The Mosta Archives Banner

Merhba lill-Arcipriet il-gdid Dun Joe Carabott


Il-Mosta: Mejju/Gunju/Lulju – 1980


Arcipriet Mons. Joe Carabott, Mosta L-ex Arcipriet Mons. Joe Carabott

(p.1) Fit-tibdil li sar dan l-ahhar f'ghadd ta' parrocci, Mons. Arcisqof ghogbu jinnomina bhala Arcipriet tal-Mosta lil Dun Joe Carabott.


Lill-Arcipriet il-gdid taghna nweghduh il-lealta u l-koperazzjoni taghna filwaqt li ma' talbna nawgurawlu snin twal ta' hidma fejjieda fostna.