The Mosta Archives Banner

Visitationes Pastorales Vol XXII 1678-1680, f.524-f.538, Michele Giovanni Molina (04/18/1678 - 05/25/1682)


Visitatio Parochialis Ecclesiae Casali Musta sub titulo Assumptionis Beatae Mariae Virginis.


Die vigesimo nono mensis Octobris Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Nono.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus frater Don Michael Hieronijmus de Molina Abbas De Alcolea Dei, et Sanctae Sedis Apostolicae gratiae episcopus melitensis, et regius consiliarius cupiens finem imponere sua incepta visitationi hesternea die e civitate Valletta, Assumpois secum Perillustres et Reverendissimo Domino Don Ludovico Famucello S. T(?) J.U.D. Canonico Cap.ne Cathedralis Ecclesieae Melinae SS.ma Inquio Cnis Assessoris Vicario Generali et Adm RRdis DD Don Michaele Bonicio predicta Cathedralis Ecclesiae Archidiacono et Don Mariano Haxac J.U.D. Coadicatore Domii Thesaurarij eiusdem Cathedralis Ecclesia se contulit add Casale Musta, ad quod ubi pervenit, accessit ad Parochialem Ecclesiam eiusdem sub titulo Assumptionis Beatae Mariae Virginis, et completis –cibus se recepit in domo Adm Rev Dom Don Consalvu Dimech S.T.J. – Ecclesia Parochi in qua pernocdavit, et summomane a predicta domo sub baldacchino associatus a toto clero, et confraternitatibus comitante Populo se contulit ad visitandum dictam Parochialem Ecclesiam, in qua sacrum peregit, habita pasd evangelium concione ad populum Rev Don Marcum Bellin J.U.D., qui per aliquis dies antea in p Casali una cum sacerdote Don Mario Calleija missioni verbi dei –dicatione, et sacramentali fidelium confessione operaia non sine magno spiritua lt fidelium beneplacit dederunt, quo sacro peracbo iolem Illustrissimus Dominus solitis suffragijs pro defunctis expletis una cum supradicti DD Convisitatoribus visitavit sanctissimum eucharistiae sacramentum, quod conservatur intus tabrnaculum ligneum decentis magnitudinis intrinsecus fulcitum terico rubri coloris, ex --- veero varijs columnis, alijsque ornamentis ligneis celatura partim deauratis //2 et partim ceruleo colore depictis ornatum, in cuius medio adest parva statua lignea rappresentans imaginem B.M.Virginis partim deaurata, et partim depicta varijs coloribus, a lateribus dictis tabernaculi adsun gradus pariter lignei eiusdem operis, super quibus recumbun candelabra, fuerunt a predicto tabernaculi per prefatum Rev Parochum extrache dua pixides argentea cum suis pedicum aeneis deauratis suis conopei sercis cooperte in quarum maiori conservantur sanctissimum eucharistiae sacramentum et minori dictus Parochus utitum ad illud deferendum egrotis.


DD. mandavit fieri cortinulam seericam coliris albi ex parte interiori.


Deinde visitavit fontem baptismalem ex marmoreo positum a latere dextero ingresso ecclesiae, qui est marmoreus et bipartitus iuxta modernum usum ciborit ligneo intrinsecus tela cenelei coloris coopertus septis lapideis, ac porta lignea clausus, in quo inuexerunt cocleas argenteum, et parvuum vas argenteum bipartitum, in quo conteneantur sacra olea catecuminis et chrismatis, ac omnino alia necesasria pri sacramenti baptismi conferendo prope quum adest sacraricum, quod sera, et clave ferries clauditur.


DD mandavit approri ex parte interiori dicti fontis imaginem Sancti Joannis Coaptisdie Christuum Baptizantis in Jordani.


Postea accessit ad visitanda olea sacra, qua conservantur intus parvim fenestrellam positam a cornu evangelij altaris maioris porta lignea munita, quie sera, et clavi ferreis clauditur, fulcita ex parte interiori aenici violacei coloris, in qua invenerunt intus parvam capsulam ligneam tria vascula argentea cum sacris oleis suis literimum quodque vasculum distringuextribus, et aliud vas argenteum ad //3 ad formam pixidis pro sacro oleo ad aegretos morti proximos deferendo cum suo parvo(?) canopeo violacei coloris.


