandi festivitatem et accendidi lampadem in actis quondam Joannis Pauli Fenech die 18 Decembris 1671.


Adest onus celebrandi sex missas lectas in festivitatibus infrascriptis videlicet eiusdem Sancti Leonardi, nativitatis B.M.V., Sancti Angeli Custodis, Nativitatis Sancti Joannis Baptista, Sancti Bernardi, et in commemoratione omnium defunctorum ex pia dispositione quondam Bernarda Mangion per acta quondam Joanni Pauli Fenech die 25 Martij 1658 et pro huiusmodi satisfactione obligavit clausuram terra positam in contrata ta Halpisssa appellatam Iccens ad presens possessam per sacerdotem D.Joannam Mangion nepotem fundatoris presentem et acceptantem.


Adest etiam onus celebrandi duas missas quolibet mense in //21 diebus Mercurij vel(?) sabbati arbitrio celebrantis ex altera pia dispositione eiusdem quondam Bernarda per acta quondam Notari Joannis Pauli Fenech die 17 Januarij 1657; et pro huiusmodi adimplemento ac aliarum duarum missarum celebrandarum quolibet quoque mense in diebus Mercurij vel Sabbati in altari Diva Mariae Gratiarum Ecclesiae Parochialis obligavit clausuram terrae appellatam elghirien in contrata Hal Dimech titulo donationis possessum per prefatum D. Joannem Mangion eius nepotem presentem et acceptantem.


Qua omnia onera adimplentur per eumdem D.Joannem et adnotantur in libro Parochialis Ecclesiae prout ipsemet presens j asseruit.


Ecclesia habet calicem cum sua paterna, missala, planetam sericcam violacei coloris cum eius stola, et manipulo, alba cum cingulo et amictu, et omnia alia necessaria pro sacrificio missae.


Visitatio ecclesia filialis sub titulo Visitationis B.M.V.

Visitavit ecclesiam filialem sub titulo Visitationis B.M.V. positam intus casale in contrata ta’ Dib ad modum lamiae coopertam cum ianua versus occidentem, et atrio ante ipsam muris septo. Habet unum altare lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae et competenter detentum. Icona, quae residet sub formice comice lignea varijs coloribus depicta circumdata refert mysterium Visitationis B.M.V. cum effigie aeterni Patris in parte superiori et ante ipsum pendet lampas cum sublampadaris aeneo, quae accenditur diebus consuetis.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit renovari chartam gloriae cum tabulis Psalmi lavabo, et evangelis Sancti Joannnis. //22


Festum celebratur die 2 Julij festivo visitationis B.M.V. cum primis vesperis, missa cantata, ac distributione Jentaculi et pro huiusmodi satisfactione et accensione lampadis est obligatus locus domorum positus intus Casale possessus per Dominicum Mangion. Reverendissimus Parocchus retulit, festum celebrari sine tamen distributione Jentaculi, quapropter.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit cogi obligatos ad adimplementum jentaculi et illlius sex(?) lorem pro servitio altaris inposterum applicari, ad quem effectum deputavit in procuratorem eiusdem ecclesiae Rev. D. Joannem Mariam Galea cum facultatibus apportunis j cui etiam iniunxit ut omni diligentia inquirat, in extero alia bona obligata pro dote ecclesiae.


Adest onus celebrandi unam missam lectam singulis diebus Mercurij ex pia dispositione quondam Damiani Bonnici per acta quondam Notarij Joannis Pauli Fenech sub die VIJ mens Maij 1644 et pro huiusmodi satisfactione obligavit clausuram terrae appellata Iccens in confinnibus Casalis Naxari prope ecclesiam Sancta Maria ta’ Xilaira, ad presens possessam per Rev V.J.D. Joannem Gatt Parochum ecclesiae Parochialis Casalis Zorrici. Quod onus aliquibus abhinc annis fuit adimpletum in ecclesia Parrochiali, stante quod altare carebat sua ara sed quia ad presens ea est provisum. Ideo. Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit inposterum satisfieri in hac propria ecclesiae missamque ad notari in libro Parochiali.


Ecclesia habet planetam, et albam, caret tamen calice, et missale.


Visitatio ecclesia filialis Conceptionis B.M.V.

Vistavit ecclesiam filialem sub titulo Conceptionis B.M.V. positam in confinibus Casalis in contrata ta Landarblat, qua est ad modum lamiae //23 cooperta cum ianua versus occidentem et artio ante ipsam muris septo. Est in ea unum altare lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae, sed male detentum, eiusque Regio dividitur a reliquo parvo corpore ecclesiae balaustris lapideis, ad ipsam escenditur per duos gradus et pro nonullos alios descenditur ad quoddam annum effossum subtus idem altare. Icona residet super scabellum replet totum vacuum fornicis sub quo est sita absque cornice, nec ullo alio ornamento, refertque imaginem B.M.V. immaculata Conceptae ac SS.Josephi et Bartholomei Apostoli a dexteris et Catharina virginis et martyrs a sinistris et in parte superiori Aeterni Patris. Ante ipsum altare pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus sabbati ex devotione.


