The Mosta Archives Banner

Fonti tal-Maghmudija gdid fir-Rotunda


Il-Mosta: Settembru – Ottubru 1988


Ambone fir-Rotunda Mosta Il-fonti tal-Maghmudija l-gdid

(p.5) Fil-Vgili ta' l-Ghid tbierek Fonti tal-Maghmudija li tqieghed taht it-tarag tal-presbiterju. Dan il-fonti sar fuq id-disinn tas-Sur Ganni Bonnici u x-xoghol ta' l-injam u l-bronz sar mid-Ditta Francis Abela tal-Blata l-Bajda. Il-fonti qam Lm1,355.