The Mosta Archives Banner

Visitationes Pastorales Vol XX 1667-1668, f.739-f.757, Luca Bueno (12/15/1666 - 10/07/1668)


Visitatio Parochialis Ecclesiae sub titulo Assumptionis B.M.V. Casalis Mustae

Die XVIIJ mensis Januarij 1668


Peracta visitatione Parochialis ecclesiae Casalis Gargur, Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Frater Lucas Bonus Archiepiscopus Thessalonicensis Episcopus melitens accessit ad Casalem Musta ad visitandum predictam Parochialem Ecclesiam assumptis secum Perillustribus et Adm RR DD Don Joncaro decosso V.J.D. et Don Dominici Attardo S.V et V DD Canonicis Cathedralis ecclesiae Melinae. Perillustri et M Rev D Don Joanne Baptista Zarb V.J.D. Vicario Perpetuo Parochialis Ecclesia, et Collegiata Sancta Helena Birchircara Assessore Gale et Adm Rev he fratre Antonio Hagius --- Magistro ordinis Carmelitarum Convisitatoribus et a domo ms Rev D Don Caroli Schembri V.J.D. Parochi dictae Parochialis Ecclesiae Casalis Musta in qua provavit, pontificalibus vestibus indutus processionaliter sub baldachino ductus ad dictam Parochialem Ecclesiam, ibique perventus premissis solitis ceremonijs sacrum peregit, quo finito peractis solitis suffragijs pro animabus fidelium defunctorum primo loco visitavit Sanctissimi Eucharistia Sacramentum, quod asservat intus quoddam tabernaculum ligneum decentis magnitudinis extrinsecus partim deauratus, et partim depictus caerulei coloris intrinsecus vero serico rubri coloris fulcitum repositum super altare maius subtus Magno fornice machinam coppula sustineam, in quo inventa fuere duae pixidis argentea, in quarum maiore continuo asservatur Sanctissimo Sacramentum, altera vero minore utitur D Parochus pro deferendo viatico ad egrotas.


Deinde praelibatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus et Domini convisitatores visitaverunt fontem baptismalem positum a parte dextera ingressus porta maioris, quem invenerunt bipartitum iuxta modernum usum, in quo invenerunt omnia necessaria ad conferendum Baptismatis Sacramentum, quam fontem regit coppula lignea ad instar piramidis, prope quem adest sacrarium porta lignea, clave ac sera ferrea reseratum //2

Postea visitaverunt olea sacra conseervata in quadam fenestella posita in pariete a porta evangelij prope altare maius porta lignea, clave, ac sera ferrea reserata, in qua invenerunt capsulam ligneam inpartitam cum tribus vesculis argenteis litteris unumquodque oleum ab altero distinguentibus Domini mandaverunt vaem pro deferendo oleo ad infirmos fieri ad modum parva pixidis infra bimestre.


Deinde visitaverunt duos capsular reliquiarum venerabiliter, ac pia detentas.


Altare Maius

Immediate visitaverunt altare maius supra quod recumbit dictum tabernaculum in quo conservatur sanctissimum eucharisitia sacramentum constructum sub magno fornice dividente regionem chori a reliquo corpore ecclesia, quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missa, et est pie, ac venerabiliter detentum, et ornatum ad quod ascenditur per duos gradus lapideos, et unum suppodale ligneum, in quo est fundata confraternitas sanctissimi sacramenti.


In eodem altare maius(?) Rev D Don Salvator Fenech V.J.D. ratione possessionis clausurae terrae positae in contrata ta Hal Calleija appellata tal Halia tenetur ad decantationem primarum vesperarum, et celebrationem unius missa brevis in festo Assumptionis B.M.V.


Item in pia dispositione quondam Costantij Fenech confratres Ven Confraternitatis sanctissimi Rosarij dictae Parochialis ecclesiae in singulis annis tenetur celebrari facere unam missam quolibet festo B.M.V.


