The Mosta Archives Banner

Visitationes Pastorales Vol LII 1858-1859, f 186-194, Gaetano Pace-Forno (1/4/1857 - 7/22/1874)


Visitatio Terra Musta

Die 28 Januarii 1859 post meridiem


Excellmus et Rmus Dominus Archiepiscopus Rhodi, Episcopus Melitae, Fr. Cajetanus Pace Forno e suo Palatio(Palalio) Archiepiscopali civitatis Valletta una cum Illmus et Rmus dominus convisitatoribus Can Don Philippo Amato I.J.D. et Can Don Paulo Ellul, ac aliis de ejus familia hora tertia post meridiem iter instituit versus supradictam terram Musta. Cum ibi pervenissset, exceptus fuit a Parocho, et Clero praedicta terra Musta in domum ipsius Parochi pro mansione Excellentissimi(?) Domini apignatam(assignatam?)


Eodem die post salutationem angelicam.


Rev Parochus, et Clerus praedicta terra admissi fuerunt coram Excellmo Episcopo pro personali visitatione: qui omnes benigne, ac palerne ab eodem excepti fuerunt.


Successive Domini Presbyteri examinati fuerunt per me infrascriptum Cancellarium super ritibus, et caeremoniis Hisso(?), ac omnes approbati.


Die 29 Januarii 1859 de mane.


Visitatio Sancta Parochialis Ecclesia sub titulo Assumptionis B.Maria Virginis Terra Musta


Expletes triduanis missionibus in hac terra Musta, supra dicta die, hora vero octava de mane Excellmus et Rmus Dominus Archiepiscopus Rhodi, Episcopus Melitae Fr. Cajetanus Pace Forno cappa magna, et galero ornatus, medius inter Illmos Dominos Convisitatores Can. Don Philippum Amato S.J.D et Can. Don Paulum Ellul, processionaliter incedens sub baldachino a presbyteris delato, perrexit ad praedictam Parrochialem Ecclesiam sub titulo Assumptionis B. Maria Virginis ad cujus valvas exceptus fuit ab Adm Rev. Parocho Don Joanne M. Schembri pluviali albo induto. Cum executa fuissent omnina juxta praescriptum a Pontificali Romano, //3 Excellmus ad Altare benedictionem pastoralem impertitus est. Deinde in Throne sedit, et monilionibus solitis per me infrascriptum publicatis(publicalis), admisit ad obendientiam Parochum et Clerum, nominalim vocatas. Et sunt

 • Adm Rev. Dominus Don Joannes Maria Schembri Curatus
 • Rev Dominus Don Joannes Sammut
 • Rev Dominus Don Michael Deguara
 • Rev Dominus Don Andreas Gauci
 • Rev Dominus Don Joseph Mamo
 • Rev Dominus Don Salvator Schembri
 • Rev Dominus Thomas Chetcuti
 • Rev Dominus Joseph Chetcuti S.J.D.
 • Rev Dominus Joseph Chetcuti
 • Rev Dominus Joannes Bonnici
 • Rev Dominus Salvator Chetcuti
 • Rev Dominus Michael Angelus Mifsud J.U.D.
 • Rev Dominus Antonius Ebejer
 • Rev Dominus Franciscus Camilleri
 • Rev Dominus Felix Galea
 • Rev Dominus Simeon Borg
 • Rev Dominus Joseph Said
 • Clericus Franciscus Stivala //4
 • Clericus Joannes Azopardi
 • Clericus Ignatius Zammit
 • Clericus Paulus Chetcuti

Hoc explito, Excellmus Dominus Clericos et multas ex populo sacra Communione refecit. Exinde visitaturus SS. Sacramentum pluviale album accepit. Et cum illud visitasset et optione ac religiose servatum invenisset, decantata(?) oratione, populo sacramentalem Benedictionem dedit, in Thronum reverterit ac salam(?) et pluviale nigri coloris cum mitra simplici accipient, animas fidelium defunctorum absolvit.