Illustrissimus et Reverendissimus dominus mandavit, altare provideri de charta gloriae cum tabellos Psalmi lavabo et evangeli Sancti Joanni, de duobus alijs candelabris, et nova cruce decentioribus cum imagine SS.Crucifixi nec non annum prefatum omnino lapidibus repleti et eius ostia(?) claudi, ita ut pavimentum ecclesiae remaneat in totum coequatum.


Festum celebratur cum primis Vesperis et missam cantata die octavo Decembris festivo Conceptionis B.M.V. per Procuratores veneranda Lapadis Parochialis Ecclesiae huius Casalis ex fructibus capitalis quinque unciarum eidem ecclesiae Parochiali donati per Albertum sive Berthum Busuttil, prout in antecedenti visitatione et adimpletur.


Adest onus celebrandi novem missas lectas scilicet sex in sex alijs festivitatibus --- SS.Josephi, Bartholomei Apostoli et Catharina Virg et Martyris ex obligatione eiusdem Berthi Busuttil redacta in actis 4—visitationis bon. Mem. Episcopi  Balaguer, et pro huiusmodi satisfactione hypotecavit locum domorum positum intus Casale Musta ad presens titulo emptionis possessum per Joannem Paulum Chetcuti, quod onus duobus retro ab hinc annis adimplebatur in ecclesia Parochialis //24 eo quia altare carebat ara, ex tunc autem usque ad patem’ diem nullo modi adimpletur, prout asseruit Punctator. Missarum.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit cogi obligatos ad adimplementum oneris prefati missasque inposterum celebrari in hac prop.a ecclesia ad quem effectum deputavit in Procuratorem(?) sacerdotem D.Laurentium Habela cum facultatibus opportunis, ipsique in iunxits, ut omnes adhibeat diligentiam, an sint alia bona obligata pro dote ecclesiae.


Ecclesia habet albam cum cingulo et amictu ac planetam sericca albi coloris cum sua stola et manipulo.


Visitavit ecclesia ruralis sub titulo Sancti Pauli Apostoli

Vistavit ecclesia ruralem sub titulo S.Pauli Apostoli in terris appellatis ta Mingiba Domina Eleonora Testaferrata sita ac tribus fornicibus, et balatis lapideis cooperta: habet ianuam versus occidentem cum atrio ante ipsam muris septo, et supra eius tectum adsun dua parva --- non tamen foinicatae et sine campana, qua intus eamdem ecclesiam iacet est in ea unum altara lapideum sub formice positum cum sua ara, tribus mappis palleo sericeo viridis coloris, quatuor parvis candelabris ligneis et veteri cruce, charta gloriae et tabellis Psalmi lavabo et evangelij Sancti joannis, sed sine scabello et mali detentum. Eius icona in parte lacerata et absque cornice residet immediate super altare refertque imaginem eiusdem Sancti Pauli Apostoli, nec non B.M.V. cum puero Jesu in parte superiori: ante ipso pendet lampas cum sublampadario scamneo quae accenditur diebus sabbati et festivit de praecepto.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit altare per unum(?) palmum ad partem anteriorem protrali, ut celebrenti commoditas redalatur, ac dequatuor(?) //25 decentiioribus candelabris cum sua cruce et imagine SS.Crucifixi provideri, iconam fieri de novo, ac decora cornice ornavi. Nec non tectum ecclesiae ubi opus est resarciri, ecclesiamque ipsam ex parte interiori totam dealbari et campanas in sua loco appendi.


Festum celebratur die 25 januarij festivo conversionis eiusdem S.pauli cum primis vesperis et missa cantata.


Adest onus celebrandi unam missam singulis diebus Dominicis et festivis de praecepto ex pia dispostione quondam Domini Fabritij Testaferrata redacta in actia quarta sanctae visitationis bon.mem. episcopi Balguer sub die XXX Aprilis 1660 et pro adimplem.to missae, aliorumque onerum est obnoxium praefatum territorium ta mingiba possessum per Dominum V.J.D. Carolum Falsonum maritali nomine, de cuius commissione adimpletur per sacerdotem D. Dominicum Muscat Casalis Attardi prout fuit assertum.


Ecclesia habe calicem cum sua patena, parvum missale antiqua, planetam tela Alexandrinae albi, et rubri coloris cum eius mannipulo ex eadem tela, stola tamen sericea rubri coloris, albem amictum, cingulum, et aliam necessaria pro sacrificio missae peragendo, qua conservantur in quadam capsula lignea in cornu epistolae altaris.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ipsam ecclesiam provideri de decentiori planeta cum suis mannipulo, et stola, de novo missale romano, et duobus corporalibus.


