The Mosta Archives Banner

Mons. Dun Salv Sammut, 50 sena sacerdot, minn Dun Ang Camilleri

Il-Mosta: Novembru - Dicembru 1985


Mons. Dun Salv Sammut, Mosta Mons. Dun Salv Sammut

(p.8) Fil-21 ta' Dicembru Dun Salv Sammut ser ifakkar modestament il-50 sena sacerdotali tieghu.


Lil Dun Salv sa minn tfuliti dejjem niftakru l-istess, qassis kwiet, spiritwali, idur mat-tfal u l-guvintur halli jara jsibx xi vokazzjoni.


Hadem kemm mas-subien u l-guvintur fl-Oratorju Qalb ta' Gesu u fl-Azzjoni Kattolika. Kien hu li waqqaf, 50 sena ilu s-sena d-diehla, il-Fergha ta' l-Azzjoni Kattolika tal-Guvintur, li ghadha hajja u attiva.


Dun Salv hu l-fundatur u Direttur ta' l-Oratorju Marija Immakulata. Nafuh Assistant Ekklesjastiku ta' l-Azzjoni Kattolika. Fergha tal-bniet u tan-nisa, membru tal-Missjoni z-Zghira u ta' mitt haga ohra.


Il-ministeru sacerdotali li jwettaq bl-ikbar ghozza u devozzjoni ma hux fil-Mosta biss izda mifrux ma Malta kollha.

Dun Salv hu isem fuq xufftejn ta' hafna, jew, kif insibuha bl-Ingliz, "a household name."


Lil Dun Salv nawgurawlu minn qalbna Ad Multos Annos.