The Mosta Archives Banner

Visitationes Pastorales Vol XXXII 1728-1729,f  823-845, Paolo Alpheran de Bussan (03/08/1728 - 04/29/1757)


Visitatio Parrochialis Ecclesiae sub titulo Assumptionis Beatae Mariae Virginis Casalis Musta aliarumque de eius pertinentijs

Die Sabbati quatuor temporum XVIJ Mensis Decembris 1729 de mane


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Fr Paulus Alpheran de Bussan episcopus Melitensis, expleta visitatione casalis Gargur die XV currentij mensis de sero redijt ad aedes pro sui mansione paratas in Oppido Naxaro,hesterna(?) die de mane ex ijsdem adibus proficiscens associatus a Perillustribus et Adm Reverendis Dominis Don Joseph de Constantio J.V.D, et Don Adriano Gurgion J.V.D. Canonicis suae Sanctae Ecclesiae Cathedralis eius convisitatoribus alijsque de sui familia se contulit in ecclesiam parrochialem predicti oppidi Naxari ubi sacrum in altare maiori audivit, eaque finito ab ecclesia progred—ens perrexit ad Casale Musta, ad finem visitandi illius ecclesiam Parochialem quo missionarios premiserat per octiduum ante Reverendum don Salvatorem Tabone Parochum Terra Siggeui, et Sacerdotem Don Antionium de Joanne viceparochum civitatis Victoriosa in cuius finibus obvios(?) habuit Reverendum don Laurentium Habela Parochum dicti Casalis Musta et Clerum, eisque concomitantibus accessit ad aedes parochiales pro sui mansione paratas ubi moram traxit ad disponenda negotia sua sanctae visitationis; Hodierna die de mane Cappa Magna indutus accessit processionaliter sub Baldachino precedentibus confratribus et clero ac populo subsequente ad ecclesiam parochialem sub titulo Assumptionis B.M.V. eiusdem Casalis Musta, in cuius ingressu fuit per Parochum predictum solitis caeremonijs exceptus; Ad altare maius procedens, et ante illud procumbens, canente interim Clero hymnum Te Deum laudamus j preces Deo effudit donech explerentur carmina gratulatoria cum solitis orationibus, exinde elevatus //2 stans(?) in medio altaris Populum solemniter benedixit, et accedens ad Thronum sibi e cornu evangelij paratum, ibique sedens Parochum et clerum predictos ad obedientiam per osculum manus admisit, ac Pontificalibus indutus missam in dicto altare maiori celbravit inter cuius solemnia particularem ordinationem celebrando viginti ad Ordines promovit, et ordinavit, sex nimirum Acolytos ad sacrum subdiaconatus, quinque subdiaconos ad sacrum diaconatus, et novem diaconos ad sacrum Presbyteratus Ordines singulatim nominatos, descriptos et adnotatos in registro Ordinationum conservato in sua Magna Curia Episcopali; Post Evangelium prefatus don Salvator Tabone alter missionarius concionatus est Populo, assumpto themate = venit in omnem regionem Jordanis predicans Baptismum Pennitentia in remissionem peccatorum fueruntque per me Notarium Thomam Vella magna curia episcopalis, et sanctae visitationis cancellarium publicata lingua vernacula solita monitiones et Com.tio sua Illustrissima et Reverendissima quamplures Christi Fideles propria sui manu Angelorum pane cibnuit; sacro expleto et absolutione defunctorum per acta precedentibus adorationibus, thurificationibus, alijsque de mane.


Visitavit Sanctissimum eucharistia sacramentum, quod invenit venerabiliter asservatum in duabus sacris Pyxidibus argenteis cum earum pedicinis aeneis deauratis vestitis condecentibus conopeolis sericis rubri coloris auro contextis, de mandato Dom.nis suae Illustrissimae et Reverendissimae per Reverendum Parochum extractis e cellula tabernaculi lignei altaris maioris noviter confecti affabre elaborati, et deaurati introrsum textili serico rubri coloris circumfulcta, et extrorsum depicta et deaurata, cuius ostiolum clauditur sera ferrea, et clave argentea, et ante illud pendet introrsum continula serica dipolor.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit totam Pyxidem magnam //3 interius deaurari, et cuppam parva Pyxidis pariter interius deaurari.


Visitavit fontem Baptismalem collocatum in latere sinistro ingressus ecclesia. Est marmoreus bipartitus cum mensa lignea pelle violacea orducta, et cyborio ligneo ad formam Pyramidis interius textili serico albi coloris circumfulcto, et exterius depicto. Fuerunt in eo reperta cochlear argenteum, aliaque necessaria pro administratione sacramenti baptismatis, et in illius regione adest in muro sacrarium cum eius ostiolo ligneo sera, et clave ferreis proviso.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit cohlear predictum expuliri et fontem introrsum provideri de imagine Sancti Joannis Christum dominum baptizantis.


Visitavit olea sacra conservata in armariolo muro constructo prope ipsum fontem intus vasculum argenteum ad instar capsula bipartitum cum sacris oleis cathecumenaorum, et chrismatis, in quo fuerunt reperta alia tria vascula argentea, cum sacris oleis tris ea distinguentibus intus capsulam ligneam tripartitam, cuius armarioli ostiolum clauditur sera et clave ferreis.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ostiolum armarioli provideri de cortinula albi coloris, et supra illud apponi titulum = oleum sacra.


Visitavit oleum infirmorum asservatum in armariolo constructo in parastata e cornu evangelij altaris maioris intrinsecus circumfulcto damasceno violaceo intus vasculum argenteum ad formam calicis vestitum conopeolo violaceo, cuius ostiolum clauditur sera, et clave ferreis, et ante illud pendet cortunula eiusdem textilis cum inscriptione desuper = oleum infirmorum // 4 quibus expletis praelibatus illustrissimus et Reverendissimus dominus Pontificalibus indutus Sacro Chrismate delibuit ducentos septuaginta tres Pueros et Puellas et exinde.


Visitavit Altare Maius positum inter Presbyterium, et chorum supra quod residet tabernaculum precedenter descriptum. Est lapideum tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missa ac decenter provisum et ante illud pendet magnum sublampadarium argenteum cum lampade sine intermissione collucente pro veneratione Sanctissimi Sacramenti una cum alijs duobus sublampadarijs aeneis, quorum lampades accenduntur diebus dominicis et festivis de praecepto horis missa cantata et vesperarum.


Festum celebratur cum primis et secundis vesperis, ac missa cantatis, et concione die XV Augusti dicato Assumptioni B.M.V. expensis Ven Lampadis Sanctissimi Sacramenti, cuius procuratores ipsius altaris curam gerunt.


Adest onus unius missa de aurora singulis diebus dominicis et festivis de praecepto ex pia dispositione quondam Damiani Bonici, et Agatha olim iugalium, qui pro eius satisfactione reliquerent Ven Lampadi clausuram terram positam in regione huius Casalis appellatam Iccens ta Giegin in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die VIJ Martij 1644.


Item onus celebrationis tot missarum quolibet anno in perpetuum cum elecmosyna tarenorum duorum pro qualibet missa, quot capit integra  tertia pars unius ex viginti novem portionibus tangentis dicta lampadi ex omnibus fructibus scutorum decem millium capitalium bullalium per sacerdotem quondam Don Vincentium Attard relictorum omnibus ecclesijs Par.libus huius Insulae Melitae in eius testamento condito in actis quondam Notarij Aloysij dello Re, in quo ordinavit quod reliqua dua tertia partes fructuum eiusdem portionis applicentur pro servitio, et necessitatibus huius ecclesiae Parochiales //5


Item onus distribuendi pauperibus huius Casalis festo Sancti Joannis Apostoli et Evangelista cuius anni per manus Reverendi Parochi, et Procuratorum pro tempore tertiam partem fructum, reddictuum, et proventeum clausuram terram positam in hac Insula Melita in regione della Torba eodem nomine appellata et loci domorum positi in hoc Casali Musta ex pia dispositione quondam Joannis Sammut adiecta in eius testamento rogato in actis Notarij Bartholomei Mangion die XJV martij 1708, in quo testamento ordinavit quod reliqua dua tertia partes eorundem fructuum applicentur, et erogentur pro servitio dicta lampadis.


Item tot missarum, duarum nimirum cantatarum sine ministris, unius scilicet quolibet anniversario die obitus quondam Reverendi J.U.D. Don Joanni Dominici Mifsud Parochi Parochialis(?) ecclesia terra Naxaro secuti die prima Maij et alius infra octavam commemoratioris omnium fidelium defunctorum cuiuslibet anni, et reliquarum lectarum iuxta taxam synodalem, quot capiunt fructus tertia partis scutorum centum quinquaginta capitalis per dictum de Mifsud predicta Ven Lampadi relictorum in eius codicillis rogatis in actis quondam notarij Joannis Maria Sammut die XX Junij 1720, et per procuratores ipsius Ven Lampadis consecutorum in actis ijsdem die XXXJ Augusti 1720, quoniam reliquas duas partes huiusmodi fructuum cedere ordinavit commodo eiusdem Ven Lampadis.


Onera predicta omnia adimplentur prout asseruit Reverendus Parochus Procuratores moderni dicta lampadis sunt sacerdos Don Antonius Galea et Joannes Maria Camilleri, antecessores vero Procuratores fuerunt sacerdos Don Ignatius Galea et Joannes Baptista Attard, quibus procuratoribus antecessoribus.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut afferant computa eorum administrationis.