Visitatio ecclesia ruralis sub titulo Assumptionis B.M.V.

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo Assumptionis B.M.V. positam in contrata ta Bisbesia, qua est tribus fornicibus et balatis lapideis cooperta, et habet ianuam versus occidentem cum atrio //26 ante ipsam muris septo: est in ea unum altare satis demittum et angustum sine ara cum palleo tamen sericeo viridis, et aurei coloris, tribus mappis duobus parvis candelabris aeneis, veteri cruce sine imagine Sanctissimi Crucifixi et supra eius scabellam lignea depictum residet icona cornice lignea circumdata referens imaginem B.M.V. et SS. Antonij Abbatis a dexteris et Pauli primi –eremitae a sinistris. In cornu epistola adest lampas in circulo ferreo muro infixo, qua accenditur diebus sabbati de sero.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus manavit altare per medium palmum elevari et in ampliori formam redigi ipsumque provideri de ara, et in eo inseri, atque caementari, dequatuor candelabris saltem deargentatis et(?) condecenti cruce cum imagine Sanctissimi  Crucifixi, de charta gloriae cum tabellis Psalmi lavabo et evangelij Sancti Joannis, nec non tectum ipsius ecclesiae ubi opus est resartiri, qtque in parte interiori(?) de altari.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa lecta die XV mensis Augusti festivo Assumptionis B.M.V. celebrantur quoque due alia missae lecta quolibet anno in festivitatibus SS.Antonij Abbatis et Paulis primi Eremitae, et pro huiusmodi adimplem’et accensione lampadis sumt obligatae terrae contiguae ipsi ecclesiae appellata elgioinna ta’ Chanrir possessa per Catharinam uxorem Philippi Azzuppard Casalis Zebbug.


Visitatio ecclesia ruralis sub titulo Sanctae Margaritae.

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo S.Margaritae verginis et martyris posita in confinibus Casalis in contrata sub eodem nomine Sancta Margaritae quae est satis antiqua et demissa quinque fornicibus et balatis lapideis cooperta cum ainuam versus occidentem et circum circa adest magnum caemeterium muris septu, in quo traditur fuisse sepulta //27 quamplurima corpora fidelium defunctorum tempore antiqui contagij et ante ianuam ecclesiae sunt posita duo monumenta lapideum cum sua ara, aptum pro sacrificio missae, sed mali detentum, supra cuius scabellum ligneum depictum residet icona cornice pariteer lignea depicta circumdata referens imaginem eiusdem Sanctae Margaritae, ac SS.Sebastiani a dexteris et Rocci a sinistris. Ante ipsum pendet lampas sine sublampadario, quae accenditur diebus sabbati.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa cantata ex redditibus ecclesiae.


Adest onus celebrandi quolibet anno in eadem festivitate unam missam lectam pro cuius satisfactione, et accensione lampadis est obnoxia clausura terrae contigua caemeterio eiusdem ecclesia ex parte orientis, ad present possessam per heredes quondam Hieronyma vidua quondam Petri Azzupard et marinum Chetcuti nomine eiius filiorum et heredum dictae quondam Maria filia dicta quondam Hieronyma, et de dicto onere fuit mentio in instumenti venditionis facte per Vincentium Camilleri, et alios eidem Petro Azzupard in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die 10 Decembris 1642. Quod non adimpletur prout asservit Reverendus Punctator.


Eadem clausuram est obnoxia celebrationi primarum vesperarum et reparationi ecclesiae prout apparet in visitatione apostolica de anno 1575. Verum quia idem Punctator retulit vesperas celebrari ex redditibus ecclesiae cum possessores clausurae renuant illas adimpleta, ideo.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit sequestrari fructus eiusdem clausura pro adimplem.do omnium onerum, scilicet reparationis ecclesiae, celebrationis vesperarum eet missae, ac accensiorij lampadis.


Ecclesia possidet capitalio scutorum quadraginta applicatum ad formam //28 bullarum in diversis partitis et administratur per eiius Procuratorem, qui ad presens est Joannes Maria Fenech.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit praefigi terminum eidem Procuratori ad exebendum computa eius administrationis. //29


Visitatio personalis totius cleri Casalis Mustae


Eodem Die XXV mensis Novembris 1686


Infrascripti Parochus, sacerdotis, alujque de clero huius casalis Mustae comparuerunt coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino et ipsius visitationi et correctioni se subijecterunt: dominatio sua Illustrissimus et Reverendissimus singi Ratim in priscatum cubiculum illos admisit, benigne tractavit et paterna clausate fecit(?).