DD mandaverunt apponi ex parte exteriori dictae fenestrella cortinulam violacei coloris.


Deinde praelibatus Illustrissimus Dominus Episcopus administravit sanctissimum eucharistia sacramentum populo predicti casalis, et commisit ptt Dev Ordieus vicario, alijsque convisitatioribus ut protequanam visitationem altarium, et toties ecclesia, qui reverendissimus Dominus Vicario caeterique DD convisitatores(?)


Reliquia

In primis visitaverunt reliquias positas in duabus fenestrellis existentibus a lateribus altaris titularis, quae conservantur irera duas capsulas ligneas cuitris coopertas, in quarum una sunt reliquiae ex ossibus SS Christi martijrum Urbici, Theodori, Crescereij, Philomeni, Eugenia, Gaij, et Primiviri, in(et?) altera vero Claudij, Casdoris, Julij, Vascarario, Sereni, et Viatori pttd ecclesia donatas --- fio mentio in recuqisitione, et apperbatione facta quondam Illustrissimu D Frein Don Michael Joannem Balaguer Camarasa olim episcopum melitensum in alias --- --- --- sub die VIJ Martij 1654.


Altare Maius

Deinde visitaverunt altare maius supra quod recumbit supitum tabernaculum, in quo conservatur sanctissimum eucharistiae sacramentum, ad quod ascenditur per duas gradus lapideas, et –que lapideum plenum et aptum pro sacrificio missae in et eo d fundata confraternitas sanctissimi sacramenti quinquaginta circiter virorum, anno pttrum altare pendet lampas cum sublampadario argente perpulere elaborato, qu--- continuo ardet, degio ptti altario est separata est deparata a corpore ecclesiae septis lapideis.


Procuratore dictae confraternitatis sancitissimi sacramenti sunt Dominos J.U.D Angelus Fenech et Florius Borg, quibus DD mandaverunt //4 ut infra biduum afferant computa eorum administrationis.


In predicti altare maiori uti conslat in visitatione facta de anno 1639 fol. 175 a tergo D.J.V. D Don Salvator Fenech ratione pasni- clausura terrae posita in contrata ta Calleija appellatas tal Habaeme ad decantoriorem primarum vesperarum, et unius missae brevi in festo Assumptionis B.M.V., quod onus um adimpletur.


DD mandaverunt perfigi ter--- procuratoribus dicti Don Salvatoris ad dicendum causam, quaro non adimplent onus pttndo, illosque juris ordine --- cempelli ad adimplendum.


Item in altare predicti celebratur una missa lecta in festo B.M.V. ad quam t--- confratres confratris sanctissimi Rosarij, ex pia legato quondam Candantij Fenech ut in actis quondam Notarij Marij Attardi sub die 2 di martij 1624.


Quod onus --- Don Joannes Maria Xerri Viceparochus fuit semper adimpletum.


Item in predicto altare maiori singulis diebus Dominicis, et festis de praecepto celebratur missa una in aurora ex pia dispositionem quondam Damiani Bonnici fact in eius sub qur decessit testamenti rogato in adhis quondam Notarij Joannii Pauli Fenech sub die VIJ mensis Maij 1644, in qua est obnoxia quaedam clausura terra appellatam Eccens ta Geigru ad presens possessa per procuratores lampadis dicta Parochialis ecclesiae.


Altare Titulare

Postea visitaverun altare titulare dictgae ecclesiae sub titulo Assumptionis B.M.Virginis, quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio misae, ad quod ascenditur per tres gradus lapideas superque adest parvum tabernacuum, et recum fit icona antiqua in tela //5 depicta referens Assumptionis Beatae Mariae Virginis cornicibus ligneis varijs coloribus depictis ornata, in cuius summitae adest imago Dei Patris in tela pariter depicta, ante dictum altare pendet lampas cum sublampadario areo, quae accenditur ex devotione diebus festivis.


Et cum quondam Rev Don Jacobus Caticuti in suo sub quo decessit testamento de anno --- rogati per acta quondam Notarij Joannis Pauli Fenech reliqueris scutorum centum de tareno 12 pro scuto pro nova icona facienda.