Adest onus duorum maritagiorum quolibet anno fundatorum unius per quondam Dominicum Vassallo in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech diebus XJV Maij 1654 et XVJ Decembris 1655, quod administratur per procuratores huius lampadis, qui quidem de Vassallo //6 reliquerat clausuram terram positam in regione Casalis Dimech de pertinentijs huius Casalis Musta, et clausuram terram appellatam Iccens redactam in viridarium in emphim’ concessam Pauluccio Galea in actis ijdem die XV Augusti 1662, cui legato quondam Hieronyma uxor primo loco dicti Dominici Vassallo, et secundo loco quondam Dominici Vella superaddidit quatuor clausuras terras coniunctas positas in regione Casalis Bubacra appellatas di Ciantar in actis quondam Notarij Joannis Dominici Gatt die XXVIIJ Decembris 1687, alterius vero per quondam Sebastianum Busuttil in actis quondam Notarij Michaelis Ralli diebus XXJ Martij, et JX Aprilis 1656, at adimplentur prout asservit Reverendus Parochus.


Ad hoc idem Altare est erecta confraternitas virorum subtitulo Sanctissimi Sacraementi a bon mem Petro Dozzina tunc vicario Apostolico huius diocesis die XIJ Martij 1575 exinde aggregata Archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti in Templo Beatae Mariae super Minervam die XJ Februarij 1629, cuius confratres celebrari faciunt festum Sanctissimi Corporis Christi Dominica infra eius octavam cum primis vesperis et missa cantatis, ac solemni processione per Casale, quam saccis induti associant prout, et illas, quae fuent(?) per annum singulis tertijs Dominicis celebrari quoque faciunt duo anniversaria mensibus Maij, et Septembris pro animabus confratrum defunctorum.


Procuratores dicta confraternitatis sunt Joseph Galea et Horatius Galea, quibus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandaverit, ut afferant computa eorum administrationis.


Visitavit Altare Titulare positum in interiori prospectu Chori. Est lapideum tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missae, ac decenter ornatum. Eiusdem icona circumdata magna coronice lapidea incisa collocata inter sex columnas, aliasque celaturas lapideas refert mysterium Assumptionis //7 Beatae Mariae Virginis in caelum et ante illud pendet sublampadarium ex auricalco cum lampade, qua accenditur diebus consuetis, eiusque festum celebratur in Altare Maiori.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit sublampadarium expuliri.


Adest onus unius missa singulis diebus Dominicis et aliarum viginti missarum quolibet anno in festivitatibus infra expressis,

 • unius nempe missa die XXV Januarij festivo conversionis Sancti Pauli Apostoli,
 • alius missa die IJ Februarij festivo Purificationis B.M.V.,
 • alius missa die X Februarij commememorationis adventus Sancti Pauli Apostoli,
 • alius missa die XXJV Februarij festivo Sancti Matthia Apostoli,
 • alius missa die XXV Martij festivo Annunciationis B.M.V.,
 • alius missa die prima Maij festivo fratrum Apostolorum Philippi et Jacobi,
 • alius missa die XXJV Junij dicato festivitati Nativitatis Sancti Joannis Baptista,
 • alius missa die XXJX Junij festivo Sacrum Petri et Pauli Apostolorum,
 • alius missa die IJ Julij dicato Visitationi B.M.V.,
 • alius missas die XXV Julij festivo Sancti Jacobi Apostoli,
 • alius missa die XV Augusti festivo Assumptionis B.M.V.,
 • alius missa die XXJV Augusti festivi Sancti Bartholomei Apostoli,
 • alius missa die VIIJ Septembris festivo Nativitatis B.M.V.,
 • alius missa die XXJ Septembris festivo Sancti Matthei Apostoli,
 • alius missa die XXVIIJ Octobris festivo Sanctum Simonis, et Judax Apostolorum,
 • alius missa die XXJ Novembris dicato Presentationi B.M.V.,
 • alius missa die XXX Novembris festivo Sancti Andrea Apostoli,
 • alius missa die VIIJ Decembris festivo Conceptionis B.M.V. immaculata,
 • alius missa die XXV Decembris solemni nativitatis Domini Nostri Jesu Christi,
 • et reliqua missa die XXVIJ decembris festivo Sancti Joannis Apostoli et evangelista ex pia dispositione sacerdotis quondam don Joannis Mangion in actis Notarij Joseph Gatt die JV Martij 1697 pro quorum omnium ac legati ordinati favore ecclesiae filialis Sancti Leonardi satisfactione obligavit clausuram //8 terram  positam in regione ecclesiae ruralis Sancti Andrea di Hal Dimech appellatam Iccens di Hal Pissa(pipa?), duas clausuras terras insimul coniunctas positas in dicta regione di Santi Andrea appellatas unam landar, et aliam La Lenza, clausuram terram positam in  regione delle Ghiren eodem nomine appellatam, clausuram terram positam in regione della Guardia appellatam del Nahal, clausuram terram positam in dicta regione della Guardia appellatam delli Misierah, et clausuram terram positam in eadem regione della Guardia appellatam Landar ad presens possessas per Notarium Bartholomeum Mangion et Teresiam Mangion uxorem Joannis Cachia heredes dicti quondam don Joannes fundatoris.


Adest etiam onus unius missa singulis primis diebus luna cuiuslibet mensis ex pia dispositione quondam Margarita uxoris Salvatoris Galea in actis Notarij Joseph Gatt die VIIJ Decembris 1694, qua pro eius satisfactione obligavit clausuram terram positam in regione della Hacba oppidi Naxari eodem nomine nuncupatam ad presens possessam per Sacerdotem Don Joannem Mariam Buttigieg ex hoc Casali Musta.


Onera predicta omnia adimplentur prout asseruit Reverendus Parochus.


Visitavit altare sub titulo Sancti Pauli Apostoli positum in brachio dextero ecclesia e latere altaris maioris. Est lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missa ac decenter ornatum. Eiusdem icona circumdata magna coronice lapidea incisa, collocata inter duas columnas, aliasque celatura pariter lapideas refert adventum Sancti Pauli Apostoli in hanc Insulam et ante illud pendet sublampadarium ex auricalco cum lampade, qua accenditur diebus Sabbati, Dominicis et festivis de praecepto.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit sublampadarium expuliri. Festum celebratur die XXV Januarij solemni conversionis eiusdem Sancti cum primis vesperis et missa cantatis ex pij huius Altaris //9 ut ex visitationibus antiquis, cui Joannes Maria et Paschalis fratres de Camilleri in actis Sanctae visitationis huius Parochialis habita per Episcopum bon mem Molinam die XXJX Octobris 1679 donaverunt clausuram terram positam in regione delli Faccioli appellatam Iccens ad eff.um ut eius annui redditus cunctis futuris temporibus applicentur pro servitio ipsius Altaris ad libitum Procuratoris pro tempore; et successive dictus Joannes Maria donavit uncias undecim capitalis in actis quondam Notarij Balthassaris Vitale, et exinde idem Joannes Maria in actis Notarij Joannis Dominici Pace die X Aprilis 1710 eidem Altari donavit clausuram terram, seu viridarium positum in confinibus huius Casalis in regione ecclesiae diruta sub titulo Annuciationis B.M.V. appellatum il Ginien in emph.em ad centum annos concessum Publio Galea pro annuo canone scutorum octo vigore infrascripti rogati in actis dicti Notarij Pace die XJ Maij 1708 cum hoc quod procuratores pro tempore ipsius altaris teneantur singulis annis celebrari facere festum conversionis Sancti Pauli cum decantatione missae et concione ac altare candelis ornare, eidemque Joanni Maria relaxare dictam clausuram terram delli Faccioli, et predictas uncias undecim capitalis, quemadmodum praevio decreto habilitationis Episcopi bon memoria Cocco Palmerij, fuerunt ipsi Joani Maria relaxata in actis eiusdem Notarij Pace die XXV Maij 1711.


Procuratores huius altaris est Joannes Maria Camilleri, cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut afferat computa eius administrationis.


Visitavit altare sub titolo Sanctissimi Rosarij positum in brachio dextero ecclesia. Est lapideum tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missae, ac decenter provisum. Eiusdem Icona circumdata magna coronice lapidea incisa, et deaurata collocata inter quotuor columnas, aliasque celaturas lapideas depictas, et deauratas refert in parte superiori imaginem B.M.V. Sanctissimi Rosarij cum puero Jesu, et in inferiori Sanctum //10 Dominici et Catharina Senensis, et circumcirca adsunt alia quindecim parva icona indicantes quindecim mysteria Sanctissimi Rosarij. Pendet ante ipsum altare sublampadarium argenteum elaboratum anno 1682 expensis infra confraternitis cum lampade, qua accenditur cunctis diebus de mane, sabbato etiam hora completorij, et Lytaniarum, ac diebus Dominicis et festivis de praecepto per totum diem expensis dictae corfraternitatis.


Festum celebratur cum primis et secundis vesperis ac missa cantatis, concione, et solemne processione per Plateam ecclesia Dominica prima Octobris.


Ad hoc altare est erecta confraternitas virorum sub titulo Sanctissimi Rosarij aggregata Archiconfraternitati Sanctissim rosarij B.m.V. super Minervam die XIJ Februarij 1622, cuius confratres altare regunt et provident de omnibus necessarijs segne ex eorum instituto exercent in nonnullis operibus pijs; in novena Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi celebrare faciunt novem missas cantatas, et diebus sequentibus festivitates Purificationis, annunciationis, assumptionis, et Sanctissimi Rosarij B.M.V. quinque anniversaria pro suffragio animarum confratrum defunctorum.


