The Mosta Archives Banner

Videos mis-sensiela Mill-Ghatba 'L Barra fejn trattaw z-zona fejn l-ghadira f'Tal-Wej u l-Widien tal-Qlejgha u tal-Isperanza fil-Mosta


Video mis-sensiela Mill-Ghatba 'L Barra mxandar fuq TVM fis-16 t' April 2023, jitkellem fuq iz-zona fejn l-ghadira f'Tal-Wej u l-madwar tal-Kappella ta' Santa Margerita.


Video mis-sensiela Mill-Ghatba 'L Barra mxandar fuq TVM fit-23 t' April 2023, jitkellem fuq minn fejn jorigina minn taht ir-Rabat l-ilma li jispicca fil-widien tal-Mosta u fil-parti tal-ahhar jitkellem dwar il-widien tal-Qlejgha u tal-Isperanza u l-Kappelli li nsibu fihom.


Video mis-sensiela Mill-Ghatba 'L Barra mxandar fuq TVM fit-30 t' April 2023, jitkellem fuq il-parti ta' Wied il-Ghasel u s-Salini.