DD mandaverunt perfigi terminum mensium sex heredibus dicti testatoris ad pttam iconam faciendam.


Altare Sanctissimi Rosarij

Deinde visitaverunt altare dicatum B.M.Virginis Sanctissimi Rosarij positum in cappella maiori lateris dexteri ecclesiae, quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missae, ad quod ascenditur per duas gradus lapideas, supra quo est positum scamnum ligneum duplici ordine graduum constructum partim deauratum et partim ceruleo colore depictum, et recumbit icona in tela depicta referens imaginem B.M.Virginem cum puero Jesu in brachio poni gentium Rosaria Sanctis Dominico, et Catharinae Senensi, ac alijs Sanctis, et circum circa quindecim --- eiusdem sanctissimi Rosarij, et in parte superiori alias parva icona in tela depicta referens imaginem Dei Patris, suntque dictae iconae cornibus, quattuor columnis ,et varijs ornamentis lapideis celaturae partim deauratis et partim diversis coloribus depictis ornata pendet ante ipsum lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus sabbati de sero et festivis de praecepta expensis dicti altaris in eo est erecta confraternitas sanctissimi Rosarij virorum sexaginta circiter, huius //6 moderni procuratores sund Benedictus Paci, et Joannes Pulus Xerri computa vero eiusdem confratris fuerunt iam exhibita ab antiquis procuratoribus.


In predicto altare Sanctissimi Rosarij procuratores dictae confraternitatis uti heredis quondam Constantij Fenech ut in supracitato eius testamento tenentur celebrari facere uman missam lectam quolibet die sabbati, quod onus adimpletur, ut retulit viceparochus Don Joannes Maria Xerri.


Idem confratres ex eadem dispostione dicti quondam Constantij tttenentur singulis annis desponsari facere unam puellam virginem eligendam D Parochum et procuratores dictae confraternitatis pro tempore exntes ex consanguineis ipsius de Fenech, et in defectu consanguinea r ex pauperibus dicti Casalis Musta que desponsare debet in altare et festo Sanctissimi Rosarij, et in defectu in altare maiori in festo Assumptionis B.M.V cui puellae dari debent unciae decem p.g. si habrerint commoditatem sin minus unciae octi.


Item dicti procuratores Sanctissimi Rosarij uti possessores trium clausuram terrae insimul coniunctarum(?) appellatam ta Chihadi, et tal Far ad presens locata Francisco Caticuti ad rationem unci decem p.g. quolibet anno tenert retenta --- ex redditibus dictarum clausurarum pro servitio dicti altaris, restans dare, et consignare uni puellae vigini desponsari quolibet biennio in altare maiori in festo Assumptionis Beatae Mariae Virginis eligen—per procuratores dicti confraternitatis Sanctissimi Rosarij ex pia dispositone quondam Damiani Bonnici in eius sub quo decessit testamento rogatij in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech sub die VIJ mensis Maij 1644. //7


Altare Sancti Pauli

Deinde visitaverunt aliud altare proximum supradicta sub titulo Conversionis Sancti Pauli quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio misae, ad quod ascenditur per duas gradus lapideas, et super est positum scamnum lapideum tribus gradibus compositum et –quo posita icona in tela depicta referens adventum Sancti Pauli apostoli ad hanc insulam, connicibus duabus columnis ac varijs ornamentis lapideis celaturae ornata, et in parte superiori adest alia parva icona in tela depicta referens imagines Christi Dominni et B.M.Virginis, et in eorum medio --- unius ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus festivis de praecepto.


In predicti altare celebratur ex devotione Populi festum conversionis Sancti Pauli cum primis vesperis per procuratores ven lampadis Sanctissimi --- dictae Parochialis Ecclesiae.