Adest onus unius missa lecta singulis diebus Sabbati, et unius missa lecta in festivitate Assumptionis B.M.V. ex pia dispotione quondam Constantij Fenech in actis quondam notarij Marij Attard die secunda Martij 1624 ab incarnatione ac desponsandi in hoc altare unam puellam ex consanguineis dicti Constantij, et in earum defectu, ex pauperioribus huius Casalis Musta in festivitate Sanctissimi Rosarij, eligendam per Reverendum Parochum et procuratores pro tempore ipsius confratris cum elecmosyna scutorum viginti quinque si veres, suppetunt, sin minus scutorum viginti, qui quidem Constantius pro adimplemento antedictarum missarum, et maritagij eidem confratri Sanctissimi Rosarij reliquit duas clausuras terras appellatas, unam di Verrera, et aliam //11 di Giza, ac locum domorum cum viridariolo in eo positum in hoc Casali Musta.


Item onus celebrationis trium missarum celebrandarum diebus Luna, Mercurij, et Sabbati cuiuslibet hebdomada ex pia dispositione quondam Martij Sammut adiecta in sua testamento rogato in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXV Augusti 1661, in quo pro huiusmodi oneris satisfactione reliquit dicta Confratri clausuram terram appellatam di Bir Miftuh et locum domorum cum viridario secum coniuncto, quibus bonis Margarita uxor dicti Martij fundatoris volens pinguius providere huic legato in actis predictis die XXVIJ decembris 1672. Superaddidit medietatem pro indiviso clausuram terram appellatam El Marg del Carbuni, retentis quolibet anno per procuratores dicti confratris tarenis duodcim pro eorum Labore.


Item onus desponsandi in altare maiori die XV Augusti festivo Assumptionis B.M.V. titularis huius ecclesiae Parochialis unam puellam eligendam per procuratores dicta confratris Sanctissimi Rosarij ex pia dispositone quondam Damini Bonici in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die VIJ Maij 1644, qui pro subsidio dotali huiusmodi puellas desponsanda assignavit fructus duarum clausuram terram contiguarum positarum in regione delli Chihadi appellatum unius delli Chichadi, et alius del Far eidem confratri cum tali onere relictarum, vetentis prius ex ipsis fructibus tarenis triginta annualibus pro servitio Altaris.


Onera predicta omnia adimplentur, prout asseruit Reverendus Parochus. Procuratores moderni dicta Confratris sunt Dominicus Schembri, et Baptista Attard, antecessores vero fuerunt Dominicus Galea et Salvus Vassallo, quibus procuratoribus antecessoribus.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferant computa eorum administrationis.


Visitavit altare sub titulo S.rum Annae matris Beatae Mariae Virginins, //12 Cosma et Damiani Martyrum positum in prima theca lateris dexteri Navis ecclesiae. Est lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum et  aptum pro sacrifico missa, ac decenter ornatum. Eiusdem icona circumdata coronice lapidea incisa et deaurata, collocata inter duas columnas, aliasque celaturas pariter lapideas incisas, refert in parte superiori Sacram Familiam, et Christum infantem habentem in manibus Sacram cinturam, et in parte inferiori effigies Sacrum Agustini Episcopi et Confessoris, ac Ecclesiae doctoris Nicolai Tolentini, Monica vidua, et Catharina Alexandrina, hinc inde ad altaris latera adsunt in quatuor thecis alte quatuor icona representantes effigies Sanctorum Cosma, Damiani et Laurentis Martyrum ac Philippi Nerij Confessoris, et in duabus fenestrellis cratibus ferreis munitis conservantur duae capsula crystallis obducta, et in eis conservantur diversa Sacrum Christi Martyrum reliquia ac supra coronicem Icona dicti Altaris extant tres statuas deaurata Sanctissimi nempe Salvatoris in media Sancti Petri a dexteris, et Sancti Pauli a sinistris. Pendet ante ipsum altare sublampadarium aeneum cum lampade, quae accenditur diebus Sabbati et festivis de praecepto.


Festum celebratur cum primis Vesperis et missa cantatis die XXVJ Julij festivo Sanctae Anna per Annam Fenech viduam cl.i(clerici?) Joannis Andrea Darmanin uti posseditricem clausuram terram positam in regione di Calleya appellata del Hali olim possessa per quondam J.U.D. Don Salvatorem Fenech eius patruum, et tenetur accendere lampadem, ac provideri altare de omnibus necessarijs ex obligatione dicti quondam Don Salvatoris redacta in actis tertia visitationis Episcopi bon mem Balaguer die VIIJ Junij 1653 per ipsum quondam Don Salvatorem ex inde expresse ratificata et renovata in actis sanctae visitationis episcopi bon mem Cocco Palmieri die XXJV Novembris 1686. //13


Adest onus celebrationis duarum missarum lectarum singulis annis, unius in festivitate Assumptioinis B.M.V., et alius die XXVIJ Septembris dicato Santis Cosma et Damiano ex pia dispositone quondam Jacobi Vella in actis quondam Notarij Simonis Galea die XJV Augusti 1605; qui pro earum satisfactione solvere se obligavit tarenos quatuor pro elecmosyna ambarum dictarum missarum, et dare cibum, et potum illis diebus sacerdoti celebranti, eiusque servienti, et propterea hypotecavit dictam clausuram terram del Hali ad presens possessam per predictam Annam Fenech Darmanin et loco cibi, et potus solvuntur celebranti, eiusque servienti tareni duo pro qualibet vice ultra elecmosynam missam iuxta decretum expeditum in Sanctae visitatione secuta anno 1659.


Item onus celebrandi unam missam singulis diebus Sabbati ex pia dispositione sacerdotis quondam Don Joannis Galea in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXVIJ Januarij 1652, qui pro eius satisfactione obligavit duas clausuras terras via intermedia divisas positas in regione di Calleya appellatas, unam del Chali et alteram landar ad presens possessas per dictam Annam Fenech Darmanin.


Onera predicta adimplentur prout asseruit Reverendus Parochus.


Ad hoc altare est auctoritate Ordinaria erecta confraternitas Corrigiatorum sub titulo Diva Maria consolationis, et Sanctae Monica vigore larum expeditarum Romae die prima Augusti 1721 registratarum in Magna Curia Episcopali Melitensi die XVIJ Septembris eiusdem anni cuius confratres Dominica infra octavam festivitatis Sancti Augustini celebrant festivitatem B.M.V. Consolationis cum primis et secundis vesperis ac missa cantatis et festivitatem Sancti Augustini cum primis vesperis, et missa cantatis ac saccis induti associant processiones fieri solita singulis quartis Dominicis cuius mensis, seque ex eorum instituto //14 exercent in alijs operibus pijs expressis in eorum statutis, et supplici libello registratis in dicta Magna Curia Episcopali diebus V et XXJ Februarij 1722.


Procuratores dictae Confratris sunt Baptista Attard et Dominicus Schebri quibus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferant computa eorum administrationis.


Visitavit altare sub titulo Annunciationis B.M.V. positum in ultima theca lateris dexteri Navis Ecclesiae. Est lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missae, ac decenter ornatum. Eiusdem icona circumdata coronice lapidea incisa, et deaurata, collocata inter duas columnas, aliasque celaturas pariter lapideas incisas refert mysterium Annunciationis B.M.V., eique supereminet alia parva Icona referens Patrum Eternum. Pendet ante ipsum altare sublampadarium ex auricalco cum lampade, quae accenditur diebus consuetis, et in vigilia suae festivitatis, ac die eius festivitatis supra scamnum huius Altaris adest icona in tela depicta, circumdata coronice lignea depicta, et partim deaurata referens devotam effigiem Beatae Mariae Virginis.


Festum celebratur cum primis Vesperis et Missa cantatis die XXV Martij, festivo Annunciatonis B.M.V. ex fundatione sacerdotis quondam Don Simonis Bartolo, qui pro eius satisfactione, accensione lampadis, et servitio Altaris in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die IJ Februarij 1677, et vigore decreti Reverendi Vicarij Capitularis emanati die XJX. Maij 1676, registrati in actis Magna Curia Episcopalis die XXIIJ Novembris 1686, obligavit clausuram terram inferiorem positam in confinibus huius Casalis Musta appellatam della //15 Sihaitra, sive Eccens della Sihaitra ad presens possessam per Dominicum Galea filium Joannis Maria de dicto Casali Musta illius emptorem subhasta Curia Cap.lis civitatis Notabilis secuta ad instantiam Joanni(?) Pauli Fenech, ad quod onus prefatus Dominicus Galea ratione possessionis dictae clausurae terrae etiam se obligavit in actis sanctae visitationis huius Altaris facta per Episcopum bon mem Canaves die XVJ Novembris 1716.


Procurator dicti Altaris est Dominicus Galea, cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut afferat computa eius administrationis.


Visitavit altare sub titulo Sanctae Mariae Gratiarum positum in theca lateris sinistri ecclesiae e latere Altaris Maioris. Est lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missae, ac decenter provisum. Eiusdem Icona circumdata magna coronice lignea depicta, et partim deaurata refert in parte superiori imagines Patris Aeterni et B.M.V. cum Puero Jesu, et in parte inferiori effigies Sanctum Petri Apostoli, et Maria Magdalena, ac Animarum Sancti Purgatorij, et supra Altaris scabellum est erecta magna Crux cum Sanctissimo Crucifixo, ob sodalitatem Agonizantium ad idem Altare erecta. Pendet ante ipsum altare sublampadarium ex auricalco cum lampade, quae accenditur diebus consuetis expensis eiusdem Altaris.


Festum celebratur cum primis vesperis cantatis, et missas lecta die VIIJ Septembris solemni Nativitatis B.M.V. expensis huius Altaris, quod possidet locum domorum cum viridariolo secum coniuncto positum in hoc Casali Musta in regione di Hal Meiel et nonnulla capitalia bullalia.


Adest onus celebrationis tot missarum quolibet anno, quarum una celebrari //16 debet in ecclesiae rurali Sancti Pauli primi Eremitae die eius festivitatis, quot capiunt annui fructus clausurae terrae positae in regione di Hal Dimech appellata della Bieba per quondam Gratiam(?) Hagius huic altari donata in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XJV Novembris 1673, retentis ex ipsis fructibus tarenis decem et octo pro servitio eiusdem Altaris.


