The Mosta Archives Banner

Video mis-sensiela Rahal Twelidi fuq il-MostaVideo mis-sensiela Rahal Twelidi li kien ixxandar fuq TVM lejn Gunju 2020 jitkellem dwar il-Mosta.