Visitavit successive fontem Baptismalem, quem decenter detentum, ac de necessariis provisam pro sacramenti Baptimatis administratione invenit. Sacrarium quoque prope positum approbavit. Olea sacra examinavit, et decenter servato reperit. Singula Altaria visitavit, et ad effissa celebrationem a predicta, nec non utensilibus decentibus instructa invenit, super omnium lapidas iussit apponi telam ceratam, Sanctorum Reliquias sigillis bene munitas, ac custoditas in Altari in memdis Choro erecto invenit. Examinatis sedibus confessionilibus, in ipsis crates(orates?) duplicari mandavit.


Illis per actis, sacramento confirmatioris multos pueros et puellas munierit. Sacristiam tandem ingressus, examinavit casa sacra, //5 paramenta, lintearia, et alia sacra supellectilia, et omnis invenit bene detenta, ac decenti nitore servata.


Eodem Die 29 Januarii 1859 post meridiem


Visitatio Vda Ecclesia Ruralis sub titulo patrocinii B.Maria Virginis et Sanctae Spei

Excellmus et Rmus Dnus Archiepiscopus, Episcopus associatus a praelaudatis Dominis Rmis Convisitatoribus se contulit ad Ecclesiam ruralem sub titulo Patrocini B.Maria Virginis, et Sanctae Spei de pertinentiis Parrochialis Ecclesia. Hanc visitavit, invenitque decenter curalam, cum Altare in ea ad sacrificium idoneo, cujus lapidam iussit cooperiri tela cerata, de sacris exro utensilibus destituto.


Eodem die 29 Januarii 1859 post meridiem


Visitavit Vda Ecclesia Beneficialis sub titulo Sancti Andrea Appostoli sita in limitibus terrae Naxaro.

Successive idem Excellmus Dnus Episcopus ut supra comitatus venit ad dictam Ecclesiam Beneficialem sub titulo Sancti Andrea Apostoli positam intra limitis Terrae naxaro, de pertinentiis vero Parochi pro tempore Ecclesia Parrochialis, della Melleha. Hanc erdit mediocriter detentam, ejusque Altare ligneum  ad //6 missam aptum, super cujus lapidam mandavit apponi telam cerlam. Omnibus sacris utensilibus caret, ad opus ereo suppedilantur ex Parochiali Ecclesia.


Eadem die 29 Januarii 1859 post meridiem


Visitatio Vda Ecclesia Beneficialis sub titulo Sancti Pauli Primi Eremita, posita in valle, dicta ta’ Wied el Ghasel, limitibus Terrae Naxaro.

Ulterius processit praelaudatus Excellmus Dominus ad Ecclesiam Beneficialem sub titulo Sancti Pauli Primi Eremita ta(?) Wiet el Ghasel, limitibu Terrae Naxaro, de pertinentiis parocchi pro tempore Ecclesia Parrochialis della Melleha. Haec conruenter curata erat cum Altari lapideo in ea erecta ad celebrandum apto. Omnibus vero sacris utensilibus destituto.


Die 29 Januarii 1859


Excellmus et Rmus Dominus Archiepiscopus, Episcopus commisit Illmo et Rmo Domino Convisitatore Can Don Philippo Amato visitationem infrascriptum Ecclesiarum.


Eodem Die 29 Januarii 1859 post meridiem.


Visitatio Vda Ecclesia ruralis sub titulo Assumptionis B.Maria Verginis ta Zeifi limitibus Terrae Musta.

Praelaudatus Illmus et Rmus Dnus convisitator Can Don Philippus //7 Amato accessit ad dictam Ecclesiam sub titulo Assumptionis B.Maria Virginis ta Zeifi, in regione ta Busbesia positam, de Iur Patronatas, ut fertur, heredum quondam Francisci Agius. Hanc invenit negligenter detentam, ac propterea mandavit decentius curari, in ea vidit Altare ad missam aptum sacris vero utensilibus destitutum.