Item unius  missae singulis diebus Veneris in honorem Passionis Domini Nostri Jesu Christi ex pia dispositione quondam Georgij Muscat in actis quondam Notarij Dominicis Conti die IJ Martij 1641, qui pro eius satisfactione reliquit Ven Lampadi Sanctissimi Sacramenti huius ecclesiae Parochialis clausuram terram positam in regione della Torba appellatam di Jannoz cum onere huiusmodi celebrationis, et distribuendi reliquos eius fructus pauperibus huius Casalis.


Item duarum missarum quolibet mense diebus Mercurij, vel Sabbati arbitrio celebrantis ex pia dispositione quondam Bernarda Mangion in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XVIJ Januarij 1657, quae pro satisfactione huiusmodi oneris, et aliarum duarum missarum celebrandarum quolibet mense diebus Mercurij, vel Sabbati in ecclesia filiale Sancti Leonardi obligaverit clausuram terram positam in regione di Hal Dimech appellatam del Pintam ad presens possessam per Notarium Bartholomeum Mangion, et Teresiam uxorem Joannis Cachia.


Onera predicta omnia adimplentur prout asseruit Reverendus Parochus. Sodales predicta sodalitatis Agonizantium ad hoc Altare erecta ex decreto Episcopi bon mem Cocco Palmerij emanato die XXVJ Novembris 1688 in prima eius visitatione et aggregata Archiconfraternitati Sanctissmia Nativitatis Domini Nostri Agonizantium Alma Urbis die XIJ Julij 1687 tenetur ex eorum instituto ad nonulla opera pia descripta in praecalta visitatione Cocco Palmerij, et missa votiva de Passione, quae celebratur in hoc Altari una cum alia pariter de Passione post tertiam Dominicam cuiuslibet mensis. //17


Procuratores sunt Sacerdotes, Altaris scilicet Don Joannes Sammut, et Sodalitatis predicta Don Ignatius Galea, depositarius vero est Notarij Bartholomeus Mangion, quibus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut respective afferant computa eorum administrationis.


Visitavit altare sub titulo Sancti Josephi positum in brachio sinistro ecclesia. Est lapideum,  tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aputm pro sacrificio missa, ac decenter provisum. Eiusdem icona circumdata magna coronice lapidea incisa et deaurata collocata inter quatuor columnas, aliasque celaturas lapideas deauratas refert imagines B.M.V. cum Puero Jesu, et Sancti Titularis, ac ante illud pendet magnum sublampadarium argenteum cum lampade, quae accenditur diebus consuetis expensis huius Altaris.


Festum celebratur die XJX Martij cum primis vesperis et missa cantatis.


Adest onus celebrationis tot missarum celebrandarum in ecclesijs, et altaribus procuratori pro tempore huius altaris benevisis cum elecmosyna granorum decem pro qualibet missa ultra taxam Synodalem, quot capit integra medietas annuae pensionis viridariole arboribus plantati positi in hoc Casali Musta appellati del Ghercien adimplendum post mortem Salvatoris Bonello ex pia dispositione sacerdotis don Joannis Maria Bonello eius fratris adiecta in suo testamento rogato in actis Notarij Joseph Gatt Naxariensis die XXVJ Junij 1709, in quo ordinavit, quod reliqua mendietas eius annua pensionis applicetur beneficio ipsius Altaris , quodque Procurator pro tempore huius Altaris teneatur quolibet quinqueennio applicare integram pensionem anni unius, seu quolibet decennio pensionem annorum duorum in reparando, et letamando viridariolum predictum ad effectum, ut semper conservetur in statu, et conditione, in quibus tunc repertebatur. //18


Possidet hoc Altare uncias quadraginta novem Capitalis applicatas ad formam bulla j et administrantur per sacerdotem Don Joannem Mariam Buttigieg eius procuratorem, qui Illustrissimo et Reverndissimo Domino punctua.lt exhibuit computa suae administrationis.


Visitavit altare sub titulo Sancti Rocchi confessoris positum in prima theca lateris sinistri Navis Ecclesiae. Est lapideum tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missa ac decenter provisum. Eiusdem Icona circumdata coronice lapidea incisa, collocata inter duas columnas, aliasque celaturas lapideas incisas refert imagines Sanctum titularis, Sebastiani Martyris, et Rosalia Virgines, ac ante illud pendet sub lampadarium aeneum cum lampade, quae accenditur diebus consuetis per confratres Sanctissimi Rosarij ex legato quondam Benedicti Cauchi.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit sublampadarium expuliri. Festum celebratur die XVJ Augusti cum primis vesperis et missa cantatis, et in solemnitate Sancti Sebastiani celebratur una missa lecta tantum expensis Altaris.


Adest onus unius missa quolibet mense fundata per quondam Damianum Bonici et Agatham iugales in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXX Augusti 1644, in adimplementum pia dispositonis quondam Mariani Scerri, qui pro eius satisfactione obligaverunt clausuram terram positam in regione della Sciahra appellata Iccens ad presens possessam per clericum Philibertum Gatt aromatarium in civitate Valletta, et adimpletur prout asseruit Reverendus Parochus.


Possidet hoc altare nonulla capitalia bullalia, et annualitates, quae administrantur per sacerdotem Don Antonium Galea eius procuratorem cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferat computa eius //19 administrationis.


Visitavit altare sub titulo Sancti Antonij Patavini positum in ultima theca lateris sinistri Navis Ecclesia. Est lapideum tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missae ac decenter provisum. Eiusdem icona circumdata coronice lapidea incisa, collocata inter duas columnas, aliasque celaturas lapideas incisas refert imaginem Sancti Titularis, ete ante illud pendet magnum sublampadarium argenteum cum lampade, quae accenditur diebus consuetis.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa cantatis die XIIJ Junij dicato Sancto Antonio Patovino expensis huius

Adest onus quatuor missarum singulis annis, duarum scilicet eodem die festivitatis, et aliarum duarum infra eius octavam ex pia dispositione quondam Georgij Galea, qui pro eius satisfactione eidem altari donavit scuta decem capitalis.


Hoc altare possidet uncias quadraginta capitalis, applicatas ad formam bulla j et administrantur per Sacerdotem Don Ignatium Galea eius procuratorem, qui Illustrissimo et Reverendissimo Domino prompte exhibuit computa suae administrationis.


Onera missarum in altaribus benevisis.


Adsunt in hac ecclesiae onera missarum infra, nempe unius missa singulis annis ex pia dispositione quondam Margarita Grech in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XIIJ Decembris 1649, quae pro eius satisfactione reliquit Reverendo Parocho pro tempore huius ecclesia Parochiales clausunculam terram capacitatis unius  mondelli positam iuxta dictam ecclesiam Parochialem.


Item quatuor missarum singulis annis celebrendarum, trium scilicet //20 in festo nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, et reliqua in festo Assumptionis B.M.V. ex pia dispositione quondam Hieronyma vidua ultimo loco quondam Joannis Dominicis Vella in actis quondam Notarij Joannis Dominicis Gatt  die XXVIIJ decembris 1687, ad quod onus tenetur lampas Sanctissimi Sacramenti huius ecclesiae Parochialis veluti vocata in bonis dicta quondam Hieronyma post mortem predicti quondam Joannis Dominicis eius viri, qui obiit die XVIJ Aprilis 1703 cum onere adimplendi celebrationem d.rum quatuor missarum quolibet anno, et totum restans reddituum eius bonorum, retentis scutis duobus singulis annis pro servitio eiusdem lampadis, applicandi in augmentum subsidij dotalis fundati per quondam Dominicum Vassallo eius primum maritum, et superius descripti post visitationem altaris maioris.


Item unius missa qualibet hebdomada ex pia dispositione quondam Joannis Sammut in actis quondam Notarij Bernardi Azopard die VIIJ Decembris 1629, quae pro eius satisfactione obligavit clausuram terram positam in regione di Hal Dimech eodem nomine appellatam alias cum huiusmodi onere emptam per Sacerdotem quondam Don Joannem Mariam Galea prout in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXIIJ Januarij 1654, et ad presens possessam per sacerdotem Don Antonium Galea huius Casalis Musta.


Item octo missarum quolibet anno diebus sabbati ex pia dispositione quondam Maria uxoris Dominici Zarb in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XX Julij 1652, pro cuius satisfactione assignaverat uncias quinque capitalis, quae reperiuntur depositata in banco Magna Curia Episcopalis Melitensis per Horatium Frendo usque de die VJ Septembris 1692.


Item viginti unius missarum quolibet anno celebrandarum per spatium annorum quadraginta inceptorum mense Aprilis 1709 ex pia dispositione Margarita uxoris Salvatoris Galea //21 de hac Casali Musta in actis Notarij Joseph Gatt Naxariensis die VIIJ Decembris 1694, quae pro eius satisfactione reliquit confraterenitati Sanctissimi  Sacramenti huius ecclesia Parochialis duas quintas parte clausuram terram positam in regione Sancta Catharina appellata il Ricaia, cum tali onere acceptatas vigore decreti episcopi Cocco Palmierij emanati die XJ Maij 1709 in dorso supp.cis libelli procuratorum eiusdem confraternitatis.


