The Mosta Archives Banner

Visitationes Pastorales Vol XLIX 1813-1820, f.140-144, Ferdinando Mattei (03/18/1807 - 07/14/1829)


Die 15 Octobris 1820

Casalis Musta


Cunctis consuetis solemnitatibus adhibitis, Excell.mus et Reverendissimus Dominus Archiepiscopus Episcopus Fr. Don Ferdinandus Mattei accessit ad parrochialem ecclesiam sub titulo Assumptionis Beatissimae(?) Virginis Mariae Casalis Musta, ita ut vicitavis(visitavis) cum cantu debitis precibus, ex altari majori suis Ooibus Pastor benedictionem solemniter impestivit. Ex soleo postea jussit(?) consuetas promulgari monitiones per me sacrae visitationis cancellariam, prout exequutum fuit.


Postquam inde Excell. Dominus sacram communionem suis inte manibus clericis et populo administraverit, Pontificalibus indumentis paratus nigri coloris, decantatae fuerunt per clerum preces defunctorum de ritu ecclesiae, et solemniter absolvit animas mortuorum omnium hujus Paroecae.


Eadem solemnitate tunc mutato paramentorum colore, accessit et verabile sacramentum eucharistiae, quod piissimi visitavit, videtque debita proprietate detineri, et custodiri, nec non tabernaculum, altare et sacram cappellam omnibus ornamentis decoratos, universa laudavit, decantatisque precibus deritu ecclesiae, benedictionem, Sanctissimi sacramenti adstantibus impertivit.


Haec cum solemniter egisset, Excell.mus Dominus private modo ecclesiam universam, incipiens ad fonte baptismali, visitavit, ac pariter sacristiam, et alia omnia in eis contenta, cuncta autem observans, vidit esse regularia et decente decore custodita, omniaque ad cultum Divinum existere necessaria, laudavit, //2 et approbavit nulla correctione facta.


Demum quos parvulos utriusque sexus in ecclesia paratos cum respectiole Patrinis invenit, sacramento confirmationis inunivit.


Exinde clerum accersivit Excell.mus Dominus ad personalem visitationem in domo ejus permanentiae faciendam, et ad hoc comparuerunt infrascripti, videlicet

 • Adm Rev D. D. Felix Calleja Parochus

  Rev Sacerdotes
 • Don Carmelus Schembri,      Don Joseph Cammilleri
 • Don Joannes Magri,              Don Pacificus Galea
 • Don Marinus Galea,              Don Joseph Falzon
 • Don Joannes Sammut,          Don Joseph Galea
 • Don Joseph Tonna

  Domini clerici
 • Joannes Maria Schembri,     Franciscus Agius conjugatus
 • Franciscus Tonna,                Joannes Sammut
 • Joseph Chetcuti,                  Joannes Azzoppard
 • Joannes Maria Tonna,          Salvator Galea conjugatus
 • Michael Balzan,                    Andreas Balzan

  Alii inhabitu clericali
 • Joannes Galea, Joseph Mamo, Paulus Deguara, … Azzopard

Predicti Domini Presbyteri de mandato examinati fuerunt coram Re.mis Dominnis convisitatoribus super missae celebrationem, et ritibus observandes in ea et approbati fuere omnes, injunctam vero fuit Domino Don Joanni Magri, ut missam deinceps //3 minime celebrat, nisi adhibita alicujus sacerdotis assistentia propter periclitantem ipsius memoriam.


Coram eisdem R.mis Dominis Convisitatoribus praefatus Dominus Parrochus exhibens libros Parrochiales, inventum est, descripta in eis fuisse nomina:

 • Baptizatorum usque ad diem 10 Septembris nuper elapsi
 • Confirmatorum usque ad praesentem sacra visitationem
 • Conjugatorum usque ad diem 4 supra dicti mensis septembris
 • Defunctorum usque ad diem 8 currentis mensis Octobris

Animarum viventium in hac Parrochia essere 3300


Comparuit itidem coram R.mis Dominis Dominica Catania obstetrix, quae cum adhuc in suo munere a quo de jure minimi approbata fuerit, suspensa fuit ab Excell.mo et Reverndissimo Domino ne officium prosequatur.


R.mi Domini convisitatores ex Excell.mi Domini delegatione ecclesias filiales infrascriptas visitaverunt una cum caemeteriis adiacentibus; idest ecclesia visitationis Beatissimae Virginis Mariae ((a) vulgo ta Uejda), aliam Conceptionis ejusdem, item ecclesiam Sancti Pauli ta’ ujed Meleiha, aliam Beatissimae V. Maria ta’ Zeifi, alteram Sancti leonardi, ulterius ecclesiam Beatissimae V.Mariae sub denominutione della Spee, aliam Sancti Antonii Abbatis, aliam Sanctae Margaritae et alteram Sancti Pauli ta Ujed il Hasel, et aliam tandem Sancti Andrea Apostoli, nec non et bina caemeteria, in quibus omnibus et singulis nullus datus est locus correctionis quoniam omnia in eis bene disposita, et cum debito decore et nitore detenta conservata, et custodita inventa sunt //4


Excell.mus et Reverendissimus Dominus Archiepiscopo Episcopus hora vesperarum se personaliter contulit in sacristia Parrochialis ecclesiae, et coram clero ibidem congregato promulgari jussit infrascripta decreta quorum ut facilius observari possint, astigi(effigi?) mandavit exemplar in sacristia, urget enim nimis mandatum obsrvantiae eorumque.