Eodem die et in administrationis ptte coram supradictis dd convisitatoribus comparverunt honq Joannes Maria et Paschalis Cammilleri fratres filij Joanni Pauli de dicto Casali Musta, dicto vero Joannes Maria --- civitate Vallettae --- --- --- una --- atque(aquae?) --- --- se obligantes --- considerantes et --- ad devotionem, quam semper gessserunt et gerunt erga pttrum altare sub titulo Conversionis Sancti Pauli nonetisque alijs de causis et respectibus eaque amigum digno movoveribus huc per eos non exprimendi ex donatione --- dicitur mera, pura simplex, et errevocabilis inter virios absque ulla spe reutationis habenda per se et eaque j non vi sed sponte j dede una dorane ------------------------licere, et habere concesserunt et concedunt predictae cappellae seu altari conversionis Sancti Pauli me visitarionis cancellario pro eo stipulante, et recipiente clausuram unam terrae posita in contgrata tal Facciol appellata Cens confinatum ab oriente, meridie, et occidente cum vijs publicis, et a septentrione cum bonis Joannis //8 Pauli Attard, et alijs verioribus confinibus, si qui sint, totam dictam clausuram terrae ut supra donatam cum iuribus et pertinentijs suis omnibus, et singulis francam, liberam, et exemptam.


Et consdimenent se prefati de Cammilleri donatores in solidum per se et eorum.


Cedentes propterea et transferentes


Promittentes prefati de Cammilleri donatores in solidum per se et eorum predicti altari donataris predictam clausuram terrae ut in donatam cum iuribus suis semper et omni futuro tempore legittime defende ---


Et de qualibet evictione se teneri voluerunt.


Et si quo venturo tempore.


Necessitate tamen(?) denunciandi audandi.


Et hoc ad effum’ ut in perpetuum et cunctis futuri temporibus fructus, et redditus predicti clausuram terrae ut supra donata applicentur et applicari debeant pro servitio dicti Altaris ad libitum procuratoris eiusdem altaris pro tempore existente, et non aliter.


Quam quidem donationem.


Et iuraverunt(?) --- unde.


Testes ultra --- DD convisitatores Rev Don Laurentius Habela presbyter, et sp D Angelus Fenech J.U.D. ac alijs in numero copiati.


--- per prefatas dd convisitatores fuit electus et deputates procurator dicti altaris Joannes Paulus Acmmilleri de dicto Casali Musta cum solitis, ac necessarijs, et opportunis facultatibus, omni meliori modu, unde. //9


Altare Sancta Anne

Item visitaverunt aliud altare positum a latere dextero naviis ecclesiae olin sub titulo Assumptionis B.M.Virginis et Sanctorum Cosmae et Damiani, modi vero Sanctae Anna, et --- Sss—Cosmae et Daminai, quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missae, ad quod ascenditur per duos gradus lapideus, super quo est posibut scamnum lapideum, et recumbit icona in tela depicta referens ex parte superiori imaginem B.M.V. cum pueri Jesu in brachio, ete Sanctissimae Annae Joseph Joachim ex parte veru inferiori Sanctissimum Augustini et Nicolai de Tolentino a latero dextereo et a latere sinistro Sanctae Catharinae virginis et martyris, cornicibus lapideis deauratis ornatis, a latere dextero dicti altaris adsunt duae iconae in tela depictae referentes Sanctissimae Daminai et Lurentij, a sinistris vero Sanctissimae Cosmae et Philippi Nerij, cornicibus lapideis, duabus columnis, ac alijs ornamentis lapideis celaturae totam cappellam teneribus --- ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus sabbati de sero, et festivis de praecepto ex devotioni Adm. Rev. J.U.D. Don Salvatoris Fenech predicti altaris restauratoris.


In predicto altare --- D Don Salvator Fenech J.V.D. de dicto Casali Musta ratione possessionis clausurae terrae positam in contrata ta Hal Calleija appellata tal Hali tenetur celebrari facere duas missas lectas unam scilicet in festo Sanctorum Cosmae et Damiani, et alteram in feto dicto Assumptionis B.M.Virginis et hoc vigore obligationis factae per quondam Jacobum Vella de die XIIIJ Augusti 1605 in actis quondam Notaris Simonis Galia, cuius instri copiam exhibuit Rev Don Laurentius Habela dicit Don Salvatoris ex tirore nepos dictis dd convisitatoribus, quaue onera adimplentur.


Qui don Salvator etiam tenetur solvere tarenum quattuor sacerdoti //10 celebranti pro cibo, et potu ipsius sacerdotis et famuli, commutata in quarta visitatione facta per quondam illustrissimum d de Balaguer de anno 1659.