Eadem Die 29 Januarii 1859 post meridiem


Visitatio Vda Ecclesia Ruralis sub titulo Sancti Pauli Naufragi posita intra limites Terra Musta

Idem Rmus Dnus Convisitator se contulit ad Ecclesiam sub titulo Adventus Sancti Pauli in hanc insulam, positam in contrada numcupata, ta Wied el Cleigha, de patronata alias Dominus Ludovici Castanzo, nunc vero Illma Baronissae Annae Mariae Bonnici Testaferrata. Hanc visitavit, viditque decenter, ac nilide(?) curatam, cum Altari ad missam idoneo, ac de neccariis utensilibus ad celebrandum aptis instructo.


Eadem Die 29 Januarii 1859 de sero.


Visitatio Vda Ecclesia Ruralis sub titulo Immac. Conceptionis B. Mariae V. ta Derimblat

Venit pariter supradictis Dominus ad Ecclesiam Ruralem sub titulo Immaculata Conceptionis B.Mariae Virginis de pertinentiis Parochialis //8 Ecclesiae. Haec decenter detenta erat, ejusque Altare ex lapide ad celebrandum aptum, cujus lapidam tela cerata cogriri mandavit. Sacris utensilibus caret, ad opus vero ex Parrochiali suppedilantur.


Eadem die 29 Januarii 1859 de sero


Visitatio Vda Ecclesia Filialis sub titulo Visitationis B.Mariae Virginis

Tandem accessis laudatus Dominus Convisitator ad Ecclesiam filialem sub titulo Visitationis B.Mariae Virginis cum decenter curatam invenit ac in ea Altare ex lapide erectam vidit idoneam ad celebradum, super cujus aram iussit apponi telam ceralam. Sacris vero utensilibus est destituta. In occurrentiis autem alicujus festivitatis Parrochialis Ecclesia ei suppeditat.


Die 29 Januarii 1859


Excellmus et Rmus Dominus Archiepiscopus, Episcopus deligavit Illmum et Rm Dominum Convisitatorem Can Don Paulum Ellul ad visitandam infrascriptam ecclesiam.


Eadem Die 29 Januarii 1859 post meridiem


Visitatio Vda Ecclesiae sub titulo Sancti Silvestri Papae

Praefatus Rmus Dominus Convisitator Can Don Paulus Ellul se contulit ad dictam Ecclesiam sub titulo Sancti Silversti Papae de Jure //9 Patronatus Gubernii. Hujus Ecclesia adminstratio in ejus fundatione commissa fuit Rectori pro tempore Vda Ecclesia sub titulo B.Mariae Virginis de Columna, vulgo del Pilar linguae Aragonae civitatis Vallettae. Hanc visitavit: viditque decenter curatam cum Altari in ea ex lapide ad missam apto, omnibus vero sacris utensilibus destituto.


Die 30 Januarii 1859 de mane

Visitatio Vda Ecclesiae Filialis sub titulo Sancti Leonardi Abbatis

Illmus et Rmus Dominus Convisitator Can. Don Philippus Amato accessit ad Ecclesiam Filialem sub titulo Sancti Leonardi Abbatis quam invenit mediocriter servatam, ejusque lapideum Altare ad celebrandum in eo idoneum, cujus lapidam voluit cooperiri tela cerata. Sacris vero utensilibus caret.


