The Mosta Archives Banner

Video mill-programm Tradizzjonijiet ghall-Gimgha Mqaddsa fejn trattaw il-100 sena tal-Monument fil-Mosta, u xi videos minn sorsi ohra


Video mill-programm Tradizzjonijiet ghall-Gimgha Mqaddsa mxandar fuq NET fid-19 ta' Marzu 2024, jitkellem fuq il-100 sena tal-Monument fil-Mosta.


Dan video fuq il-Monument mill-Kunsill li kienu tellghu f'facebook post tas-6 ta' April 2023.


Dan video iehor fuq il-Monument mill-Kunsill li tella' s-Sindku Chris Grech f'facebook post tal-25 ta' Marzu 2024.


Ara wkoll artiklu fuq Times of Malta minn Sandro Vella: Mosta’s ‘monument’ turns 100


Dan video li ttella' f'facebook post minn Mosta Parish rigward Lejla Kommemorattiva li kienet saret gimgha qabel fit-23 ta' Marzu 2024 (lejlet Hadd il-Palm) b'diskors ta' Mons. Edgar Vella.


Lejla Kommemorattiva 100 sena Monument tal-Mosta Il-poster tal-Lejla Kommemorattiva li saret fit-23 ta' Marzu 2024.


Dan video li tellghu f'facebook post il- Grupp Armar Marija Assunta b'diskors tal-istoriku Mosti Joseph G.M. Borg ghall-waqt il-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira li fl-1999 kienet ixxandret mill-Mosta fuq NET.


Dan video li tella' certu Christian Tanti f'facebook post fit-13 t'April 2024, f'gheluq il-100 sena mill-wasla tal-Monument fil-Mosta.