Item in predicto altare celebratur una missa quolibet die sabbati cuiuslibet hebdomada pro legato facto per quondam Rev Don Joannem Galia in eius testamento celebratij in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech sub die XXVIJ Januarij 1652, quae missa etiam celebrari potest in quolibet altare beneviso sacerdoti celebranti, et pro adimplimento oneris predicti sunt obnoxiae duae clausurae terrae una ppellatas tal Hali in contrata Casal Calleija, altera vero appellatas ta Landar, quae missa celebratur, ut refert Viceparochus don Joannes Mariae Xerri.


Altare Annunciationis

Item visitaverunt alius altare sub titulo Annunciationibus B.M.V. quod est lapideum plenum, et aptum pro sacrificio misae, supra quo est positum scamnum ligneum, et recumbit Icona tela depicta referens --- Annunciationis B.M.Virginis, quae fuit de --- ab ecclesiae profanata in dicto Casali olim existentis et eius onera ad predictum altare translata quae tamen multis ab hinc annis non adimplentur, videlicet unius missae lectae cum primis vesperis in festo Annunciationis B.M.V. et accerriores lampadis, ante dictum altare pendet lampas cum sublampadario aeneo, quae accenditur diebus consuetis per Don Simonem Bartholo vigore eius obligationis factae in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech sub die 2 Februarij 1677m qui Don Simon etiam per eadem acta(?) et ptt die se obligavit ad dcelebrandum festum Annunciationis B.M.V. cum missae cantata, et primis vesperis.


Et pro adimplendis supradicti oneriubs per prefatus Don Simon ut in precalendati instru obligavit clausuram terrae inferiorem positam //11 in confinibus Casalis Musta appellata Ta Schaitar confinatam pro ut in precalendato instrumenti.


DD mandaverunt aram protrahi ad partem exteriorem per sex digitus, et inseri predicti altari ad prescriptum rubri--- missalio Romani.


Altare Sancti Antonii

Deinde visitaverunt aliud altare positum a latere dextero ingressus ecclesiae sub titulo Sancti Antonij de Padua, quod est lapideum, plenum et aptum pro sacrificio missae, ad quod ascenditur per gradum lapideum, et super est positum scamnum lapideum sculptum deauratum et rubri colore depictum pluribus gradibus ex utroque latere compositum, et recumbit Icona in tela depicta refrens imaginem Sancti Antonij de Padua puerum Jesum adorantis, et a latere sinistro imaginem Sancti Francisci stigmata --- cornicibus lapidea deaurati ornata, prospectum dicti altaris ornant duo columne lapidea ac alia truamenta colxtune, pendet ante ipsum lampas cum sublampadario stamneo que accenditur, et regitur dictum altare expensis proprijs, cuius procurator est Dominicus Fenech.


DD mandaverun aram protrahi per tres digitus ad partem exteriorem et inseri ipsi altari coronea cemtatione adiecta ad prescriptum rubri car’ missalis Romani.


Prefatum altare possidet infratta capitalia debiej, diversas personas et sunt infrascripto videlicet:

 • Antonius Buhagiar et eius uxor in sol scutorum 3 capitalis vigore contracto rogati in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech sub die VJ Octobris 1660. //12
 • Clementius Bartholo scutorum 2 capitalis in actis predicti Notari de Fenech su die VJ Januarij 1675.
 • Dominicus Galia et Giannella iugales in sol scutorum 2 capitalis in actis predictis sub die X januarij 1672.
 • Franciscus Hagius scutorum 4 capitalis in actis predictis die 9 Maij 1673.
 • Dominica Sant cum fidevissione Romani Borg sui viri scutorum 2 capitalis in actis predictis die 24 Octobris 1664(?7)
 • Joseph Callus, et eius consors scutorum 2 capitalis in actis predictis sub die 2 Septembris 1674. Item aliam scutorum 2 capitalis in actis predictis sub die 14 Septembris 1676.
 • Angelus Fenech scutorum 2 capitalis in actis predictis die 8 Februari 1662.
 • Joseph Magro, et eius consors scutorum 3 capitalis vigore contracto rogoto in actis Notarij Thomie Cauchi sub die 8 Septembris 1679.