Onera predicta adimplentur prout asseruit Reverendus Parochus, praeter duo ultimo loco descripta, unius nempe octo missarum singulis annis ordinatarum per dictam quondam Mariam Zarb, ex quo uncia quinque capitalis per Fundationem pro eius adimplemento destinata reperiuntur depositata, et otiosa in banco Magna Curia Episcopalis, et alius viginti unius missarum singulis annis ordinati per predictam Margaritam Galea, quod non fuit adimpletum annis 1728, ultimo effluxo, et cadenti anno 1729.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit prefigi terminum Procuratoribus Confratris Sanctissimi Sacramenti ad adimplendum etiam pro praeterito onus anted.rum viginti unius missarum ordinatarum per dictam quondam Margaritam Galea, et commisit Reverendo Parocho, et Punctatori missarum, ut adhiberent eorum diligentias pro applicatione unciarum quinque capitalis per dictam quondam Mariam Zarb assignatarum pro celebratione missarum per eam ordinatarum in precalta’ eius dispositione ad effum’ ut eius ordinatio inposterum exeguatur.


Onera Festivitatum

 • In hac ecclesia debet celebrari festivitas Sancti Pancratij die nona Julij cum primis vesperis et missa cantatis ratione eius Icona ab eius antiqua Ecclesia profonata posita in regione die Buseudien ad //22 hanc ecclesiam Parochialem translata pro cuius satisfactione est obnoxius locus domorum positus in terra Zebug ad presens possessus per Sacerdotem Don Petrum Paulum Zammit Zebugiensem, de quo onere adest mentio in instro matrimoniali Laurentis Gatt cum Imperia Mula rogato in actis quondam Notarij Joannelli Falzon die XXJV Augusti 1587, nec non una missa lecta quolibet mense die dominico ex obligatone quondam domine FabritijTestaferrata adiecta in actis quarta visitationis episcopis bon mem Balaguer die XXX Aprilis 1680, qui pro eius satisfactione obligavit viridarium positum in regione della Guardia appellatum di Buseudien ad presens possessum per dominum Fabritium Testaferrata iuniorem eius nepotem.
 • Item festivitas Sancta Margarita virginis et Martyris die XX Julij cum primis vesperis, et missa lecta ratione eius Icona ab eius antiuqa ecclesia profonata posita in regione di Chadir del Gharnuch translata ad hanc ecclesiam Parrochialem, et pro eius satisfactione est obnoxia clausuram terram, in qua erat aedificata ipsa ecclesia profonata ad presens possessam per Mariam viduam quondam Luca Mifsud de Casali Gargur.
 • Item festivitas Sancti Laurentis Martyris cum primis vesperis et missa cantatis ratione eius Icona ab eius antiuqa ecclesia profonata posita in territorio di Venezia translata ad hanc ecclesiam Parochialem, pro cuius adimplem.to est obnoxium ipsummet territorium di Venezia ad presens possessum per clericum Petrum Tabone de civitate Victoriosa.

Reverendus Parochus asseruit, quod nulla ex predictis festivitatibus, et oneribus adimpletur, ideoque Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit cogi remedijs opportunis possessores bonorum obligatorum pro adimplemento.


Visitavit sacristiam positam in latere sinistro chori, ac iocalia //23 et sacra suppellectilia, illamque invenit de huiusmodi iocalibus sufficienter provisam.


Visitavit tabellam onerum missarum, eamque invenit bene ordinatam.


Visitavit aliam sacristiam constructam in latere dextero chori, et in ea asservantur cum reliquis suppellectilibus nonulla utensilia crassiora ecclesia.


Visitavit chorum constructum retro Altare maius, illumque invenit provisum de subsellijs ligneis fixis cum suis humeralibus, et suppedaneis, et in eius medio adest legile ligneum amovibile provisum de omnibus libris choralibus.


Visitavit sex sedes confessionales collocatas ante Parastatas Navis ecclesiae, quas invenit bene detentas.


Visitavit organum collocatum in podio lapideo supra ianuam maiorem ecclesiae, et illud invenit bene consonum ex relatione organista.


Visitavit corpus ecclesiae, quod est ad formam crucis, et decentis structura, et in una ex Parastatis tholum sustinentibus e cornu evangelij adest suggestum ligneum affabre elaboratum.


Visitavit duas Thurres Campanarias erectas hinc inde in prospectu exteriori ecclesiae, in quarum dextera adsunt appensa tres Campana aenea, et in sinistra horologium rotatum cum duabus parvis Campanis pro sonitu horarum, et quadrantium.


Et cum esset hora meridiana Illustrissimums et Reverendissimum Dominus precedente //24 clero superpelliceo, et bireto clericali induto redijt ad aedes pro sui mansione paratas.


Eadem die XVIJ Decembris 1729 post meridiam


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Fr Paulus Alpheran de Bussan episcopus melitensis associatus a predictis dominis convisitatoribus, reverendo Parocho, et clero huius casalis Musta se contulit ad visitandas ecclesias filiales infrascriptas.


Visitatio ecclesia filialis sub titulo Sancti Antonij Abbatis

Visitavit ecclesiam filialem sub titulo Sancti Antonij Abbatis positam in hoc Casali Musta, in qua unum est altare lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missa ac mediocriter provisum. Eiusdem icona coronice depicta circumdata refert imaginem Sancti Titularij, et super eadem adest sequens inscriptio = D.O.M. Templum hoc Sancti Antonij Abbatis a fundamentis renovari, decorarique curarunt Don Salvator Fenech J.U.D. et Florius Borg anno domini 1657. Pendet ante ipsum altare sublampadarium stamneum cum lampade; quae accenditur diebus consuetis expensis sacerdotis Don Joannis Sammut ratione possessionis loci domorum ab eadem ecclesia pariem distantis, qui erat sacerdotes quondam Don Dominici Scerri.


Festum celebratur die XVIJ Januarij cum primis vesperis et missa lecta ex pia dispositione dicti quondam Florij Borg.


Adest onus unius missa singuli diebus festivis de praecepto, exceptis Dominicis ex eadem pia dispositione predicti quondam Florij Borg, qui pro eius satisfatione, et celebratione festivitatis obligavit locum domorum positum prope ipsam Ecclesiam, ad presens possessum per Joannem Borg eius nepotem, et omnia adimplentur prout asseruit Reverendus Parochus.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit altare predictum provideri de //25 tabellis Gloria, Psalmi lavabo, et Evangelij Sancti Joannis.


Possidet ecclesia clausunculam terram eidem contiguam ex parte meridie, et habet missale, ac nonulla indum.ta

Procuratores ecclesia est sacerdotes Don Petrus Borg cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut afferat computa eius administrationis.


Visitatio ecclesiae filialis sub titulo Sancti Leonardi Confessoris.

Visitavit ecclesiam filialem sub titulo Sancti Leonardi confessoris positam in hoc Casali Musta, in qua unum est altare lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missa ac decenter detentum. Eiusdem Icona exns’ in theca in prospectu ecclesia refert in parte superiori imaginem B.M.V. cum Puero Jesu in brachio sinistro, et in inferiori Sanctum Leonardi titularis, Joannis Baptista, Bernardi Abbatis, Angeli Custodis, et Animarum Sancti Purgatorij. Pendet ante ipsum altare sublampadarium stamneum cum lampade quae accenditur diebus sabbati.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa cantatis die VJ Novembris, pro cuius satisfactione, et accensione lampadis est obligatus locus domorum cum viridario secum coniuncto pariem distans ab eadem ecclesia, qui erat quondam Bernardina Mangion ad presens possessus per Mariam uxorem Dominici Hagius filiam Joannis Maria Cuscheri de hoc Casali Musta.


Adest onus sex missarum in festivitatibus infra expressis, Nativitis nimiriem B.M.V. Sancti Leonardi Confessaris, Sacrum Angelorum Custodum, Nativitatis Sancti Joannis Baptista, Sancti Bernardi Abbatis, et in commemoratione omnium fidelium defunctorum ex pia dispositione quondam Bernarda Mangion in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXV Martij 1658, quae pro eius satisfactione obligavit clausuram terram positam in regione di Hal Pissa appellatam Iccens ad presens possessam quo ad duas tertias partes per //26 Notarium Bartholomeum Mangion, et quo ad reliquam tertiam partem per Teresiam Mangion uxorem Joannis Cachia.


Item duarum missarum quolibet mense ex alia pia dispositione dicta quondam Bernarda Mangion in actis predicti quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XVIJ januarij 1657; quae pro eius satisfactione obligavit clausuram terram positam in regione di Hal Dimegh appellatam el Ginien ad presens possessam quo ad d.tus duas tertias partes per dictum Notarium Bartholomeum Mangion, et quo ad reliquam tertiam partem per predictam Teresiam Mangion Cachia. Onera predicta omnia adimplentur prout asseruit Reverndus Parochus.


Habet haec ecclesia calicem argenteum et nonulla indumenta sacerdotalia ei relicta per sacerdotem quondam Don Joannem Mangion in eius testamento rogato in actis Notarij Joseph Gatt die JV Martij 1697; in quo suos heredes, et successores in perpetuum obligavit ad iocalium, indumentorum, et suppellectilium ecclesia ablutionem refectionem, reparationem, et renovationem, ac ecclesia dealbationem toties quoties opus fuerit, et ad accensionem lampadis eiusdem ecclesia omnibus, et singulis primis noctibus omnium festorum de praecepto totius anni exceptis primis noctibus dierum Dominicorum, in quibus lampas ipsa accenditur ex alia dispositione; et in primis noctibus festivitatum Sacrum Angelorum Custodum, Bernardi Abbatis, et commemorationis omnium fidelium defunctorum, ac etiam in omnibus, et singulis primis noctibus septem festivitatum pnlium B.M.V., et pro eorundem onerum satisfactione obligavit bona stabilia descripta in visitatione episcopali bon mem Cocco Palmerij secuta anno 1699 ad presens possessa per dicto Notarium Bartholomeum Mangion, et Teresiam Mangion Cachia.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus execravit predictum calicem, illumque congrue inaurari mandavit //27


Visitatio ecclesia filialis sub titulo Visitationis B.M.V.