Sacerdotes

 • Reverendus D. Consalvus Dimech V.J.D. Parochus
 • D. Joannes Maria Xerri
 • D. Salvator Fenech V.J.D.
 • D. Joannes Maria Galea
 • D. Simon Bartolo
 • D. Joannes Mangion
 • D. Dominicus Xerri
 • D. Simon Diguevara
 • D. Joannes Maria Bonello
 • D. Laurentius Habela V.J.D.
 • D. Dominicus Habela
 • D. Publius Azzuppardo

Clerici

 • Petrus Fenech
 • Simon Buhagiar

Ambo inutiles servitio ecclesia, unus propter senectutem, alter quia proprio Juri(?) vacat

Servientes

 • Joannes Galea Parochialis Ecclesia serviens

Eodem die XXV mensis Novembris 1686


Infrascripti Parochus, sacerdotes, alijque de clero huius Casalis Mustae comparuerunt coram Perillustri et Adm Reverendis D. Joanne Francisco //30 Xeberras Thesaurario Cathedralis Ecclesia, et D. Mariano Haxac eius --- ad hunc effectum specialiter deputatis ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino, et exhibuerunt Privilegia suorum oridinum, et tutulos beneficiorum respective quibus visis, et recognitis fuerunt illis restituta.

Sacerdotes

 • Reverendus D. Consalvus Dimech V.J.D. Parochus exhibuit Bullas Apostolicas collationis suae Parochialis Ecclesia expedit sub danem Romae decimo sexto Kalendis Februarij 1678.
  Item dixit possidere duo beneficia de ijure patronatus laicenu appellata unum tal Hadidu, alteru ta’ Sorrienti sita in hac insula melita in contrata Casalis Zebbug.
 • D.Joannes Maria Xerri exhibuit privilegia suuorum ordinum a prima(?) usque ad Presbteratum expedit die prima Aprilis 1656.
 • D.Salvator Fenec V.J.D. exhibuit privilegia suorum ordinum a primo usque ad presbyteratum expedit die 17 decembris 1644.
 • Item dixis possidere beneficium libera collationis appellat ta Liscoff posita in Insula Gaudisij
 • Item aliud libera collationis appellatum Sancti Leonis situm in Casalis Bubaccra
 • D.Joannes Maria Galea rector Santa Maria della Mellieha exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presbyterem expedit die 23 Septembris 1645.
 • D. Simon Bartolo exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presbyteratum expedit die XX Decembris 1653.
 • D. Joannes Mangion exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad prysbyteratum expedit die 19 Maij 1663.
 • D. Dominicus Xerri exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presbyteratum expedit Messanae die 19 Septembris 1665.
 • D. Simon Deguevara exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presbyteratum expedit Catanie die 18 decembris 1666.
 • D. joannes maria Bonello exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presybteratum expedit Nicotera die 21 Februarij 1672. //31
 • D.Laurentius habela V.J.D. exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presbyteratum expedit Trapani die 18 Julij 1677.
 • D. Dominicus Habela exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presbyteratum expidit Syracusij die 18 Decembris 1683.
 • D. Publius Azzuppardo exhibuit privilegia suorum ordinum a prima usque ad presbyteratum expedit die 16 Julij 1685.

Clerici

 • Petrus Fenech exhibuit privilegium prima cleericalis tonsura expeditum die 26 Februarij 1649.
 • Simon Buhagiar exhibuit privilegium prima clericalis tonsura expedit die 3 Augusti 1638.

Servientes

 • Joannes Galea ecclesia parochialis serviens exhibuit privilegium suae deputationis expedit die 13 Octobris 1684.

Eodem die XXV mensis Novembris 1686


Infrascripti sacerdotes huius Casalis Mustae comparuerunt coram Perillustro et Adm Reverendis Domins V.J.D.D  D. Joanne Franciscus Xeberras Thesaurario Cathedralis ecclesiae et D. mariano Haxac eius Cond.re, qui cum assistentia D. Antonij Allegritti Magistri Caeremoniarum eiusdem Cathedralis de mandato Illustrissimi et Reverendissimi Domini, illos examinaverunt super caeremonijs missae

Sacerdotes

 • D. Joannes Maria Xerri examinatus et approbatus
 • D. Salvator Fenech V.J.D. examinatus et approbatus
 • D. Joanne Maria Galea rector Sancta Maria della Millecha examinatus et approbatus.
 • D. Simon Bartolo examinatus et remissus Illustrissimo et Reverendissimo Domino, qui illum admonivit ut rationem Deus, qui humana substantiae bene addiscat, ut eam memoriter integri proferre(?) possit.
 • D. Joannes Mangion examinatus et approbatus //32
 • D. Dominicus Xerri examinatus et approbatus
 • D. Simon Diguevara examinatus, et remissus Illustrissimo et Reverendissimo Domino, qui illum admonivit, ne nimis celeriter missam dicat.
 • D. Joannes Maria Bonello examinatus et approbatus
 • D. Laurentius Habela V.J.D. examinatus et approbatus
 • D. Dominicus Habela examinatus et approbatus
 • D. Publius Azzuppardo examinatus et approbatus.