Altare Sancti Rocchi

Postea visitaverun aliud altare positum in navi infrontispicio altaris Sanctae Annae sub titulo Sancti Rocchi, quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missae ad quod ascenditur per duos gradus lapideus, supra quod est scamnum lapideum --- gradibus compositum, et recumbit Icona intela depicta referens in medio imaginem Sancti Rocchi a dexteris Sancti Sebastiani, et a sinistris Sanctae Rosalea, in summitate dicti altario adest parva icona in tela depicta referens conceptionem B.M.Virginis; predictum altare est cornicibus, duabus columnis, alijsque lapideis ornamentis celaturae ornatum ante quod pendet lampas cum sublampadario aeneo, est que dictum altare restauratum per Reverendum Don Joannem Mariam Galia sacerdotem de dicto Casali Musta.


In dicti altere decantant’ primi vesperae et celebratur una missa lectas in festo Sancti Rocchi, et alia missa lecta in festi Sancti Sebastiani ex tareno duodecim, qui singulis annis subministrandis per //13 procuratores Sanctissimi Rosarij, quae onera adimplentur.


Celebratur etiam alia missa quolibet mense in die beneviso celebranti ad quam tenetur Adm Rev Don joannes Gatt S.O.D. Parochus Parrochialis Ecclesiae Casalis Zorici vigore donationis factae(?) per quondam Daminaum Bonnici et Agatham olim iugales ut in actis quondam Notarij Joannis Pauli Hellul sub die XXX Augusti 1644, pro qua est obligata clausuram terrae sita et posita in hac insula Melitae in contrata ta Sihaijtar appellata cens possessam per dictum Don Joannem Gat.


Altare Sancti Josephi

Deinde visitaverunt aliud altare positum in Cappella maiori lateris sinistri ecclesiae sub titulo Sancti Joseph, quod est lapideum plenum, et aptum pro sacrificio missae, ad quod ascenditur per duos gradus lapideos, supra quo est positum scamnum ligneum partim deauratum et partim ceruleo colore depictum, duplici ordine graduum compositum et recumbit icona in tela depicta referens imaginem ex parte superiori Dei Patris, et Spiritus Sancti, ex parte vero inferiori a latere dextero Sancti Joseph, a latere vero sinistro Dei Parae Virginem cum puero Jesu in gremio cornibus, quattuor columnis, ac alijs ornamentis lapideis celaturae partim deaurati et partim rubri ac ceruleo colore depictis ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus consuetis expensis dicti altaris, cuius procuratores est Antonius Fenech de dicto Casali Musta, cui dd mandaverunt ut reddat rationem suae administradtionis infra quatriduum.


Predictum altare possidet infrascriptae capitalia debit’ per diversas personas et sunt infrascripta videlicet:

 • Bernardus Sammus de Casali Musta scutorum 3 vigore contractus rogatis in actis quondam Notari Joannis Pauli Fenech sub die 29 Junij 1652. //14
 • Petrus Xeberras scutorum 4 capitalis in actis dicti quondam Notari de Fenech die XX Novembris 1668. Dominicus Caticuti scutorum 3 capitalis vigore duorum contractum rogatum in actis dicti quondam Notari de Fenech --- --- sub die 27 Novembris 1664 alteris vero sub die ultimo Novembris 1667. Hieronijma Galia et Gabriel Portellli, ac Maria iugales scutorum 1 capitalis vigore contractus rogatis in actis dicti quondam Notarij de Fenech sub die 29 Septembris 1666. Mag.r Joannes Maria Dingli scutorum 5 capitalis vigore contractus rogatum in actis Magnici Notarij Matthei Cauchi die XJ Martij 1679. Lucas Fenech et eius uxor scutorum 5 capitalis viogre contracto rogatis in actis dicti quondam Notari de Fenech die 25 Septembris 1668. Vincentius Galia scutorum 5 capitalis in actis Notarij Matthei Cauchi die 25 Januarij 1679. Maria Vella scutorum 2 capitalis in actis dicti quondam Notarij de Fenech die IIIJ Decembris 1652. Joannes Maria Cauchi, et eius uxor scutorum 4 capitalis in actis dicti Notarij de Cauchi die 25 Februarij 1679. Mattheolus Tonna scutorum 8 capitalis in actis dicti quondam Notarij de Fenech sub die IIJ Octobris 1678. Soror Catharina Frendo scutorum 2 capitalis in actis dicti Notarij de Cauchi sub die 9 Maij 1679.