Singulis diebus Dominicis, et festivis in predicto altari maiori est celebranda missa una in aurora pro adimplemento pia dispositionis quondam Damiani Bonnici facta in eius testamento rogato per acta notarij Joanni Pauli Fenech sub die VIJ Maij 1644 in quo onere est hyupotecata clausura terrae positae in dicto Casali Musta appellata Iccens ta Geigiu ad presens possessam per procuratores lampadis Sanctissimi Sacramenti eiusdem Parochialis Ecclesiae.


In eodem ecclesia Parochiali et in Altari beneviso celebranti celebratur una missa //3 quolibet die Sabbati cuiuslibet hebdomada pro adimplendo legati facti per quondam Rev Don Joannem Galea in suo testamento rogato per acta notarij Joanni Pauli Fenech sub die XXVIJ Januarij 1632 in qua sunt obligate dua clausura una appellata tal Hali in contrata Casal Calleija, et altera appellata Landar in contrata di Casali Musta.


Quibus peractis Illustrissimus et Reverendissimus Dominus contulit Sanctissimum Confirmationis pueris uniusque sexus.


Altare Titulare

Immediate Domini convisitatores de --- prelibati Illustrissimi et Reverendissimi Domini continuatotes visitationem visitaverunt altare titulare in Choro quod est lapideum ad quod ascenditur per tres gradus lapideos, et est venerabiliter detentum.


Domini mandaverunt obturari fenestellam existentem in latere sinistro ipsius altaris, ac et--- exequi durata praecedentium visitationum infra tridum altero(?) eo ipso utrumque altare maius, et titulare intelligantur suspensa a celebrare missarum.


Altare Sancti Pauli

Item visitaverun altare sub titulo Sancti Pauli Apostoli positum a parte dextera altaris maioris quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missa ad quod ascenditur per duos gradus lapideos, et est venerabiliter ac devote detentum et ornatum ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus sabbathi, et vigiliorum ete festorum de praecepto elemosinis fidelium, a quibus eam celebratur festum Conversionis cum decantatione primarum vesperarum, et celebratione missa solemnis.


Altare Sanctissimi Rosarij

Item visitaverunt Altare Sanctissimi Rosarij positum prope supradictum in ala dextera ecclesia quod est lapideum plenum, et aptum pro sacrificio missa et est venerabiliter detentum, et ornatum ad quod ascenditur per duos gradus lapideos ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, habetque omnia necessaria, in quo est fundata confraternitas Sanctissimi Rosarij . Predictum altare possidet bona, et eo sunt adimplenda onera de quibus in nota(nostra?) presenti visitatione insuta fit mentio //4


Altare Sancti Cosma et Damiani

Item visitaverunt aliud altare sub titulo Sancti Cosma et Damiani constructum in navi ecclesiae quod est lapideum plenum, et aptum pro sacrificio missa, ad quod ascenditur per duos gradus lapideos, et est decenter ornatum, ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, qua accenditur diebus consuetis, in quo altare celebratur una missa in festo Assumptionis B.M.V. et alia missa in festo SS Cosma et Damiani ex obligatione facta per quondam Jacobum Vella in actis quondam notarij Simonis Galia sub die XIIIJ Augusti tertia Indictionis 1605 pro quibus missis celebrandis persolvi voluit celebranti tareni(?) quatuor singulis annis, cui, ac et eius famulo solvenda alij tareni quatuor loco ubi et potas in diebus celebrationis pro ut in quarta visitatione Illustrissimi et Reverendissimi Episcopi de Balaguer bon mem fol 178 a tergo.


Altare Sancti Antoni

Item visitaverunt aliud altare positum in navi ecclesiae in latere sinistro sub titulo Sancti Antonij de Padua, quod est lapideum plenum, et aptum pro sacrificio missa ad quod ascenditur per unum gradum lapideum, quod est decenter ornatum aten quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus consuetis.


Altare Sancti Rocci et Sebastiani

Item visitaverunt aliud altare supradicto proximorum sub titulo Sanctissimi Rocci et Sebastiani quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missa, quod est decenter ornatum ante quod pendet lampas cum sublampadario aeneo quae accenditur diebus consuetis in hoc altare decentantur prima vespera, et celebrationi missa brevis in festo Sancti Rocci, et celebratur alia missa brevis in festo Sancti Sebastiani ac tareni duodecim, qui subministatur eidem Altari per procuratores confraternitas Sanctissimi Rosarij.


