The Mosta Archives Banner

L-ahhar bidwi f'Wied il-Ghasel

kliem Alfred Sant, muzika Paul Abela


Il-Mosta: Gunju – Lulju 1977


Wied il-Gasel wara halba xitaWied il-Gasel wara halba xita

(p.7) Bhal eremit maqtugh min-nies
qalb is-sigar w ghollieq
immur sabiex naqla' l-ghixien


Spiccaw l-ulied, jahdmu fl-ibliet ...
L-ahhar bidwi f'Wied il-Ghasel hu jien!


Jinzlu f'Wied il-Ghasel
f'dawk il-granet sbieh,
nies ghall-passiggati
jigu ghall-mistrieh!


Raba zdingat ... biss riservat
ghall-isnieter w il-klieb
tal-kaccatur ... zmien il-gamiem ...


Wara l-mohriet ... nahdem fis-skiet ...
L-ahhar bidwi f'Wied il-ghasel hu jien!


Ghall-bebbux jew fjuri
saghtar minn gol-blat,
jinzlu f'Wied il-Ghasel,
jigu nhar ta' Hadd!


Kien stagun xott ... kemm bata l-frott.
W ghall-hidmieti xi prezz?
dawn l-ahhar jiem kont ftit ghajjien!


Wara l-mohriet ... nahdem fis-skiet ...
L-ahhar bidwi f'Wied il-ghasel hu jien!