Predicta capitalia in totum ascendunt ad scutorum 110(42?).


DD mandaverunt aram inseri cemento ad prescriptum --- missali Romani, et quod in posterium quolibet anno celebretur festum Sancti Joseph ex redditibus dicti altaris cum primis vesperis, et missa cantata //15


Altare Sanctae Mariae Gratiarum

Item visitaverunt aliud altare sub titulo Sanctae Mariae Gratiarum quod est lapideum plenum, et aptum pro sacrificio missa ad quod ascenditur per gradum lapideum, et suppedale ligneum et est super punta Magna Icona totum altaris prospectum ---, referens ex parte superiori imaginem Dei Patris, Beatae Mariae Virginis cum puero Jesu in brachio, ex parte vero inferiori in medio animas Sanctissimi Purgatorij a latere dextero Sancti Petri, et a sinistro Sancto Mariae Magdalena, ante quod pendet lampas cum sublampadario aereo, quae accenditur diebus consuetis per procuratores dictae ecclesiae, cuius altaris est procurator Florius Borg.


Prefatum altare possidet unum locum domorum et viridarium in simul coniunctum positum in dicto Casali Musta confinatum ab oriente cum bonis Joannis Borg, ab alijs vero lateribus cum vijs publicis, et alijs verioribus confinibus si qui sino; et ad pros dictum viridarium est conducti titulo concessum prefato Joanni Borg ad non onero tarenorum sexdecim quolibet anno, predictus vero locus domorum non est affictatus. //16


Sequuntur onera translata ad predictam ecclesiam Parochialem ab alijs ecclesijs profanatis.


In predicta ecclesia fuit translata icona Sancti Pancratij ab ecclesia profanata sub eodem titulo posita in contrata ta Buseuden, pro quo Rev Don Joannes Petrus Paci sacerdos de Notabili civitate Melina uti possessor loci domorum positi in Casalis Zebbug tenetur celebrari facere missam lectam cum primi vesperis caeremonij(?), et commissare sacerdotem celebrantem un apparet in instrumento dotali initi inter Laurentium Gat et Imperiam Mula rogati in actis quondam Notarij Joannelli de Falson die 24 Augusti 1587, quod onus multis ab hinc annis non fuit adimpletum.


DD mandaverun iuris ordine servato dictum Rev de Paci cenpelli ad adimplendum dictum onus et – convisitatorij mandaverunt ut solunt taro qr celebranti.


Item ratione predictae icona Dominus Paulus Testaferrata uti filius et heres quondam d fabritij suit Patris tenetur ad celebrari faciendum missam unam singuli mensibus in die Dominico iuxta obligationem factam per dictum quondam d Fabritium /Testaferrata die XXX Aprilis 1660, redacti in actis quarta visitationis quondam Illustrissimi de Balaguer foli 193 a tergo, pro quo onere obligavit viridariium Ta Buseuden nuncupatum positum in contrata tal Uardia, quod onus pariter multis ab hinc annis non fuit adimpletum.


DD mandaverunt iuris ordine servato predictum D Paulum Testaferrata compelli ad adimplendum onus predictum.


Item in predicta ecclesia celebrari debet festum Sanctae Margaritae cum primis vesperis et missa lecta per Lucam Mifsud de Casali Gargur maritali nomine Mariae eius uxoris filiae quondam Dominichellae --- --- --- in qua est constructa ecclesia profanata sub dicto titulo Sanctae Margaritae quea onera multis ab hinc annis non fuerunt adimpelta. //17


DD mandaverint iuris ordine servato predictum Lucam Mifsud pmittr maritali --- canpelli ad predicta onera adimplenda.


Item celebrari debet festum Sancti Laurentij ratione ecclesiae profonate(?) sub eodem titulo positam in territorio ta Venezia nuncupat cum celebratione unius misse cantate; et primis vesperis ad qua tenetur Dominus Petrus Paulus Falzon uni filius et heres quondam Domini Jacobi sui patris ac possessor predicti territorij ta Venezia quod onus multis ab hinc annis non adimpleatur.