Celebratur quoque in predicto altare una missa quolibet mense ex dispositone quondam Damiani Bonnici, et quondam Agatha iugalem vigore donationis rogati per acta notarij Joanni Pauli Fenech die XXX Augusti XIJ Indictionis 1644 facta Rev D Don Joanni Gatto J.V.D. de clausura terrae appellata Iccens posita in contrata ta Syhaytar.


Domini mandaverunt observari decretum praecedentis visitationis usque ad XVIIJ mensis Augusti primo futurum aliter ex nunc pro tunc intelligatur suspensum predictum altare a celebratione missarum. //5


Altare Sancti Josephi

Item visitaverunt aliud altare positum in latere sinistro altaris maioris quod est lapideum et plenum et est decens, et decenter detentum et ornatum supra quod recumbit icona in tela depicta denotans fugam Dei Genitricis, et Sancti Josephi cum puero Jesu, ad quod ascenditur per duos gradus lapideos ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo, quae accenditur diebus consuetis, in hoc altare celebratur octo missae cantate scilicet una in festo Sancti Josephi die 19 Martij, et alia in die festivitatis Sancti Silvestri, et alia sex in diebus sequentibus.


Domini mandaverunt adici cementum ara ipsius altaris, et picturas angelorum --- in suprema parte ipsius altaris ad loca, quae natura voluit secretiora obduci, ut inde nihil, quod provam cogitationem suggetat, apporeat.


Altare Sancta Maria Gratiarum

Et demum visitaverunt aliud altare sub titulo Divae Mariae Gratiaroum super predictorum quod est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missae ad quod ascenditur per unum gradum lapideum, et suppedale ligneum ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo quae accenditur diebus sabbati et festivis.


Domini mandaverunt picturam brachis, et partis sinistra figura B. Mariae Magdalena in icona ipsius altaris existens infra tertium mensium duorum coloribus obduci, ut inde nulla provatio oriri possit, alios ipso facto altare predictum ad omnes effectus suspensus intelligatur, adiuncta pena suspensionis ipso facto incurrenda per quemcumque non observantam suspensionem huiusmodi.


Ecclesia Sancti Leonardi

Deinde visitaverunt ecclesiam sub titulo Sancti Leonard positam in predicto Casali Musta cuius bonorum est administratum Rev Don Joannes Mangion, cuius altare est lapideum ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo quae accenditur diebus consuetis, in predicta ecclesia decantatur prima vespera, et missa sollemnis in festo Sancti Leonardi, alia missa brevis in eodem festo, vel in eius octava, alia missa brevis in festo Nativitatis Sancti Joannis Baptista, alia missa in festo Sancti Angeli Custodis, alia missa brevis in festo Nativitatis B. Maria Virginis, alia missa brevis in festo Sancti Bernardi Abbatis, et //6 alia missa in commemoratione omnium fidelium defunctorum vel in octavis ad festorem ac et celebrantur duae missae quolibet mense ex dispositione quondam Bernarda olim uxoris quondam Joannis Mangion dicto Casali.


Domini mandaverunt aram inseri ipsi altari adiecto congruo cemento adieca ad --- predictum subricarum missalis romani, nec non et observari decretum aliter emnatum de die XXX mensis novembris 1666, et interim dictum altare suspendtur a celebratione missarum, mandaverunt quoque, predictum altare provideri de omnibus necessarijs pro sacrificio missa infra terminum anni unius ab hodie in antea er-cendum aliter ex nunc pro tunc predicta ecclesia profanea.


Ecclesia Visitationis B.M.V.