Visitavit ecclesiam filialem sub titulo visitationis B.M.V. positam in hoc Casali Musta in regione del Dip ante cuius prospectum adest cemeterium muris septum. Unum est in ea Altare lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missae, ac decenter ornatum. Eiusdem Icona coronici lapideam incisa commissa collocata inter duas columnas aliasque celaturas pariter lapideas incisas refert Mysterium visitationis B.M.V. et hinc inde extra columnas adsunt alia dua Icona cum earum coronicibus lapideis incisis referentes Mysteria, illa scilicet a dexteris Assumptionis B.M.V., et altera a sinistris Annunciationis eiusdem Virginis. Ante ipsum altare pendet sublampadarium stamneum cum lampade, quae accenditur diebus consuetis.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa cantatis die IJ Julij pro cuius satisfactione, accensione lampadis, et servitio Altaris loco ientaculi est obnoxius locus domorum positus in hoc Casali Musta ad presens possessus per Sperantiam Mangion uxorem Joannis Pauli Vassallo, et post eius obitum pervenire debet ad Alexandram, et Mariam filias quondam Joseph Sammut.


Adest onus unius missa singulis diebus Mercurij, vel Veneris ex pia dispositione quondam Damiani Bonici in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die VIJ Maij 1644, qui pro eius satisfactione obligavit clausuram terram positam in confinibus Oppidi Naxari prope ecclesiam Santa Maria della Sciahra appellatam Iccens ad presens possessam per aromatarium Chilibertum Gatt.


Habet haec ecclesia calicem et nonnulla indumenta sacerdotalia asservata in eadem ecclesia intus cappam ligneam.


Procurator huius ecclesia est sacerdos Don Fabritius Busuttil, cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit ut afferat computa eius administrationis. //28


Eadem die XVIJ Decembris 1729


Praelibatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Fr Paulus Alpheran de Bussan episcopus Melitensis associatus a Perillustri et Adm Reverendo Domino J.V.D. Don Adriano Gurgion Canonco sua Sactae Ecclesiae Cathedralis eius convisitatore, ac nonullis de clero, et sui familia perrexit equitando ad visitandas ecclesias rurales infras, videlicet.


Visitatio ecclesia ruralis sub titulo Conceptionis B.M.V.

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo Conceptionis B.M.V. positam in confinibus Casalis Musta in regione di Landar el Blat, ante cuius prospectum adest cemeterium lapidibus quadris circumdatum, et in ea unum est altare lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missa, ac mediocriter provisum. Eiusdem icona collocata in magna theca refert in parte superiori Patrem Aeternum, et in inferiori imaginem B.M.V. Immaculate Concepta et effigies Sacrum Joseph Patriarcha, Bartholomei Apostoli, et Catharina Virginis, et Martyris, et ante illud pendet sublampadarium aeneum cum lampade, quae accenditur diebus Sabbati.


Festum celebratur die VIIJ Decembris cum primis vesperis, et missa cantatis ex pia dispositione quondam Bartholomei Busuttil per procuratores lampadis Parrochialis Ecclesia Casalis Musta, ex frutctibus unciarum quinque capitalis per dictum quondam Bartholomeum cum tali onere donatorum eidem lampadi.


Adest onus novem missarum celebrandarum, quo ad sex in alijs sex festivitatibus pnlibus B.M.V. et quo ad reliquas tres in festivitatibus Sacrum Joseph Patriarcha, Bartholomei Apostoli, et Catharina Virginis, et Martyris ex obligatione dicti quondam Bartholomei Busuttil facta in actis quarta visitationis episcopi bon mem Balaguer //29 qui pro eius adimplemento obligavit locum domorum positum in Casali Musta ad presens possessum per Sacerdotem Don Joannem Baptistam Busuttil, et clericum Bartholomeum Busuttil de Insual Gauli habitatores in regione del Migiarro.


Festivitas, et onera predicta adimplentur, prout asseruit Reverendus Parochus.


Visitatio ecclesiae ruralis sub titulo Sancta Margarita V et M.

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo Sanctae Margaritae virginis et martyris positam in confinibus Casalis Musta in cemetrerio undique muris septo, in quo dicitur fuisse humata nonulla Christi Fidelium cadavera defunctorum tempore luis secuta anno 1592. Est antiqua structurae, et unum in ea est Altare Lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missa ac medicroter provisum. Eiusdem Icona refert imagines Sanctae titularis, ac Sebastiani Martyris a dexteris et Rocchi Confessoris a sinistris, et ante illud pendet sublampadarium stamneum cum lampade, quae accenditur singulis diebus Sabbati. Festum celebratur die XX Julij cum primis vesperis et missa cantatis expensis huius ecclesiae.


Adest onus unius missa lecta quolibet anno in dicta festivitate pro cuius satisfactione, accensione lampadis celebratione primarum vesperarum, et reprationi ecclesiae, est obligata clausura terrae predicto cemetrio contigua ex parte orientis ad presens possessa per Franciscum Chetcuti Casalis Musta, quod onus ut colligitur ex antecedenti visitatione adimpletur pro medietate per dictum Franciscum Chetcuti, qui praetendit pro altera medietate teneri Reverendum Don Marium Calleya Parochum Casalis Balzan tamquam possessorem alius clausuram terram eidem cemeterio contigua, quae una cum sua clausuram erana fundatoris predicti oneris.

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus renovado decretum antecedentis visitationis //30 mandavit dictum de Chetcuti cogi ad integre adimplendum onus predictum et quatenus habeat iura in contrarium illa deducat. Procuratores ecclesiae est Joseph Galea, qui Illustrissimo et Reverendissimo Domino exhibuit computa suae administrationis.


Visitatio ecclesiae ruralis sub titulo Sancti Pauli Apostoli

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo Sancti Pauli Apostoli constructam in territorio Dominae Eleonorae Testaferrata uxoris Domini Caroli Falson appellato di Mingiba. Unum est in ea altare lapideum tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missa ac mediocriter provisum. Eiusdem Icona coronice lignea circumdata refert in parte superiori Dominum nostrum Jesum Christum, et in inferiori adventum Sancti Titularis in hanc insulam, et ante illud pendet sublampadarium ex auricalco cum lampade, quae accenditur diebus consuetis.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus renovando decretum antecedentis visitationis mandavit altare provideri de tabellis Gloria, Psalmi lavabo, et evangelij Sancti Joannis; Iconam dimetti ad duos palmos circiter, fenestras ecclesiae provideri de vitris, et tectum ecclesiae resarciri.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa cantatis die X Februarij solemni commemorationis adventus Sancti Titularis in hanc insulam ex devotione dicta Domina Eleonorae, quae pariter ex devotione celebrari facit unam missam singulis diebus Dominicis.


Adest onus unius missa singulis diebus festivis de praecepto, exceptis Dominicis, ex obligatione quondam Domini Fabritij Testaferrata secuta in actis quarta visitationis episcopi bon mem Balaguer die XXX Aprilis 1660, qui pro eius satisfactione obligavit predictum territorium del Mingiba, et adimpletur ex commissione dictae Dominae Eleonorae per sacerdotem Don Joannem //31 Mariam Buttigeg ex Casale Musta, prout ipsemet presens affermavit.


Habet haec ecclesia calicem cum sua patena, et nonulla indumento sacerdotalia asservata in armario ligneo collocato in sacristia constructa retro Altare, ad quam ingreditur per duas ianuas exntes hinc inde ad latera eiusdem Altaris.


Visitatio ecclesiae ruralis sub titulo Assumptionis B.M.V.

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo Assumptionis B.M.V. positam in regione della Bisbesia cum parvo atrio ante ipsam muris septo, in qua unum est altare lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missa, et valde mediocriter detentum. Eiusdem vetustissima icona muro collocata refert imaginem B.M.V. ac effigies Sacrum Antoij Abbatis a dexteris, et Pauli primi Eremita a sinistris. Lampas detinetur in circulo ferreo muro infixo in cornu Evangelij, et accenditur diebus Sabbati.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus renovando decretum antecedentis visitationis mandavit confici novam iconam, et altare provideri de candelabris, et cruce cum imagine crucifixi elevata pallio, et competenti sublampadario infra quadrimestre alias sequestrari fructus bonorum obligatorum pro adimplemento presentis mandati.


In hac ecclesia celebrantur tres festivitates, Assumptionis nempe B.M.V. cum primis Vesperis et missa lecta Sancti Antonij Abbatis cum missa lecta tantum, et Sancti Pauli primi Eremita cum missa lecta tantum(?), pro quarum festivitatum celebratione, accensione lampadis et servitio ecclesia sunt obnoxia terra ipsi ecclesia contigua appellata il Gionna di Chanzira ad presens possessa per dominam Generosam Fenech uxorem clerici Joannis Andrea Bonavia de Casali Musta. //32


Visitatio ecclesia ruralis sub titulo Sancti Andrea Appostoli

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo Sancti Andrea Apostoli positam in regione di Hal Dimegh sive di Hal Pissa intra limites ecclesia nativitatis B.M.V. della Mellecha, in qua unum est altare lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missa ac decenter provisum. Eiusdem icona muro collocata, circumdadta coronice lignea refert imaginem Sancti Titularis, et ante illud pendet sublampadarium stamneum cum lampade, qua accenditur diebus consuetis.


Festum celebratur cum primis vesperis, et missa cantatis per Rectorem Ecclesia predicta della Mellecha, et eadem festivitate celebrantur etiam alia missa lecta ex devotione Populi.


Possidet haec ecclesia calicem argenteum cu sua patena, ac nonulla indumenta sacerdotalia, et suppellectilia asservata intus arcar ligneam in eadem ecclesia, nec non uncias sexaginta sex, et tarenos viginti unum capitalis applicatas ad usum bulla j super bonis diversarum personarum, et administrantur per Dominicum Galea eius procuratorem, cui Illustrissimus et Reverendissimu Dominus mandavit, ut afferat computa eius administrationis.