Eodem die XXV mensis novembris 1686


Infrascripti confessarij huius casalis Mustae coparuerunt coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino, qui cum assistentia p.s. dictorum Dominorum Convisitatorum illos examinavit et iterum in actum sanctae visitationis pro fidelium eiusdem Casalis confessionibus audiendis approbavit.

Confessarij

 • D.Joannes Maria Xerri examinatus et approbatus
 • D. Salvator Fenech V.J.D. examinatus et approbatus pro totu ---
 • D. Joannes Maria Galea examinatus in ecclesia S.Maria della Millecha et approbatus
 • D. Joannes Mangion examinatus et approbatus
 • D. Laurentius Habela V.J.D. examinatus et approbatus

Eodem die XXV mensis Novembris 1686


Infrascripta obitetrix comparuit coram Illustrissimo et Reverendissimo domino, qui cum assistentia prefactorum Dominorum Convisitatorum, illam examinavit super necessarijs sacramenti(?) Baptismi in caribus necessitatis

Obstetrix

 • Alonsia uxor Joannis Mariae Tonna examinata et approbata //33

Eodem die XXV mensis Novembris 1686


Libri Parochiales

Reverendus Don Consalvus Dimech V.J.D. comapruit coram illustrissimo et Reverendissimo Domino et exhibuit quinque libros Parochiales inceptos scilicet Baptizatorum de anno 1681, confirmatorum de anno 1624, coniugatorum de anno 1641, defunctorum de anno 1644 et status animarum de anno 1672: quos omnes Illustrissimus et Reverendissimus Dominus visitavit et recognovit illosque invenit male compactos, perusque dispotitos cum nonullis erroribus, tum accidentalibus in grammatica, et non secuaris ad unguem formulis Ritualis Romani, tum substantialibus, ut Amp.do sua Illustrissima specialiter advertit in partita Baptismi Joannis Dominici fili Publij, et Mariae iugalium de Tanti adnotata sub die 6 Octobris 1686 proxime praeteriti quando adnotati debebet sub die 6 Novembris currentis, cum ipse Joannes Dominicus natus sit die 9 eiusdem mensis Novembris, prout constat ex quinterni --- vulgo il baitar dello manniprius Parochi scripto, in quo supra fourem adnotanter baptismata static acc administrantur, colligitur ex contextu prefati libri Baptizatorum cum eadem partita de die 6 Octobris sit adnotata post alias de diebus 11, 25, et 31 eiusdem, et proprij parentis ad hanc effectum ab Amp.ne sua Illustrissima vacati affirmaverunt:

 • Decretum: quapropter idem Illustrissimus et Reverendissimus Dominus graviter eumdem Reverendu parochum reprehendit ipsique iniunxit ut deinceps diligentius se great in adimplendo partes sui officij, quinque novos Parochiales conficiat libros bene compactos et cum suis titulis, ac in eis distincte et rectius adnotet Baptizatos Confirmatos, coniugatos, defunctos et statum animarum, secundo in omnibus formulas ritualis romani, praesertim in describendis coniugatis, quoand sunt diversarum Parochiarum.

Die XXVJ eiusdem mensis Novembris 1686 de mane


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus Melitensis associatus a predictis Dominis convisitatoribus denuo se contulit ad ecclesiam parochialem, et audito //34 sacro per unum ex eius Cappellanis celebrato.


Sacristia

Visitavit sacristiam in qua iam exatlita fuerant sacra Pasa, Iocalia, et suppellectiles, omnibus peropectis reperist tres calices ex parte exteriori valde immundos, tria tantum missalia cum chartis tenoris laceratis, et nonulla indumenta sacerdotalia male detentum, ipsamque sacristiam aliquibus alijs necessarijs, et competenti armario pro omnibus bene conservandis carere. Et considerans amplitudo sua Illustrissima huiusmodi(?) defectus provenire, nedum ex incuria R. parochi, verum etiam Procuratorum ecclesia sub quorum custodia eadem sacrae suppellectiles detinentur, cum ambo sint seculares et rudes, nec non servientis ecclesiae propter eius ineptitudinem et provectam citarem(?):

 • Decretum: Deo(?), Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit calices infra mensem expuliri, alias ex nunc pro tunc illos interdixit, in missalibus renovari chatas Canonnis, in amictis confici aucem(autem?) et duas dalmaticas ex damascens albi coloris ubi opus est resarciri: sacristiam de novo provideri de duobus missalibus sex corporalibus cum eorum pallis duabus dalmaticis ex damasceno albi coloris cum finimentis aureis pro festivitate tituli ecclesia allijsque ex solenioribus, et de duabus alijs dalmaticis ex damsceno rubri coloris cum finimentis sericeis, ac magno armario ligneo vulgariter guardarobba pro omnium sacro suppellectilium meliori conservatione capaci: et totum hoc expensis ecclesiae praeterea mandavit etiam chorum provideri de Graduali et Antiphonario expensis partim ecclesia, partim cleri, quem dominatio sua Illustrissima exhoratus fuit, ut cantum Gregorianum addiscant, et pro ipsorum librorum emptione aliquid de proprio contribuant, prout paratus se exhibuerunt.