Item visitaverunt aliam ecclesiam positam in predicto Casali Musta sub titulo Visitationis B.M.V. cuius curam gerit Jacobus Busutil de dicto Casali Musta heres quondam Damiani Bonnnici, a quo dicta ecclesia fuit restaurata, cuius altare est lapideum plenum et aptum pro sacrificio missa, ante quod pendet lampas cum sublampadario parvo aeneo quae accenditur diebus consuetis per dictum Jacobum Busutil quo supra nomine, qui eam tenetur decantari facere primas vesperas, et celebrari missam cantatam in festo Visitationis B.M.V. in quibus oneribus est obligatus quidam locus domorum positum in dicto Casali Musta qui erat dicti quondam Damiani Bonnnici.


Rev D Don Joannes Gattus J.V.D. Parochus Casalis Gudia uti legatarius supradicti quondam Damiani Bonnici vigore --- testamenti rogati in actis notarij Joanni Pauli Fenech sub die VIJ Maij 1644 tenetur celebrari facere in predicta ecclesia unam missam brevem quolibet die mercurij in perpetuum ratione possessionis clausurae terrae posita in contrata ta Syhaytar appellata Iccens prope ecclesiam Santa Maria Gratiarum ta Xihayra.


Domini mandaverunt observari decretum aliter emanatum in visitatione de anno 1666 et interim suspendatur a celebrate missarum usque quo fuerit observatam decretum predicutum.


Ecclesia Conceptionis B.M.V.

Item visitaverunt aliam ecclesiam positam prope predictam Casali Musta in loco dicitur(?) Andar il blat, quae est decens, cuius fundator, et procurator est Breitus Busutil, cuius //7 altare est lapideum, et plenum cum icona desuper referente imaginem Conceptionis B.Maria Virginis, et SS.Josephi, et Bartholomei Apostoli, et Sancta Catherina Virginis et Martiris, ad predictum altare ascenditur per unum gradum lapideum, ante quod pendet lampas, in predicta ecclesia decantantur prima vespera, et celebratur missa cantata in festo eiusdem ecclesia ex tareni quindecim annualibus iuris census partitu bullalis unciae quinque p.g. capitalis eidem ecclesia donatis per dictum Bertum Busutil, qui et—tenetur celebrari facere in eadem ecclesia sex missas lectas in sex festivitatibus B.M.V singulis annis, nec non et alias tres missas pariter lectas in festivitatibus Sancti Josephi, Sancti Bartholomei Apostoli, et Sancta Catherina Virginis et Martiris, pro quoarum missarum celebrate spli obligavit unum locum domorum positum in dicto Casali Musta confinatum per ut in nota obligationis redditum in quarta visitatione Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi de Balaguer bon mem fol 181.


Domini mandaverun observari decreta aliter emanata in visitatione de anno 1666 et intereim suspendatur ipsa ecclesia a celebratione missarum usque quo fuerint observata decreta predicta, mandaverunt quoque provideri de omnibus necessarijs pro sacrificio missa infra annum ab hodie in antea enumerandum aliter ex nunc pro tunc ipsa ecclesia profanata.


Eccleisa Sancti Antonij

Item visitaverunt aliam ecclesiam sub titulo Sancti Antoni Abbatis positam in dicto Casali Musta, cuius altare est lapideum ad quod ascenditur per duos gradus lapideos ante quod pendet lampas cum sublampadario stamneo quae accenditur diebus consuetis, cuius ecclesiae est procurator Alosious Borg, qui ratione possossionis cuiusdam loci domorum positam in dicto Casali tenetur decantari facere primas vesperas, et celebrari unam missam in festo Sancti Antonij, Domini mandaverunT observari decretum emanatum in precedenti visitatione. //8


Ecclesia Sancta Margerita

Et denique visitaverunt aliam ecclesiam positam in confinibus dicti Casalis Musta sub titulo Sancta Margarita cuius altare est lapideum et plenum ad quod ascenditur per duos gradus lapideos, ante quod pendet lampas, quae accenditur diebus consuetis per d Simoneum Fenech de Casali Zebbug, filium et heredem quondam Philippi sui patris, et Petrua ac Zoppard de Casali Musta ratione possessionis unius clausurae terrae contigua cemeterio eiusdem clausura, in predicto cemeterio existente ante predictam ecclesiam insunt plura sepultura cum aliquibus insignibus, in quibus asserit fuissa sepulti plura cadavera tempore pestis; ne iura ecclesia poter ut dr debito super tenis cum ipsa ecclesia eiusque cemeterio contiguis appellatus Iccinus ta Sancta Margarita possessis per dictos de Fenech, ac Zoppard, et alios successores dicti quondam Philippi Fenech perie contingat. Domini mandaverunt ut tam procurator cuiusdem ecclesia nunc existens, et eius successor futurus, quam Rev D Parochus quat sua uti Parochi intersit, iura huiusmodi inditialiaer prosequomque, ac de illis in futurum dubitari non possit.