Visitatio ecclesia ruralis sub titulo Sancti Pauli primi Eremita

Visitavit ecclesiam ruralem sub titulo Sancti Pauli primi eremita positam in valle di Uied il Hasel sub rupe ex parte meridiei totum ecclesia corpus obtegent, in qua duo sunt altaria, maius nempe sub titulo Sancti Pauli positum in prospectu, cuius regio dividitur crate lignea a reliquo ecclesia corpore, estque lapideum, tabulis obtectum cum sua ara plenum, et aptum pro sacrificio missa, ac decenter ornatum. Eiusdem Icona //33 muro collocata, circumdata magna coronice lignea deaurata refert effigies Sancti Pauli primi Eremita a dexteris, et Sancti Antonij Abbatis a sinistris, et ante illud pendet sublampadarium ex auricalco cum lampade, quae accenditur diebus consuetis.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa cantatis die XV Januarij dicato dicto Sancto Titulari per Rectorem ecclesiae beneficialis Sancta Marie della Mellecha expensis huius ecclesia, et die festivo Sancti Antonij Abbatis celebratur una missa lecta, ac per annum celebrantur quamplures alia missa ex devotione Christi Fidelium.


In eadem festivitate Sancti Pauli primi Eremita celebratur etiam in hac ecclesia una missa lecta ex pia dispositone quondam Gratia Hagius adiecta in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XJV Novembris 1673 de quo onere fit expressa mentio in visitatione altaris erecti sub titulo Sanctae Mariae Gratiarum in Parochiali Ecclesia Casalis Mustae.


Haec Ecclesia possidet uncias septuaginta tres, et tarenos quindecim capitalis applicatas ad usum bulla j super bonis diversarum personarum, et administrantur per Sacerdotem Don Petrum Borg de Casali Musta eius procuratorem, cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferat computa eius administrationis.


Aliud altare sub titulo Diva Mariae Gratiarum positum in latere dextero ecclesiam in antro effoso in rupe, ex qua guttatum erumpit aqua est lapideum tabulis obtectum cum sua ara plenum et aptum pro sacrificio missa, ac mediocriter provisum. Eiusdem icona muro innixa commissa coronici lignea nigri coloris refert in parte superiori imagines B.M.V. et Pueri Jesu, et in inferiori Animas Sancti Purgatorij, ante illud pendet sub lampadarium aeneum cum lampade, quae accenditur //34 diebus consuetis.


Festum celebratur cum primis vesperis et missa lecta die IJ Februarij festivo Purificationis B.M.V. per rectorem dicta ecclesia beneficialis della Mellecha ex pia dispositone quondam Joannis Mangion, qui pro eius adimplemento et accensione lampadis eidem Altari reliquit uncia decem capitalis in actis quondam Notarij Joannis Pauli Fenech die XXVIIJ decembris 1655.


Hoc Altare possidet clausunculam terram positam in regione di Hayn Richana appellatam di Ciampra, et locum domorum positum in Casali Gargur acquisitos, quo ad scilicet duas tertias partes vigore ad iudicationis secuta in Magna Curia Episcopali die IX maij 1669, et quo ad reliquam tertiam pertem acquisitam titulo emptionis.


Adest sacristia in rupe effosa, ad quam ingreditur per ianuam e cornu Evangelij Sancti Pauli, et in ea asservantur Calix, aliaque ecclesiae suppellectilia.


In latere dextero ecclesiae detinetur muro infixa capsula lignea sera, et clave ferreis munita, et alia capsula in crate exteriori ianua maioris ecclesia pro colligendis elecmosynis, quae a Christi Fidelium pietate offeruntur.


Procurator huius Altaris est Notarius Bartholomeus Mangion, cui Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit, ut afferat computa eius administrationis. //35


Visitatio Personalis totius Cleri Casalis Musta
Die XVIJ Decembris 1729

Coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo comparuerunt infra sacerdotes, alijque de clero huius Casali Musta eiusque visitationi et correctioni se subijctentes, quos Amp.do sua Illustrissima et Reverendissima omnes(?) benigne susceptos singulos in privatum cubiculum admisit, et peramanter tractavit videlicet.

Sacerdotes

 • Reverendus Don Laurentius Habela Parochus
 • Don Dominicus Habela
 • Don Fabritius Busuttil
 • Don Petrus Paulus Borg
 • Don Antonius Galea
 • Don Andreas Schembri
 • Don Joannes Sammut
 • Don Ignatius Galea
 • Don Joannes Maria Buttigeg
 • Don Joseph Darmanin
 • Don Salvator Sammut
 • Don Joannes Thomas Mangion
 • Diaconus Salvator Galea

Clerici

 • Clericus Petrus Paulus Chetcuti
 • Clericus Joannes Andreas Bonavia
 • Clericus Paulus Hagius //36

Eadem die XVIJ Decembris 1729


Comparuerunt coram illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo, assistentibus Perillustribus et Adm Reverendis Dominis Don Joseph de Constantio J.V.D. et Don Adriano Gurgion J.V.D Canonicis suae Sanctae Ecclesiae Cathedralis eius convisitatoribus, infrascripti sacerdotes alijque de clero huius Casalis Musta, et exhibuerunt privilegia suorum ordinum, quae fuerunt recognita, eijdemque restituta

 • Reverendus Don Laurentius Habela J.U.D. exhibuit privilegia suorum Ordinum a prima clericali tonsura usque ad pres.tum expeditum Trapani die XVIIJ Julij 1677.
  Item f.ras provisionis sua ecclesia Parochialis expeditas die JV Julij 1697.
 • Don Dominicus Habela exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum Syracusij die XVIIJ Septembris 1688.
 • Don Fabritius Busuttil exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die V Junij 1694.
 • Don Petrus Paulus Borg exhibuit privilegia suorum Ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XX mensis Decembris 1698.
 • Don Antonius Galea exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XXJ Septembris 1709.
 • Don Andreas Schembri exhibuit privilegia suorum Ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XXJ Martij 1711.
 • Don Joannes Sammut exhibuit privilegia suorum ondinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XIIJ Martij 1717.
 • Don Ignatius Galea exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XVIJ mensis Decembris 1718.
 • Don Joannes Maria Buttigeg exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XXV Maij 1720.
 • Don Joseph Darmanin exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XXVJ maij 1725. //37
 • Don Salvator Sammut exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die VJ Aprilis 1726.
 • Don Joannes Thomas Mangion exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad presb.tum expeditum die XXJ decembris 1726.
 • Diaconus Salvator Galea exhibuit privilegia suorum ordinum a prima clericali tonsura usque ad diaconatum expeditum die XVJ Aprilis 1729.
 • Clericus Petrus Paulus Chetcuti exhibuit privilegium suae primae clericalis tonsura expeditum die VIJ Aprilis 1696.
 • Clericus Joannes Andreas Bonavia exhibuit privilegium suae primae clericalis tonsura, expeditum die XVIIJ Februarij 1701.
 • Clericus Paulus Hagius exhibuit privilegium suae primae clericalis tonsurae expeditum die XVJ Aprilis 1729.

Eadem die XVIJ decembris 1729


Coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo assistentibus predictis dominis canonicis convisitatoribus et Reverendo Don Dominico Falson magistro ceremonearum sanctae ecclesiae cathedralis coparuerunt infrascripti sacerdotes huius casalis Musta, et fuerunt examinati super ceremonijs missa videlicet.

 • Don Fabritius Busuttil examinatus et approbatus.
 • Don Petrus Borg examinatus et approbatus
 • Don Dominicus Habela examinatus et approbatus
 • Don Antonius Galea examinatus et approbatus
 • Don Andreas Schembri examinatus redeat ad novum examen et interim se abtineat a celebrando
 • Don Salvator  Sammut examinatus et approbatus
 • Don Joannes Sammut examinatus et approbatus
 • Don Ignatius Galea examinatus et approbatus
 • Don Joseph Darmanin examinatus et approbatus
 • Don Joannes Mangion examinatus et approbatus
 • Don Joannes Maria Buttigeg examinatus redeat ad novum examen, et interim se abstineat a celebrando //38

Eadem die XVIJ Decembris 1729


Comparuerunt coram Illustrissimo et Reverendo Domino Episcopo, assistentibus predictis dominis Canonicis convisitatoribus infrascripti custodes ecclarum et alarius et exhibuirunt licentiam(litteras?) patentas eorum deputationis, quibus visis, et recognitis fuerunt illis restituta nempe.

 • Carolus Cappello custos ecclesia parochialis exhibuit licentiam patentes suae deputationes expedita die prima Septembris 1728.
 • Dominicus Galea alter custos dicta ecclesia Parochialis exhibuit licentiam patentas sua deputationis expeditas die prima Septembris 1728.
 • Paulus Dimech custos ecclesia filiales sub titulo Sancti Antonij Abbatis exhibuit licentiam patentes suae deputationis expeditas die prima Aprilis 1729.
 • Joannes Paulus Debono custos ecclesia rurales sub titulo adventus Sancti Pauli Apostoli in hanc insulam exhibuit licentiam patentas suae deputationis expeditas die XX Januarij 1729.
 • Joannes Buhagiar alarius exhibuit licentiam patentes suae deputationis expeditas die XXV Augusti 1728.