Electis Procuratorum Ecclesiae

Et ad obusandum ne deinceps similia inconvenientia eneniant, idem Illisustrissimus et Reverendissimus Dominus elegit in nonos Procuratores ecclesiae sacerdotem Don Joannem Mariam Xerri, et V.J.D. Angelum Fenech cum solitis, ac necessarijs et apportunis facultatibus, et loco Joannis Galea deputavit in servientem //35 ecclesia Ioannem Mariam Calleya, ipsis iniungens, ut in eorum munerum exercitio accurate se gerant.


In super elegit in Punctatorem Missarum sacerdotem Don Simonem Deguara cum facultatibus apportunis, qui presens iuravit in manibus Dominationis suae Illustrissima de bene, et fideliter munus suam exercendo.


Eodem die XXVJ mensis Novembris 1686


Cum in decursu Sancta visitationis huius casalis Musta, Illustrissimus et Revrendissimus Dominus animadverterit, Parochialem Ecclesiam debito servitio priuari propter penuriam ministrorum, presertim clericorum, qui officium Acolythi exerceant, etsi enim duo extent initiati, sunt tamen inutiles ecclesiae, ut supra in visitatione personali adnotatum est, unus propter senectutem, alter quia proprio iuri(?) vacat; desiderans propterea Amp.do sua Illustrissima huiusmodi inconvenienti providere accersivi fecit quinque adolescentulos Casalis bona indolis et actua liter litterarum studio operam dantes ad finem illos examinandi et quos invenerit idoneos et capaces promovendi: et facto experimento cum assistentia dominorum convisiitatorum, duos ex ipsis nempe Paulum Eugenium Busuttil et Horatium Deguara selegit illis mandans ut ad hunc effectum in Palatio Episcopali civitatis Vallettae in prima Sancta ordinatione generali se praesenter, ceteros autem hoortatus est, ut alcriter studio, bonisque moribus incumbant, non sine spe, eosdem pariter consolandi in subsequentibus alijs sacris ordinationibus.


Eodem die XXVJ mensis Novembris 1686


Don Joannes Maria Xerri, Don Joannes Maria Galea, Don Salvator Fenech V.J.D. et Joannes Maria Bonello sacerdotes huius Casalis Mustae, comparuerunt coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino et Dominationi suae Illustrissima nominibus proprijs et aliorum de Populo humiliter supplicarunt ut pro maiori Dei gloria et eiusdem populi sprirituali profectum //36 in eorum Parochiali Ecclesia, sodalitatem bona mortis sive Agonizantium sub tutelam Sanctissimi Crucifixi erigere pro eiusdem sodalitatis felici gubernio nonulla statuta confirmare dignaretur I quibus auditis, idem Illustrissimus et Reverendissimus Dominus supplicantium pictatem commendavit illamque suo paterno amore augere cupiens, eisdem petita benigne concessit, mandans apportunas ipsis dari expeditiones.


Eodem die XXVJ mensis novembris 1686


Cum nonulli de Populo huius Casalis Mustae in decursum Sanctae visitationis comparuerint coram Illustrissimo et Reverndissimo Domino et conquerti sint de Reverendo Parocho Don Consalvo Dimech, quod accersitus pro sacramentis administrandis, etiam occasione infirmitatum, nil renuit, vel differt, illos quasi semper increpando ac obtrectando, quodque ex huiusmodi defectum ab ebrietate, qua sepe sepitus laborat proveniente, aliquando sine sacramentis aliquos decedere contigat, prout ex nota desuper facta cumque haec(?) qua rimonise, eiusdemque Reverendi Parochi mala curae animarum administratio comprobentur nedum ex informationibus hactenus captis verum etiam ex visitatione auriculari totius cleri ac reali tabernaculi Sanctissimi Sacramenti, fontis baptismalis, sacristia librorum Parochialium, et ex alijs in eadem sanctae visitatione observatis: Ideo idem