Eadem Die 30 Januarii 1859 de mane


Visitatio Vda Ecclesiae Filialis sub titulo Sancti Antonii Abbatis

Se contulit pariter praelaudatus Dnus ad Ecclesiam filialem Santo Antonio Abbati dicatam. Hanc visitavit, ac cum decentia detentam invenit, cum Altari lapideo pro missa apto, super cujus aram mandavit imponi telam ceratum. Omnibus vero sacris utensilibus est destituta //10


Eadem die 30 Januarii 1859 di mane


Visitatio Vda Ecclesia Ruralis  sub titulo Sancta Margarita Virginis et Martyrs

Ulterius processit ac venit ad supradictam ecclesiam ruralem sub titulo Santa Margerita Virginis et Martyris de pertinentiis Parochialis Ecclesia. Haec congruenter curata erat: ejusque Altare lapideum ad celebrandum in eo idoneum: jussit vero ejus aram cooperiri tela cerata: mandavit pariter refici, ac lingi ejus januam. Sacram utensilibus caret: ad opus autem ex Parli suppeditantur.


Eadem die 30 Januarii 1859 de mane


Visitatio antiqui caemeterii

Visitavit pariter caemeterium contiguum supradicta ecclesiae. Hoc religiose custoditum invenit. Ibique sepulchra de anno 1595 vidit. Animas ibi sepultorum absolvit.


Eadem die 30 Januarii 1859 de mane


Visitatio caemeterii pestis 1813 et alterius cholerae 1837

Accessit tandem ad praedicta caemeteria, eaque visitavit et muris bene circumsepta, ac modo religioso detenta vidit. Pro animabus ibi tumulatorum Deum deprecatus est.


Eadem Die 30 Januarii 1859


Adm Rev Dominus Parochus coram Illmo et Rmo Domino Convisitatore Can Don Philippo Amato libras Parochiales exminandos //11 exhibuit, quos regulares invenit. Et sunt

 • Baptizatorum
  1. Ab anno 1611 ad annum 1630
  2. Ab anno 1630 ad annum 1697
  3. Ab anno 1697 ad annum 1766
  4. Ab anno 1766 ad annum 1789
  5. Ab anno 1789 ad annum 1833
  6. Ab anno 1833 ad annum 1846
  7. Ab anno 1847 ad annum 1859
 • Confirmatorum
  1. Ab anno 1624 ad annum 1833
  2. Ab anno 1836 ad annum 1859
 • Conjugatorum
  1. Ab anno 1611 ad annum 1640
  2. Ab anno 1641 ad annum 1751
  3. Ab anno 1751 ad annum 1833
  4. Ab anno 1833 ad annum 1854
  5. Ab anno 1854 ad annum 1859
 • Defunctorum
  1. Ab anno 1611 ad annum 1644
  2. Ab anno 1644 ad annum 1755
  3. Ab anno 1755 ad annum 1833  //12
  4. Ab anno 1833 ad annum 1854
  5. Ab anno 1854 ad annum 1859
 • Quibus unitur liber Status Animarum in quo numerantur animae viventes N. 3856.

Eadem die


Coram Illmo et Rmo Domino convisitatore Can. Don Paulo Ellul comparuit Obstetrix Maria Cuschieri, et examinata fuit circa collationem Baptismi in casu necessitatis ac approbata.


Die 30 Januarii 1859


Excellmus et Rmus Dnus Archiepiscopus Rhodi, Episcopus Melitae, Fr. Cajetanus Pace Forno elegit, et confirmavit in Procuratorem Vda Fabricae, lampadis, congregationum, ecclesiarum filialium, ac legatorum cum omnibus facultatibus necessariis et apportavit.

 • Adm Rev. Parochum Don Joannem Maria Schembri
  In directorem Doctrinae Christianae
 • Rev Dominum Don Josephum Mamo
  In Sub Directorum
 • Rev Dominum Don Josephum Said
  In Sacristam
 • Rev Dominum Don Felicem Galea

Ita est Sac Felix Cutajar S.Vinis Cancell.s //13


Die 30 Januarii 1859


Excellmus et Rmus Dominus Fr. Cajetanus Pace Forno Dei, et Apostolicae(?) Sedis Gratia Archiepiscopus Rhodi, Episcopus Melitae praeter alia Decreta in hac sua prima pastorali visitatione edita, infrascripta omnino exequi mandavit.

