The Mosta Archives Banner

Video minn TVM rigward restawr tal-istained glass li darba kien hemm fil-kappelluni tar-RotundaDan il-video minn din il-link jitkellem fuq restawr tal-istained glass li xi darba kien hemm fit-twieqi tal-kappelluni tar-Rotunda, skont din il-link xoghol Franciz tal-kumpanija Bessac Grenoble lejn 1904, u kienu tnehhew minhabba hsarat li garrbu fil-gwerra u ntefghu fil-kannierja. L-ewwel wahda li tlestiet mir-restawr mis-Sur Walter Vella u Gordon Plum f'Awissu 2022 kienet dik li kien hemm fil-kappellun ta' San Bastjan u swiet €8,500.Xi ritratti mtellgha fuq il-facebook page tal-Mosta Parish u ta' Walter Vella tar-restawr tal-istained glass li sar


Mosta Rotunda the first time lit up in November 1925Ritratt tar-restawr komplut ta' dik li kien hemm fil-Kappellun ta' San Bastjan turih quddiem l-Imp. Diocezjanu.
Mosta Rotunda as used to be lit up in the 60sRitratt tal-parti originali u dik li nhadmet mill-gdid, tlestiet fil-bidu t'Awwissu 2022.
Mosta Rotunda as used to be lit up in the 60sRitratt juri l-istat li kienu fihom.
Mosta Rotunda as used to be lit up in the 60sRitratt iehor juri l-istat li kienu fihom.
Mosta Rotunda as used to be lit up in the 60sIl-bidu tar-restawr.