Quoniam ceternam salutem consequi Christi Fidelis nullatenus possunt, nisi Catholicae Religionis mysteriis, ac praeceptis instruantur: hinc ecclesiastici omnes praecipuam operam collocent suam in chathechesi instituenda, nullusque se exemptum arbitretur ab ejusmod onere ignaros docendi Fidei mysteria, morumque leges, ex quo alii, sive ex instituto, sive ex officio id praestent quod si quis huic decreto contumax fuerit, sciat se poenas incursurum inflictas in postrema synodo hujus melitensis diocesis anni 1703: habita Sep.1, Cap.3, p.4.


Singuli ecclesiatici inserviant ecclesiae ad normam synodalium constitutionum, nempe in completorio, et litaniis B.V.Mariae in Sabbato et ad vesperas diebus Dominicis, et festivis ac missio parrochialibus, aliisque functionibus ecclesiasticis, si velint poenas inibi inflictas effugere.


Decreta de habendis moralibus collationibus, deque exercitio sacrarum rituum ad missae celebrationem spectantium plurios aedita confirmantur sub poena suspensionis ipso facto a contumacibus per tres vices continuas, et sine ulla justa causa minime intervenientibus omnino incurrenda per diem tantum proxime sequentera; memores autem sint sacerdotes ejusmodi poenae contemptum operari in ipsis irregularitatem. //5


Iuxta decretum s. Congregationis Concilli relatum in appendice ad synodum melivetanam, in qua describi debeant novae fundationes, et in loco patente sacristiae apponi, Excell.mus et Reverendissimus Dominus mandavit renovari tabellam omnium onerum missarum piarumque fundationum.


Procuratores omnes etiam ii, qui pro sequenti biennio biennio confirmantur, curent rationem reddere gestae per ipsos administrationis Magni Curiae Episcopali infra bimestre, ne ad ratione hujusmodi juridice compellantur.


Caetera vero contenta, tam in edictus generalibus, quam in praecedentibus visitationibus, et praesertim de cohabitatione mulierum vitanda, et de incessu in habitu, ecclesiastico confirmavit, et confirmat.


Cum autem Excell.mus et Reverendissimus Dominus infrascriptos elegerit in Procuratores, eisque concesserit facultates necessarias et opportunas, propterea et illos singillatim promulgari voluit ut sequitur.

 • In procuratores lampadis: Rev Don Marinum Galea, et Baptistam Mamo
 • In Procuratores Sanctissimi Sacramenti: Franciscum Said et Josephum Azzoppard
 • In Procuratores Sanctissimi Rosarii: Victorem Chetcuti et Josephum Grima
 • In Procuratores Sanctissimi Cordis Jesu: Adm. Rev. Dominum Parochum Don Felicem Calleja et Joseph Azzopard //6
 • In Procuratorem Agoniae Sanctissimi Crucifixi: Rev. Don Marinum Galea
 • In Procuratorem Agoniae Sancti Josephi: Rev. Don Josephum Tonna
 • In Procuratorem Confraternitatis Sanctissimi Cordis Jesu: Franciscum Galea et Antonium Azzoppard
 • In Procuratores confraternitatis Sancti Josephi: Salvatorem Cammilleri et Baptistam Mamo
 • In Procuratores Beatissimae V. Maria de Consolatione: Andream Azzopardi et Joannemm Azzopard
 • In Procuratores S. Sepulchi Domini Nostri Jesu Christi: Rev. Don Marinum Galea et Joannem Azzoppard
 • In Procuratores Animarum Purgatorii: Dominum Clericum Franciscum Agius et Franciscu Galea
 • In Procuratorem Altaris Sancti Joannis Evangelistae: Dominum Clericum Franciscum Agius.
 • In Procuratores Sancti Antonii de Padua: Antonium Cuscheri
 • In Procuratorem Imaginis Ecce Homo: Dominum Doctorem Baptistam Mifsud
 • In Procuratorem Viae Crucis: Baptistam Mamo
 • In Procuratores Annunciationis B.V.Mariae: Adm. Rev. D. Parochum D. Felicem Calleja
 • In Procuratorem Altaris Sancti Pauli Apostoli et Iconis B.V. de Lumine: Joannem Camilleri //7
 • In Procuratorem Beatissimae V. Mariae Gratiarum et ijusdem Dolorum: Rev. Don Josephum Cammilleri
 • In Procuratorem Quadraginta Horarum: Rev. Don Josephum Camilleri et Joseph Azzopard
 • In Procuratorem Jesu Infantis: Josephum Azzoppard
 • In procuratorem Doctrinae Christianae: Rev. Don Josephum Cammilleri
 • In Procuratorem Ecclesiae S.Antonii: Rev. Don Carmelum Schembri
 • In Procuratorem Ecclesiae Sancti Leonardi: Rev. Don Joannem Magri
 • In procuratorem Ecclesiae Beatissimae V.M. de Spei: Rev. Don Marinum Galea
 • In Procuratorem Ecclesiae Conceptionis B.V.Mariae: Rev. Don Joannem Magri
 • In Procuratorem Ecclesiae S.Margaritae V. et M.: Dominum Clericum Joannem Maria Schembri
 • In Procuratorem Ecclesiae S.Visitationis Beatissimae V. Mariae: Rev. Don Josephum Cammilleri
 • In Procuratorem Ecclesiae Assumptionis ijus B.V.Mariae: Dominum Clericum Franciscum Agius
 • In Punctatorem: Rev. Don Marinum Galea
 • In Magistrum Chori: Rev. Dom Carmelum Schembri
 • In Magistrum Caeremoniarum: Rev. Don Josephum Tonna //8

Completis omnibus praenarratis Excell.mus et Reverendissimus Dominus ad terram Birchircara se conferri voluit, ibique perventus, et honorisfice exceptus stetit, quievit et pernocravit.