The Mosta Archives Banner

Video mis-sensiela Kappelli fuq il-Kappella tal-IsperanzaDan il-video mis-sensiela Kappelli mxandar fuq TVM fis-17 ta' Dicembru 2022, jitkellem fuq il-Kappella tal-Isperanza.