The Mosta Archives Banner

Video b'silta mill-ahbarijiet ta' TVM fuq muzew tal-biedjaDan il-muzew "The Agricultural Heritage, Ta' Rkuplu, Triq Ghajn Tuffieha, San Pawl il-Bahar" ma jidhirx li ghadu miftuh skont din l-applikazzjoni tal-PA. Fil-fatt il-website ta' dan il-muzew msemmija f'din il-webpage m'ghadiex tahdem. B'affarijiet bhal dawn ma tfendix ghax ftit huma li japprezzawhom. Il-Malti b'xi triq triq bit-tarmac jew bil-konkos qalb il-kampanja jiehu pjacir u arahom icapcpulu.