DD mandaverunt predictum dominus Petrum Paulum Falzon iuris ordine servato cogi ad predictam onu adimplendum.


Sacristia

Postmodum prelibatus Illustrissimus Dominus cum predictis DD convisitatoribus visitavit sacrestiam in qua detinentur jocalia, et mobilia dic--- ecclesiae et mandavit compari unum missale Romanum et in amichibus(amicidibus?) apponi enuem.


Item mandavit observari infrascripta videlicet

 • In primis, quod unus ex sacerdotibus predictae ecclesiae quolibet anno exercere debet mumus punctatoris, cuius cura erit aequaliter distribuere inter celebrantes elecmosiyna missarum --- tamen prius per eundem iurio(?) in manibus Illustrissimi Domini, vel eius vicarij Generali de fidelo munus predictum exercindo.
 • Item mandavit in predicta sacrestia detineri in posterum cartam cum //18 calamo, et attramentario ad effum ut adnotari possint in dies a sacerdotibus missae, quae celebran, quae postea in libro maiori penes punctatorem de---, registrari debent.
 • Item mandavit nullum ex sacerdotibus sub poena suspensionis audere in posterum recipere elecmosijnam missarum ex eadem rem summam scutorum quinque anticipatim sed elecmosijnae, quiae a fidelibus offerunt pro celebratione missarum debeant consignari punctatori, cuius onus erit, illas aequaliter distribuere.
 • Item in sacrestia detineri tabellam, in qua dis--- onera celebrationis missarum, quae in predicta ecclesia adimpleri debent, adnotentur.

Predictus Illustrissimus D deputavit in punctatorem sacerdotem Don Joannem Mariam Xerri, qui iuravit in manibus --- Illustrissimi R de ---, et --- administrando huiusmodi munus punctatoris; unde.


Item visitavit sedes confessionales predictae ecclesiae, in quibus mandavit apponi notam catuum reserva --- bulla --- Domini, et eidem Illustrissimi ---.


Predicta ecclesia habet ambonem ligneum positum a latere dexteri navis Ecclesiae sub magno fornice sustinente coppulam.


In prospectu dictae ecclesiae adsunt duo campanilia, in quo una posita a latere dextero ingressus ecclesia extut campana ponderis quintalium quinque, in altero vero extant aliae duae campanae, una --- pondesris --- quintalium cum dimitio, altera vero minor rotulorum --- quinque circiter. //19


Eodem die post prandium


Ecclesia Sanctae Margaritae

Praefatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus Melitensis cum dictis DD convisitatoribus redijt ad dictam ecclesiam Parrochialem, et administravit sacramentum confirmationis pueris utriusque sexus predicti Casalis Musta, ac commisit predicto Domino d vicario Generalis ut prosequntur visitationem ecclesiarum ruralium de pertinentijs dictae Parrochialis Ecclesiae.


Et in primis ipse Reverendus D Vicarius Generalis visitavit ecclesiam sub titulo Sanctae Margaritae sitam et positam in confinibus dicti Casali quae habet altare lapideum plenum et aptum pro sacrificio missae, ad quod ascenditur per duos gradus lapideas, et est super posita icona in tela depicta referens in medio imagine Sanctae Margaritae, a lateribus vero Sanctissimi Roccis et Sebastiani, cornicibus ligneis diversi coloribus ornatus, cuius porta respicit occidente suis valvis ligneis, et clera --- clave ferreis munita, circum circa dictam ecclesiam est caemeteri muro cirmuro circumdata, in quo fuerunt humata diversa cadavera fidelium peste interfectorum usque de anno 1594.


In predicta ecclesia celebratur festum cum primis vesperis et missa cantata ex redditibus eiusdem ecclesiae et alia missa brevis, accenditur etiam lampas posita ante altare predictae ecclesia diebus sabbati de sero, per Hieronijmam viduam quondam Petri Azzoppardo de dicto Casali Musta.


DD mandavit aperiri fenestrellas a lateribus dictae ecclesiae, et alium supra portam.


Et quia in visitatione apostolica de anno 1575, pag: 2 dicitur, quod occasione clausurae terrae in qua est sita dicta ecclesiae Santae Margaritae possessores, qui ad presens sunt Andreas rapines maritali nomine, et supradicta Hieronijma Azzoppardo //20