Eadem die


Coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo assistentibus predictis dominis canonicis convisitatoribus comparuit Maria Galea uxor Laurentij Bonici obstetrix, et exhibuit licentiam sibi concessam die XXV Novembris 1716; fuitque denuo examinata super idoneitate administrandi sacramentum baptismi in casibus necessitatis, et tamquam bene instructa iterum approbata. //39


Eadem die XVIJ decembris 1729


Comparuit coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo Reverendus Don Laurentius Habela Parochus et exhibuit Amp.ni suae Illustrissima et Reverendissima quinque libros Parochiales, baptizatorum nempe inceptum ab anno 1697, confirmatorum, coniugatorum, et defunctorum inceptos anno 1686; ac status animarum inceptum anno 1698; quibus visis, et recognitis fuerunt eidem Parocho restituti.


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Fr Paulus Alpheran de Bussan episcopus Melitensis elegit, nominavit et deputavit ac eligit nominat et deputat in officiales et procuratores ecclesiae parochialis huius casalis Mustae, eiusque confratrum et Altarium et Ecclarum filialum, et ruralium infrascriptos cum facultatibus opportunis, videlicet.

 • Sacerdotem Don Joannem Sammut in magistrum Chori et Caeremoniarum
 • Sacerdotem Don Ignatium Galea in prunctatorem, qui in manibus Amp.nis sua Illustrissima et Reverendissima iuravit de bene et fideliter munus suum exercendo.
 • Sacerdotem predictum Don Ignatium Galea et Joannem Mariam Camilleri insolm in procuratores lampadis Sanctissimi Sacramenti.
 • Josephum Galea, et Horatium Galea insolm in procuratores confratris Sanctissimi Sacramenti.
 • Baptistam Attard et Domicum Schembri in solm in procuratores Altaris et Confratris Sanctissimi Rosarij
 • Joannem Mariam Camilleri in procuratorem Altaris sub titulo Sancti Pauli Apostoli.
 • Baptistam Attard et Dominicum Schembri insolm in procuratores Altaris confratris et sodalitatis Corrigiatorum.
 • Dominicum Galea in procuratorem Altaris sub titulo Annunciationis Beatae Mariae Virginis. //40
 • Sacerdotem Don Joannem Sammut in procuratorem Altaris sub titulo Sanctae Mariae Gratiarum
 • Sacerdotes Don Ignatium Galea et Don Joseph Darmanin insolm in procuratores Sodalitatis Agonizantium.
 • Sacerdotem Don Joannem Mariam Buttigeg in procuratorem Altaris sub titulo Sancti Joseph.
 • Sacerdotem Don Antonium Galea in procuratorem altaris sub titulo Sancti Rocchi.
 • Sacerdotem Don Ignatium Galea in procuratorem Altaris sub titulo Santi Antonij Patavini.
 • Sacerdotem Don Petrum Paulum Borg in procuratorem ecclesiam filialem sub titulo Sancti Antonij Abbatis.
 • Joseph Galea quondam Mattheoli in procuratorem ecclesiam ruralis sub titulo Sanctae Margeritae virginis et martyris. //41

Eadem die XVIJ Decembris 1729


Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Frater Paulus Alpheran de Bussan e dominis magnae crucis ordini Sancti Joannis Hierni, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopus melitensis sacrae cesarea et Catholica Maiestatis Regius consiliarius Sanctissimi Domini Nostri Benedicti divina providentia Papae XIIJ prelatus Domesticus et Pontificio Solio Assistens, peracta Sancta Visitatione huius Casalis Mustae inter alia decreta in eius decursi emanata sequentia sub penis infrascriptis alijsque Amp.ni suae Illustrissima et Reverendissima benevisis invio --- observari mandavit.

 • Primo. cuncti de clero tum in maioribus, tum in minoribus ordinibus constituti, ut pote in sortem Domini vocati servitio ecclesiae Parochialis sedulo incumbant, nec umquam sine legittimo impedimento interesse ommittant Choro in quibuscumque sacris functionibus, et processionibus fieri solitis per annum et ad ea persolvenda etiam in diebus ferialibus, et in ecclesijs filialibus, er ruralibus semper veste talari, et superpelliceo, ac bireto induti intersint. Contravenientes priventur distributionibus per hebdomadam immediate sequentem.
 • IJ. Ut autem sacra functiones debito ad prescriptum sacrorum rituum ordine expleantur Illustrissimus et Reverendissimus Dominus elegit in Magistrum Caeremoniarum sacerdotem Don Ignatium Galea cuius cura erit omnia circumspicere, et ut recte procedant praevidere atque disponere, nec non ministros antecedenter instruere. Omnes autem in ijs, quae ad sacros ritus et caeremonias spectant eius directioni, et monitis exacte pareant, nisi velint Amp.nis suae illustrissima et Reverendissima indignationem incurrere.
 • IIJ. Singulis Sabbatis de sero decantetur Completorium una cum Lytanijs B.M.V. hora competenti, adeo ut ante salutationem Angelicam Sacra functio expleatur et in Dominicis, alijsque festis de praecepto Tertia omni tempore hora nona de mane et immediate prosequatur missa, quae in tertijs tm Dominicis, ac in solemnioribus //42 decantetur cum Ministerio Diaconi, et subdiaconi explendo per turnum a quatuor Sacerdotis iunioribus cum in clero non extiterint alij huiusmodi(?) ordinibus insigniti; vespera a prima die Maij usque ad ultimam Septembris hora tertia post meridiem, caeteris vero anni mensibus hora secunda cum dimidia inchoentur.
 • IV. cantus Gregorianus adhibeatur in omnibus sacris functionibus, quem proinde ignorantes addiscere studeant: et ne dum ad sacerdotium promoti, noverint, nullateniis fore ad ulteriories ordinum gradus provehendos, nisi attestationem de eorum progressu Illustrissimo et Reverendissimo Domino deferant.
 • V. In choro ab omnibus servetur exacte silentium, et nemo cum alijs confabuletur, nec huc illuc circumspectet, neque a suo loco discedat, priusquam sacra functiones fuerint integre absoluta. Cortinulae pendentes ad latera Altaris maioris tempore divinorum officiorum detineantur semper expansa.
 • VJ. Missa aurora singulis diebus Dominicis et festivis de praecepto, proiet et missa adimplenda quolibet die veneris honorem Passionis Domini Nostri Jesu Christi in Altari Sanctae Mariae Gratiarum ex fundatione quondam Georgij Muscat celebrentur ab omnibus sacerdotibus per turnum; et si aliquis eorum renuerit exclusus omnino existat a participatione emolumentorum communia per mensem.
 • VIJ. Nullus sacerdos sub poena suspensionis per mensem ipso facto incurrenda audeat celebrare etiam in ecclesijs filialibus ante expletam missam Parrochialem; eaque absoluta non omnes(?) insimul celebrent sed unus post alium cum aliquo competenti intervallo, ne Capulus commoditate satisfaciendi praecepto ecclesia defraudetur.
 • VIIJ. In sacristia non admittantur laici prosertim pueri et de mane tempore celebrationis missarum sed expellantur per sacristam; nec ullus confessarius audeat in illa sacramentales secularium confessiones excipere, ne sacerdotes celebraturi a debita preparatione //43 et gratiarum actione distrahantur.
 • JX. Sabbato Pentecostes fiat omnino benedictio fontis baptismalis ad praescriptum Rubricarum generalium.
 • X. Nemo ex sacerdotibus quovis sub praetextu audeat legere super mulieres infirmas, nec in earum domibus, nec in ecclesia sine licentia illustrissimi et Reverendissimi Domini, vel eius Reverendissimi Domini Vicarij Generalis sub poena suspensionis per mensem ipso facto incurrenta.
 • XJ. Conferentia casuum conscientia fiat omnino singulis diebus Dominicis post vesperas, et in ipsa conveniant omnes sacerdotes praesertim ad fidelium cofessiones excipiendas approbati, et ad Praesbyteratum promovendi, nisi velint ab ulteriorum ordinum susceptione excludi.
 • XIJ. Singulis diebus Dominicis et festivis de praecepto Reverendus Parochus inter missarum solemnia proprias oves verbo dei pascat, et evangelium explicet, et post prandium ad vesperas saltem per horam exercitium doctrina Christiana iuxta libellum a Cardinali Bellarmino iussu Clementis VIIJ conscriptum omni cum charitate, et patientia expleat; pueris et puellis peculiari signo campana, et titinnabulo per vias congruo temporis spatio pulsato in Parochialem ecclesiam per prius convocatis: Et in huiusmodi exercitio explendo clerici non nisi in sacro presbyteratus ordine constituti Reverendo Parocho auxiliarem operam probeant, alioquin sciant se ad altiores ordines non fore promonendos. Hi autem rudiores adulte aetatis ad sacram Cathechesim accedere erubescentes careant hoc spirituali commodo, id ipsum peragat de mane saltem per semihoram in missa Parrochiali, vel aurora; in campis vero degentes quadoque intra annum advocat, et in privatis domibus praecipuis Christiana Doctrina Capitibus, et Sacramenti Penitentia essentialibus partibus instruat; iuretque ut saltem suo j tantiam mysteriorum Catholica Fidei addiscant.
 • XIIJ. Omnes in sacris ordinibus constituti habitum talarem semper deferant ad prescriptum sacrorum canonum et Concilium Tridentium, et licet //44 Clerici in scholis versantes, alijsque extra loca habitata iter agentes, aut ruri commorantes breviori uti possint, id tamen intelligendum est dummodo sit in forma clericali, non autem saeculari cum amuleto vulgo crovatta, et illum concinne induti non apertum ad pectus, nec super humoris, aut brachijs gestent, nec umquam per viam epitogium vulgo capotto utantur; si quis aut.b contrafacere presumpserit poenis per Constitutiones Synodales alijsque a iure praescriptis, plectetur.

Et ut haec dereta cunctis innotescant Illustrissimus et Reverendissimus Dominus mandavit eorum copiam extrahi, et in loco patenti sacristia praefata Parochialis affigi.