Decreta in discursu visitationis huius Parochialis Ecclesia sub titulo Assumptionis B.M.V. Casalis Musta

Praelibatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Archiepiscopus Thessalonicem, Episcopus Melinus mandavit quod universi qui ecclesia Parochialis, et ecclesiarum filiarum, confraternitatum, et quam piorum, seu locorum quorumcumque, procurationem quocumque, titulo administraverint per annos duos continuos, et completos statim elapso biennio administrationis huiusmodi successores habere omnino curent, et debeant, ijs qui hac in re cufabila fuerint quoquo modo pera uncias duorum p.g. faluce eiusdem, Parochialis Ecclesia applicant irremisibiliter muletardis, et idem omnino in tertio mensis unius servetum circa eos qui hactenus per biennium administraverunt procuratiores predictos.

  • Item quod infra bimestre fiant alia quatuor corporalias pro usu dicto Parochialis Ecclesia, et unum pluviale damasci albi coloris infra sex menses; nec non et alori cinque facciolecti per il Lavabbo. //9
  • Item quod non possit celebrari cum vino rubro sub poena suspensionis ipso facto incurrend post dies octo ab hodie in antea enundos.
  • Item quod quiuslibet sacerdos se provident de sex purificatiorijs.
  • Item quod calices huius Parochialis Ecclesia ab ea egredi non possint per usu celebrationis in alijs ecclesijs.
  • Item quod tertius calix, qui antiquior videtur intus, et extra deauratum infra sex menses.
  • Item quod singulis diebus Dominicis, et festivis de praecepto celebrari debeat missa Parrochialis Cantata, et omnes sacerdotes intervenire deberat cum eorum biretis sacerdotalibus, et superpelliceis predicta missa, ac divinis officijs, et quod nullus sacerdos possit deambulare per Casale absque pileo sub poena eidem Illustrissimo Domino arbitraria.

Eodem


Rt Reverendum d Don Mercurius Attard Promotor fiscalis Generalis sedem mto Illustrissimi et Reverendissimi Domini iniunxisse pariter, ete mandasse Petro Dimegh, et Catherina iugales de Casalis Musta quats de cetero insimul cohabitare debeant, ac et predicta Catherina de benevivendo sub pera predicto Petro remigardi per annos tres continuos, et completos super una ex tricemibus Sac Religionis Hier.na catena ferrea pedibus alligata absque ullo stipendio, et predicta Cat.na sub pera fustigationis, et exilij per annos quatuor continuos, et completos ab hac diocesi Melina --- RR Don Dominico Xerri, et Don Jacobo Chetcuti testibus unde. //10


Visitatio Personalis

Comp. Rev Don Simon Guevara presbiter, et exhibuit omnia eius privilegia a pa tonsura usque ad presbiterus inclusive ad quam fuit promotus die XVIIJ Decembris 1666. Comp. Rev Don Salvator Feneh V.J.D. presbiter et exhibuit omnia eius privilegia ad.mo a prima tonsura usque ad presbiteratum ordinam ad quem fuit promotas die 17 Decembris 1644, nec non et collationem beneficij sub titulo Sancti Leonis vigore litteras aplicar --- --- apud --- --- anno --- incarnatione 1643, pridie Idus decembris, item collem legatorum piorum appellata ta Ihueleg ta liscaf vigore litterarum aplicarum sub dat Poma apud --- petruno 1643, pridie idus decembris, item eam legatorum piorum appellatorum Ta bicciuna tal gadla, et il giardiata vigore litterarum app


- to be continued. Anyone who can help much appreciated.