The Mosta Archives Banner

Dun Ang Camilleri - 25 sena sacerdot


Il-Mosta: Lulju - Awissu 1980


Dun Ang Camilleri, sacerdot Mosti Is-Sacerdot Mosti Dun Ang Camilleri

(p.6) Twieled fl-20 ta' Gunju 1930.


L-Ewwel Tqarbina u Grizma tal-Isqof fl-1938.


Studja fl-Iskola Primarja tal-Gvern tal-Mosta u kompla l-iskola sekondarja ghand il-Freres fi Stella Maris College, Gzira.


Studja ghal sacerdot fis-Seminarju, il-Furjana, u gie ordnat sacerdot fis-7 t'Awissu, 1955 fil-Kon-Katidral ta' San Gwann mill-Isqof Emmanuel Galea.


Mill-1955-1966 ghallem fil-Kulleggi tal-Freres De La Salle (Cottonera) u Stella Maris (Gzira). Mis-6 ta' Dicembru, 1966, Direttur Spiritwali fl-iskejjel governattivi.


Xoghol fil-Mosta


Rettur tal-Knisja tal-Bidnija: 1955 - 1963.


Direttur tal-Oratorju "Qalb ta' Gesu" minn Mejju, 1956. Assistent Ekklezjastiku tal-Azzjoni Kattolika, Guvintur. Waqqaf il-Kor Santa Cecilja u l-Ghaqda tal-Istudenti (1958) u f'April 1965 bl-ghajnuna ta' hafna harget l-ewwel gazzetta IL-MOSTA.


Dun Angelo Camilleri jirringrazzja lil Alla u lill-Madonna tal-ghajnuna li dejjem tawh u jirringrazzja lill-Mostin u lil tant ohrajn tax-xoghol li wettqu mieghu.


Jistieden lil kulhadd ghall-Quddiesa ta' Ringrazzjament li ser jaghmel il-Hadd, 10 t'Awissu, fl-10:00a.m. u ghal AT HOME it-Tnejn, 11 t'Awissu, mill-5:00p.m. 'il quddiem.


AD MULTOS ANNOS