Provisio

Illustrissimus eet Reverendissimus Dominus volens muneris sui partibus satisfacere animarum sibi commissarum saluti providere, et cum eodem Reverendo Parocho mitius agere, ipsum Reverendu Parochum ab exercitio curae per mensem suspendit, ipsamque curam Domini Joanni Maria Xerri pro eodem tempore commisit, ad cuius effectum, claves et libros Parochiales ei consignari fecit: mense vero elapso ex nunc eumdem Don Joannem Mariam Xerri in eius v Parochum cum congrua mercede ab Amp.no sua illustrissima derignanda pro tunc deputavit, illum enixo exhortando, ut ubi opus fuerit omni cum diligentia vices Reverendi //37 Parochi suppleat et Populi necessitatibus occurrat. Praeterea infrascriptum condidit decretum ab utroque ipsorum et reliqua clero omnino observanda, sperans fore ut huiusmodi provisione, idem Reverendus Parochus a suis erroribus resipiscat, et omnia deinceps in melius succedant: At si aliter, quod Deut nolit eveniet, praelibatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus, facultates per sacros canones, consilium Tridentinum, et alias constitiones Apostolicas ipsi attributas, opportuniori remedio in actu sanctae visitationis proutendi, sibi reservavit. //38


Eodem die XXVJ mensis Novembris 1686


Decreta generalia

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus frater David Cocco Palmerij episcopus melitensis inter alia decretum emanata in decursu sanctae visitatioinis huius casalis Mustae mandavit, et in virtute sanctae obedientiae ac su poenis infrascriptis, et alijs Dominationi suae Illustrissimae benevisis subsequentiam inviolabiliter observari praecepit

