The Mosta Archives Banner

Opri Godda ghall-Gimgha Mqaddsa


Il-Mosta: April – Gunju 1989


Opri godda, Gimgha Mqaddsa, Mosta

(p.5) Fil-Gimgha Mqaddsa kull min zar il-knisja seta’ jammira s-sett shih tal-furcini u l-erba’ bankuni tal-kewba li saru ghalihom. L-opra zzanznet is-sena li ghaddiet b’xi settijiet ta’ furcini. Il-bankuni u l-bqija tal-furcini zzanznu din is-sena. Kull statwa issa ghandha sett ta’ furcini tal-bronz argentat. Id-disinji tal-furcini u tal-bankuni saru b’xejn mis-Sur Joseph Borg u x-xoghol inhadem mill-imghallem is-Sur Frangisk Tonna.