 • I. Sacramentum missa sacrificium, maxima, qua fieri potest, interiori et exteriori pietate, per acta debita praeparatione et gratiarum actione, afferatur: Ritus in missali Romano pro ijus celebratione praescripti adamussim obsservenntur, nihilque in ea ex parte Sacerdotis, et Fidelium fiat, quod nono vertatur in Dei gloriam, in salutem animarum, et in populi aedificationem.
 • II. Instruction rudimentorum Tridei in Ecclesia Parochiali omni j elo, ac diligentia a mense Octobri usque ad totum Mensem Junii habeatur: Ecclesiastici omnes cujuscumque gradus in vim proprii muneris diligenter in eam incumbant: Clerici autem ad ordines tam majores, quam minores promovendi, opus hoc negligentes, sciant ad ordinam susceptionem non fore admittendas.
 • III. Clerici omnes, tam in minoribus, quam in majoribus //14 Ordinibus constituti hujus Terra Musta Ecclesia Parochiali in Functionibus Ecclesiasticis a principio usque ad finem inserviant: debitamque reverentiam, et obedientiam erga Rectorem, Caeremoniarum Magistrum, aliosque Choro Praposita ostendant: singulis Processionibus Synodalibus, praesertim Beneficiali, habitu chorali induti, cum gravitate, silentio, magnaque modestia interveniant.
 • IV. Functiones Ecclesiasticae in omnibus Ecclesiis ad signum Salutationis Angelica omnino absolvantur, illarumque horarium ita a Rectoribus apignatur, ut earum finis praedictum Signum praecedat polius, et numquam sequatur.
 • V. Nitorum Domus Dei, mundiliam sacrorum Vasorum, ac vestium sub poena remotionis ab officio Ecclesiarum Sacristae curent diligentissime.
 • VI. Ecclesiasticorum ordinarius habitus sit talaris: quod si post meridiem contractiori utendum erit: sit ubique et semper nigre, et non alterius coloris, ne quidem excepto nocturno tempore, ne in forma clericali: Presbyteri autem non deferentes signum Ecclesiasticum, quod vulgo Collare dicitur, habeant ante //15 oculos panam Suspensionis a Suis Praedecessoribus  statutam, et ab Ipso confirmatam.
 • VII. Studio Philosophica, ac Theologica a Clericis in Scholis Seminarii, nuper in Adibus Sancti Calcidonii in suburbio Vilhena erectis, vel in Regia Studiorum Universitate fiant omnino: sciantque omnes, aliter facientes, non fore ad sacrorum Ordinum susceptionem admittendas.
 • VIII. Conferentia Casuum cum exercitio Rituum quolibet die Lunae, nisi festus ille fuerit, aut sacris caeremoniis impeditus, omnino habeatur: poena suspensionis pro non interessentibus a suis Praedecessoribus statuta, et ab ipso iterum inflicto et confirmata.
 • IX. Nullus assistat Functionibus Ecclesiasticis superpelliceo non indutus: aliter distributiones non lucretur, et tamquam omnino absens a choro habeatur.
 • X. Ecclesiarum ac locorum piorum administratores legem Synodalem de non faciendis expensis extraordinariis ultra scuta quinque Melitensis moneta sine Ordinarii licentia omnino //16 observent: quod si in aliter, sciant ipsis expensum ultra praedictam summam in computarum redditione non fore approbandum.

Cetera vero contenta in Edictis generalibus, quam in praecedentibus Suorum Praedecessorum Visitationibus, confirmavit, et confirmat.


Ita est
Sac. Felix Cutajar S. Vicis(?) Cancell.s


Die 30 Januarii 1859 post meridiem


Excellms Dominus cum complevisset visitationem praedictae Ecclesiae Terrae Musta, cum suo comitatu hora tertia post meridiem supradicti diei ad suum Archiepiscopale Palatium Civitatis Valletta in pace reversus est.