 1. Primo. Vt Reverendus Parochus, eius vice Parochus, sacerdotes omnes, alijque ecclesiali in sortem domini vocati meminerint, se tamquam Dei Minisros, ita caeteris de Populo praeire debere ut exemplo bonorum operum, perfectam vivendi normam illos edoceant. Hinc duo prae oculis semper habeant: accurati cultui divino, ac servitio Parochialis Ecclesiae incumbere: et vitam, moresque suos sic componere, ut in omnibus gravitatem, modestiam, ac Religionem praseferant.
 2. Absque legitimo impedimento nullus excusetur intervenire Processionibus solitis, et choro in diebus consuetis sed dato signo statim ad ecclesiam parochialem conveniant, et proprio muneri satisfaciant. In solemnitatibus primae chartis, et in dominicis per annum missam Par.lis decantatur in ijsdem tamen solemnitatibus, et in tertijs Dominicis in quibus fit processio sanctissimi sacramenti cum assistentibus, quorum --- omnes sacerdotes, excepto vice parocho, per turnum subeant quoties autem predictis et alijs sacris functionibus interene contigent, non aliter, quam induti verte talari superpelliceo ac biretio clericali incedant. Contrafacientes muleterner poena tarenorum sex pro qualibet vice irremissibiliter incurrend: Punctator illos adnoter et de huiusmodi trasgressionibus singulis quarum mensibus sub poena suspensionis latae sententiae, illustrissimus et reverendissimus dominum certiorem reddat.
 3. Eadem missa Par.lis celebratur horis(?) statutis in synodo diocesana nec prius, nec portea, et nullos sacerdotum ante onus(?) elenationem //39 in ecclesijs filialibus sacrum peraget, aut celebraturus e sacristia Parochialis egredi audeat: Post eam non omnes in simul celebrent, sed unus post alium cum aliquo competenti intervallo, ne ecclesia debito cultu(?) et populos commoditate praecepto ecc.lo satisfacsendi defraudetur missa vero aurora non incloetur nisi per horam ad plus ante solis octum, ita ut albescente die absoluatur, sub poenis in eadem synodo respective contentis. Post ultimum signum utriusque missa aliarumque sacrarum functionum, detur aliqua pausa, ut omnes de populo, presertim distantes a Par.li, commode in ipsam connerire possint. Et valua ecclesiae de mane non aperiantur priusque ipsa celebrari debet et de sero pulsata salutatione Angelica statim claudantur, nisi aliter alqua peculiaris necessitas exegerit: serviens ecclesiae adamussim hoc omnino exequatur, aliter suo efficio privabitur.
 4. Perpetuarum missarum onera omni cum diligentia adimpleantur, quod ut facilius sortiatur, eorumdem onerum tabella in pubblica sacristia appensa rensuetur iuxta decretum s. congregationis(?) concilij in appendice synodi diocesana fol. 186 impressum pro cuius effecta Amp.do sua Illustrissimo deputavit Don Simeonem Deguara novum Punctatorem et Don Luarentium Habela V.J.D.: Manualium vero elecmosyna non recipiantur nisi ab eodem Punctatore, cuius cura erit, illos equaliter inter alios distribuere: et omnium satisfactiones punctualiter adnotentur in peculiari libro propria manu celebrantium ad prescriptum decretorum S. Congregations prefacta et antecedentis santae visitationis sub poenis in ijsdem contentis.
 5. Non solum haec omnia observare debent ecc.li verum vitia declinare virtutes sequi, et alijs exemplo esse: abstineant igitur ab exercitijs, alijsque actionibus proprio statui indecentibus: Ruri non //40 vacent: utrum(?), ac Alearum et Taxillorum rudum, suspectarumque mulierum consortium fugiant: nimis viri potu non utantur:Multi loquitum, scunilitates et aliorum initiones, praesertim in ecclesia abboreant: Per casale non incedant cum veste breviori, aut sine piles cum montera: nec extra ipsum super humeris, aut brachio illam gertent sub poenis in synodo diocesana respective inflictis, et alijs gravioribus arbitrio illustrussissimi et Reverendissimi Domini ingligendis.
 6. Sed propria vocationi correspondeant: Rubicarum lectioni, et casuum conscientia studio incumbant: clericalium functionum peritiam acquisant, et cantum Gregorianum addiscant: Ante celebrationem missa certis praecibus se preparent, persolutis prius matutino et laudibus, sacrosque devoti per acto gratias Deo, ed dant Graviter tandem, modeste, et religiosi in omnibus se gerant ut etiam in omnibus caeteros de populo aedificent.
 7. Reverendus Parochus suos parochianos benigni tracter et patena clavitate in Dei famulam conforeat: in nullum inuclatur, sed in vitiorum tantum reprehensione, et extinpatione desudans, personarum offensionem, atque acceptionem omnino eviter. Sit assiduus in confessionario, ei quando accessitur pro sacramentis ministrandis, praesertim Egrarij cito accurrat, ne de manu ipsius corum sanguis exquiram. Angulis octo diebus, maxime tempore --- eucharistiam renovet, et in painculis praeparandis omnem prorsus adhibeat diligentiam, de optioni quo totunduntur orbiculari ferro sibi provideat, pluriosque illas accurate eribret, et fragmenta secernat, ut in ipsarum distributione periculum haec deperdendi, et sacramentum tantae reverentiae parvi faciendi quantum fieri potest effugiatur. Tabernaculi, fontas baptismalis, sacrarij et armariolo sacrorum oleorum claves nulli alios quam Don Joanni Mariae Xerri in eius vice parochum ab illustrissimo et Reverendissimo Domino denutato confidet sub poena suspensionis latae sententiae //41 caveat in omnibus ne alter segerat, si graviores poenas subire nequit.
 8. Idem Reverendus Parochus, sive per scripsum, sive per eius Vice Parochum singulis diebus Dominicis, et festifis solemnioribus de mane, Populum verbo Dei pascat, spiritualibus monitis, sacrisque colloquijs ad devotionem, ac sacramentorum frequentiam excitet: a prandio ante vesperas eisdem diebus Dominicis eet solemnioribus, saltem per horam, pueros utriusque sexus, doctrinam Christinam, et audimenta fidei diligenter edoceat dato aliquo peculiari signo campane, et tintinnabulo per Casale pulsato: Ruro degentes saepe sepius infro annum advocet, et boni Pastoris partes erga eos adimpleat, ipsorumque catalogum penes se  semper habeat, ut suum munus presto subire possit. Praeterera tempore Adventus, et quadragesimae, Concionem ad Populum per se, vel per alium nullo modo mistat.
 9. Conferentia casuum conscientiae semel in hebdomada in die sabbati vel dominicae, ex theologia morali habeatur, et in ipsa conveniant omnes sacerdotes, praesertim approbati ad fidelium confessiones audiendas, quos illustrissimus et Reverendissimus Dominus, ut huiusmodi munus cum omni charitate, patientia, et assidvitate exerceant, enix e exlortatur. Reverendus Parochus per seipum, vel per eius Vice Parochum, duos vel tres carus practicabiles antecedenter in seledula describat, hanc que in sacristia affigat, ut omnibus in notescat, et die praefixa auditis caeterorum opinionibus, idem Reverendus Parochus, vel vice Parochus, illos iuxta communiorem doctorum sententiam reluat.
 10. Domino deinceps eligantur procuratores veneranda lampadis parochialis ecclesia, unus scilicet de gremio sacerdotum, alter laicus: uterque tamen ab Amp.ne sua Illustrissima confirmandus, et ad bienvisum duraturus. Sacerdotis praecipua cura erit, sacra vasa, suppellectiesque custodire //42 quae pro altaris servitio sunt necessaria providere: ut si pro temporum et fertivitatum occurrentium, altaria ipsa per serusentem ornentur, ecclesia, et sacristia per eumdem sepe sepius mundentur, ac super his similia, invigilare.

Et ne supra dictorum decretorum aliqua ignorantia allegari possit, idem Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ipsorum copiam extrahi, in loco patenti sacristiae tabellae affixa appendi, et singulis tertijs dominicis cuiuslibet mensis post vesperas legi alta, et intelligibili voce per Vice Parochum, praesentibus Reverendo Parocho, omnibusque alijs sacerdotibus legitimi non impeditis sub poena suspensionis ipso facto uncunenda.